Historie umístění v turnajích

Turnaj Umístění Tým
icon.png
KATANA
icon.png
Best in the WORLD
icon.png
KATANA
icon.png
KATANA
icon.png
KATANA
icon.png
KATANA
icon.png
icon.png
KATANA
icon.png
KATANA
icon.png
KATANA