Zápasovník / KOVA Esports / Jarkko Spargo Rahja / Zápasy