STREAM: V grandfinále Moche XL Esports s prize poolem 75 tisíc dolarů se od 20:00 utkají Windigo Gaming a GamerLegion.