Historie umístění v turnajích

Turnaj Umístění Tým
icon.png
16. 12. 2017
Swaghetti
icon.png
Raging Wolves
icon.png
Raging Wolves
icon.png
Raging Wolves