Historie umístění v turnajích

Turnaj Umístění Tým
icon.png
LETS GO CHAMP
icon.png
DIJAPJET
icon.png
Shadow Warriors
icon.png
Barbie Girls
icon.png
Shadow Warriors
icon.png
Shadow Warriors
icon.png
Shadow Warriors