Historie umístění v turnajích

Turnaj Umístění Tým
icon.png
vranyyy
icon.png
Random Gaming
icon.png
icon.png
Random Gaming
icon.png
Random Gaming
icon.png
Random
icon.png
Old Friends
icon.png
Old Friends
icon.png
Hic Sunt Dracones
icon.png
Hic Sunt Dracones