Další světoznámou organizací s podporou Apex Legends se stává compLexity Gaming.