Historie umístění v turnajích

Turnaj Umístění Tým
icon.png
Louskáčci
icon.png
Louskáčci