Historie umístění v turnajích

Turnaj Umístění Tým
icon.png
icon.png
icon.png
RNG
icon.png
Random Gaming
icon.png
vranyyy
icon.png
BuGGandaWarriors
icon.png
Vrany
icon.png
BuGGandaWarriors
icon.png
Legendy z Polska
icon.png
BuGGandaWarriors