Obrázek uživatele Anonym
Zadejte své uživatelské jméno pro PLAYzone.cz.
Zadejte své heslo.


Československá technika, aneb tanky našeho původu (1. díl)

12.07.2013 - přečteno 6429x

Vítáme Vás u prvního vydání Playzone článku na téma: "Naše československé tanky."
Budeme si hlavně povídat o tankách, které jsou našeho původu, tudíž o tankách českých návrhářů. Sem tam si řekneme i o tankách, které jsou cizího původu, ať už německého či ruského.

Následující díl:

2. díl, 3. díl, 4. díl, 5. díl, 6. díl, 7. díl, 8. díl, 9. díl, 10. díl

O jakých tanků bude hlavně řeč?

Jak všichni už dobře víte, tak tanky se rozdělovaly na typy (kategorie). Ale abych Vás nenapínal, tak tady vám pošlu seznam tanků, o kterých si budeme na 100 % povídat.

1. Tančíky
- ČKD: P-I a AH-IV, AH-IV-R, AH-IV-Sv, AH-IV-Hb
- Škoda: MÚ-2, Š-I a Š-I-P

2. Lehké tanky a Obojživelná vozidla
- ČKD: Praga MT, Praga ÚV, P-II, P-II-a, P-II-b, TNH, LTP, LTH, LTL, LT 40, TNH-Sv, TNHPS, TNH n.A.
- Škoda: Š-II, Š-II-a, Š-II-b, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, TNH 57/900
+ Kolohousenka
- Obojživelné: F-IV-H, ŠOT a Leták

3. Střední tanky
- ČKD: V-8-H
- Škoda: T-21, T-22, T-23, T-24 a T-25
- ČKD + Škoda: ŠP-II-b a TVP
- Tatra: Atypický tank Tatra

4. Těžké tanky
- Škoda: Š-III
- Tatra: T-III

5. Stíhače tanků
- Škoda: MÚ-6, PÚV-6, Š-I-d, T-32, T-3D, Voss I, Voss II, ShPTK-LP a ShPTK-TVP
+ PTBK a OT-62D

6. Mobilní dělostřelectvo
- Škoda: ÚShH a LShH Hetzer, SShH Panther, TShH Panther, ShK Panther a TShM Panther, LShH a TShH T-22, ShH Turán
+ B36 Kominík


1. Tančík [Tankette]

Ačkoli se to nezdá, i Tančík je typ tanku, co to vlastně je? Tančík představoval malé obrněné bojové vozidlo podobné tanku, vlastně lze říci, že šlo o malý superlehký tank s malou (zpravidla 1-2 člennou osádkou), který obvykle postrádal pohyblivou věž. Jeho primárním úkolem byl průzkum a podpora pěchoty v boji s lehce vyzbrojenou pěchotou. Obvykle byly vyzbrojeny 1-2 kulomety, případně výjimečně lehkými kanóny či vrhači granátů.

Za éru tančíků jsou považována 30. léta, některé z nich zažily Španělskou občanskou válku a pár (zejména italských, ruských a polských) bylo dokonce nasazeno ve druhé světové válce. To už však bylo zřejmé, že tyto tančíky nejsou pro svoji zranitelnost a slabou výzbroj použitelné v regulérním boji a celá koncepce byla opuštěna.

Za klasické tančíky jsou považovány stroje typu Carden-Loyd Tankette, které se staly vývojovým základem mnoha dalších koncepcí. Mnoho států vyřešilo svoji snahu vyvinout vlastní tančík tím, že zakoupilo dokumentaci a licenci k výrobě těchto strojů, nutno však podotknout, že jen málokterý stát ji rozjel bez rozsáhlých úprav.

Z pohledu World of Tanks tyto tanky bohužel očekávat nemůžeme, neboť nejsou vyzbrojeny děly.P-I (Tančík vz. 33)

Popis/Historie:

V 30. letech se rozhodla československá armáda zavést do své výzbroje tančík. Britský Carden-Loyd Tankette Mk. VI, zakoupený v počtu tří kusů, ani jeho česká licence Praga-Carden-Loyd, vyrobená v počtu čtyř kusů (jeden z nich byl firemní) jejím požadavkům nevyhovovaly. Proto Praga provedla konstrukční přestavby s využitím domácích komponentů. Tento tančík byl označován jako P-I. V letech 1931–1932 byl tančík intenzivně zkoušen a dále upravován (zesílené pancéřování - ovšem i přes zesílení pancéřování se při zkouškách odolnosti sériových strojů několikrát stalo, že pancéřováním prošel průbojný náboj z pušky. Pancéřová ochrana byla i tak slabá). Všechny tři přestavěné kusy byly milovickým plukem útočné vozby převzaty 17. října 1933. V témže roce se československá armáda rozhodla přijmout P-I do výzbroje jako tančík vzor 33 (Tč vz. 33) a objednala si sérii 70 kusů. Stalo se tak i přes protesty některých vojáků, například velitele praporu útočné vozby Pavlíka, který tančíky odmítal jako směšně vyzbrojené a obrněné vozidlo, navíc téměř slepé.

Cena byla stanovena na 131 200 Kč za kus (bez licenčních poplatků 32 liber za kus). Přestože mělo být prvních 40 kusů dodáno do konce roku 1933, dodávky se opozdily a Poldi Kladno nejprve dodala pancéřové plechy špatné kvality. Prvních deset kusů armáda převzala 6. února 1934 a poslední desítku 11. října 1934.

V letech 1934–1936 sloužily především při výcviku a jako přechodná výzbroj tří nově zřizovaných pluků útočné vozby, které čekaly na dodávky nových lehkých tanků. Vojenské cvičení v roce 1934 ukázalo, že tančíky nejsou schopné společných operací s lehkými tanky a i když operuje skupina složená pouze z několika tančíků, efektivitě brání nedostatečná vzájemná komunikace, omezená pouze na praporkové signály a troubení na čtyřhlasé sirénky. Vzhledem ke špatnému výhledu z vozidla se příliš nehodily pro průzkum a pro boj proti obrněným vozidlům byly špatně vyzbrojené. Tančíky také trpěly vysokou poruchovostí.

Jediným bojovým nasazením tančíků bylo nasazení několika třívozových čet, jako posil pěších jednotek bojujících proti Freikorpsu, v oblastech henleinovských povstání a v březnu 1939 při obraně Podkarpatské Rusi proti Maďarům. Žádný z nich zde nebyl ztracen.

Po vzniku protektorátu Čechy a Morava používala německá armáda 40 ukořistěných Tč vz. 33 jako výcviková vozidla (většinou zůstaly na území Protektorátu). Třicet kusů si ponechal Slovenský stát. Po vypuknutí Slovenského národního povstání byla část strojů nasazena u protipartyzánských jednotek a během povstání je zaznamenán i jejich pohyb v rukou povstalců a Wehrmachtu.

Technické data:

Výrobce: ČKD Praha
Léta v.: 1930-34
Počet: 70 + 4 prototypy

Hmotnost: 2,3 t
Délka: 2,7 m
Šířka: 1,75 m
Výška: 1,45 m

Pancéřování: 4–12 mm
Výzbroj: 2x lehký kulomet: ZB.26 ráže 7,92 mm (2 600 nábojů)
Osádka: 2

Motor: Praga AH, vodou chlazený čtyřválec 
Výkon: 30 HP (22,2 kW)
Max. rychlost: 35 km/h

Fotogalerie:MÚ-2

Popis/Historie:

MU-2 byl prvním pancéřovým plně pásovým vozidlem firmy Škoda. Tančík vybavený věžičkou s těžkým kulometem Schwarzlose vz.7/24 měl velmi slabé pancéřování (5,5 mm). Plnému otáčení věžičky vadila budka řidiče. Podvozek byl velice podobný konstrukci Carden-Loyd, i když firma nevlastnila licenci. Mimo špatné jízdní vlastnosti a slabé pancéřování mělo uvnitř velice málo místa pro dvoučlennou osádku. Armáda ho nikdy nepřijala a po dalších pokusech ho nakonec sešrotovali.

Technické data:

Výrobce: Škoda Plzeň
Léta v.: 1931
Počet: 1 prototyp

Hmotnost: 2 t
Délka: 3,2 m
Šířka: 1,7 m
Výška: 1,44 m

Pancíř: 4-5,5 mm 
Výzbroj: 1x těžký kulomet: Schwarzlose vz.24
Osádka: 2

Motor: Škoda, vodou chlazený čtyřválec
Výkon: 33 HP (24,4 kW)
Max. rychlost: ??

Fotogalerie:Š-I (T-1, MÚ-4)

Popis/Historie:

Po neúspěchu typu MU-2 se firma vrátila ke klasickému uspořádání tančíku bez věžičky s lehkou výzbrojí v čelní desce. Pohyboval se po upraveném podvozku předcházejícího typu (dva páry nesené na nosníku a odpérovány listovými pery, na stejném nosníku bylo i zadní napínací kolo, vepředu bylo hnací kolo). Roku 1932 ho firma předváděla vojenské komisi a o rok později také Jugoslávcům. Po těchto víceméně neúspěšných ukázkách ve firmě provedli několik změn. Vmontovali výkonnější motor, změnili tvar krytu motoru a korby a vyměnily původní dva poklopy pro posádku jedním centrálním. Pak ho nasadili do soutěže jugoslávské armády na tančík. V konkurenci pragováckého P-I (již zmiňovaném) a polského TK-3 se projevily jeho všechny přednosti a soutěž vyhrál. K objednávce ale nikdy nedošlo. Zájem mělo ještě Rumunsko, Maďarsko, Švédsko a Afganistan. Typ přečkal válku i poválečný chaos a dnes je rekonstruovaný vystavený ve Vojenském muzeu v Praze.

Dvoučlenná osádka seděla vepředu korby (řidič napravo). Oba dva měli k dispozici lehký kulomet ZB vz.26 v kulových lafetách. Chránil je 6 až 10 mm silný pancíř, který byl na tu dobu nezvykle svařený. V čelní desce měla posádka dva průzory kryté neprůstřelným sklem a vnější clonou s malou pozorovací štěrbinou. Podobný průzor měli i v zadní desce. Možnost pozorovat do stran neměli. V zadní části byl čtyřválcový vzduchem chlazený motor.

Technické data:

Výrobce: Škoda Plzeň
Léta v.: 1932-34
Počet: 1 prototyp

Hmotnost: 2,2 t
Délka: 2,98 m
Šířka: 1,85 m
Výška: 1,30 m

Pancíř: 4-10 mm
Výzbroj: 2x lehký kulomet: ZB.26
Osádka: 2

Motor: Škoda, vzduchem chlazený čtyřválec
Výkon: 40 HP (29,6 kW)
Max. rychlost: 41 km/h

Fotogalerie:Š-I-P (T-2)

Popis/Historie:

Poslední tančík od Škodových závodů nesl označení Š-I-P (P jako předzvědný). Vznikl z vlastní iniciativy firmy a měl se stát průzkumným vozidlem. Ve věži nesl maketu velkorážného kulometu ZB-60 ráže 15 mm (vývoj ještě nebyl dokončen) a těžký kulomet ZB vz.37 v čelní desce. Armáda tento typ nechtěla, ale objevil se zákazník z Afganistanu. Protože vývoj kulometu se protahoval, rozhodla se firma na něj nečekat a přestavěla vozidlo na bezvěžovou variantu s těžkým a lehkým kulometem v čelní desce. Dvoumístná osádka byla chráněná 15mm silným pancéřem, který byl nanýtovaný na L profily. Pro nemožnost dopravení do Afganistanu z nabídky sešlo. Později ho neúspěšně zkoušeli se středním náhonem. V roce 1946 ho sešrotovali.

Technické data:

Výrobce: Škoda Plzeň
Počet: 1 prototyp

Hmotnost: 4,6 t
Délka: 3,65 m
Šířka: 2,03 m
Výška: 1,56 m

Pancíř: 8-15 mm
Výzbroj:
- 1x těžký kulomet: ZB.36
- 1x lehký kulomet: ZB.26

Osádka: 2

Motor: Škoda, vzduchem chlazený šestiválec
Výkon: 60 HP (44,2 kW)
Max. rychlost: 45 km/h

Fotogalerie:

Závěr:

Tohle je ode mě dneska vše, v příštím vydání se můžete těšit na další "Tančíky" od výrobce ČKD a možná načneme i další téma a to "Lehké tanky/Obojživelná vozidla".

Děkuji za pozornost, Whiskey1939

Zdroje:

Největší díky patří stránkám: útočná vozba a valka.cz ze kterých jsem čerpoval nejvíce. Také velké díky patří SilentStalkerovo blogu a forumu Palba

Další zdroje, ze kterých jsem čerpal:
http://www.wikipedia.org/
http://www.vojsko.net/
http://www.aviarmor.net/
http://www.tanksinworldwar2.com/
http://www.rotanazdar.cz/
http://www.vhu.cz/

Související články:

Nenašly se žádné související články.

Hodnocení

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (2 hlasy)

Dosud nebyly vloženy žádné komentáře.
Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.