Historie umístění v turnajích

Turnaj Umístění Tým
icon.png
Kibubkova legie
icon.png
16. 12. 2017
Swaghetti
icon.png
Jdu se zabít
icon.png
Janna Mains
icon.png
Pohádkové Postavy
icon.png
Pohádkové Postavy
icon.png
Pohádkové Postavy