Historie umístění v turnajích

Turnaj Umístění Tým
icon.png
TDG
icon.png
icon.png
TDG
icon.png
TDG
icon.png
TDG
icon.png
TDG
icon.png
TDG
icon.png
Make Mysfits great again