CS 1.6 - pravidla Q1 / 2011PLAYzone.cz si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z uvedených pravidel a to i v průběhu jakékoliv soutěže, v které budou tato pravidla použita.

Pokud s pravidly nesouhlasíte, nedoporučujeme vám se registrovat do soutěží, které se jimi řídí. Za legálnost softwaru, který užívají hráči, nenese PLAYzone.cz žádnou odpovědnost.

 

#0 Základní pojmy
#1 Výzva a průběh zápasu
#2 IN-EYE demo a HLTV
#3 Hráči
#4 Server
#5 Zákazy
#6 Žádosti
#7 Protesty
#8 Admini Counter-Strike
#9 Soubory a jejich formáty
#10 Tresty za porušení pravidel
#11 Automatické operace soutěží


 

#0 Základní pojmy

0.1 Admin
-Admin je uživatel pověřený vedením PLAYzone.cz k řešení protestů a problémů v soutěžích.

0.2 Cheathunter
-Cheathunter je uživatel pověřený vedením PLAYzone.cz k prohlížení dem podezřelých z tzv. cheatingu. Dema a ostatní náležitosti mu jsou předány adminem, který řeší problémový zápas.
-Cheathunteři nikdy nebudou jmenováni u žádného konkrétního protestu.

0.3 Řídící osoba
-Řídící osoba je hráč jednoho z týmů. Jeho úkolem je zejména ovládání serveru.
-Není-li tato osoba určena v komentářích zápasu, automaticky se jí stává clan leader klanu, který poskytnul server.
-Ve výjmečných případech může být řídící osobou admin soutěže.

0.4 Klan
-Klanem se rozumí tým registrovaný v soutěži na webu PLAYzone.cz.
-Hráči klanu vystupují pod jediným souhrnným názvem jako celek a to jak v zápasech, tak ve veškeré komunikaci probíhající na webu PLAYzone.cz.

0.5 Freezetime
-Freezetime je čas na začátku každého kola, kdy hráči nemohou chodit ani střílet. Jeho délka je definována ve specifikační tabulce ligy. Nastavuje se na serveru příkazem mp_freezetime.

0.6 Konzole
-Vyvolává se klávesou ";" (pod ESC).
-V konzoli lze najít veškeré události, které hra zaregistrovala od jejího zapnutí.

0.7 Screenshot
-Screenshot je snímek obrazovky. Ve hře jej můžete standartně pořídit klávesou F5 nebo si nabindovat příkaz "snapshot" na jinou klávesu.
-Screenshot konzole se provádí napsáním příkazu "snapshot" do konzole.
-Status screenshot je screenshot konzole s viditelným výpisem příkazu "status".

0.8 Systém MR15
-Systém MR15 označuje, že má být odehráno 15 kol za jednu stranu. Po odehrání první strany se týmy prohodí, tým, který dosáhne jako první po změně stran šestnáctého bodu, vyhrál.
-V systému MR15 je remíza 15:15 platným výsledekem. V případě playoff turnajů se prodlužuje systémem MR3 (analogicky k MR15) s mp_startmoney 10000 pzcmd příkazem pzmr3.

0.9 CL a WA
-CL (zkratka pro anglický výraz Clan Leader) je pouze 1 hráč v týmu, který řídí klan.
-WA (zkratka pro anglický výraz War Arranger) je hráč, který domlouvá zápasy.

0.10 HLTV a IN-EYE demo
-HLTV a IN-EYE (zkráceně IE,ie) dema jsou záznamy ze hry a mají koncovku .dem.
-IN-EYE demo je záznam z pohledu hráče. Nahrávání lze započít příkazem „record nazev" do konzole a zastavit příkazem „stop". Takto nahraná dema naleznete ve složce se hrou (cstrike).
-HLTV demo je záznam hry pořízený aplikací HLTV, která je součástí balíčku HLDS (Half-Life Dedicated Server). V tomto záznamu lze přepínat mezi všemi hráči a sledovat je. V záznamu HLTV se zobrazuje chat pouze u mrtvých hráčů.
-HLTV na serverech PLAYzone.cz je se připojí s prvním hráčem a záznam pořizuje automaticky. Na ostatní servery jej lze připojit přes služby třetích stran, například HLTV.org, nebo z vlastního počítače.
-Dema se přehrávají příkazem "viewdemo nazev" do konzole. Pro správné spuštění dema se musí nacházet ve složce cstrike.

0.11 Servery PLAYzone.cz
-CW servery (rezervovatelné i volně dostupné) provozované portálem PLAYzone.cz se ovládájí pomocí pluginu. Příkazy pro plugin naleznete v bodě 4.3. Stáhnout jej můžete zde.
-Na každém serveru se s prvním hráčem připojí nahrávající HLTV.
-Záznamy z HLTV lze najít na FTP serverech uvedených u rezervací. Seznam serverů a dema z nich naleznete zde.


#1 Výzva a průběh zápasu

1.1 Výzva
-Výzvu klanu může podat, přijmout nebo odmítnout pouze CL nebo WA klanu.
-Podáním či přijetím výzvy se oba dva týmy zavazují k odehrání zápasu. V opačném případě budou potrestány.
-Je-li zápas vytvořen přes systém hledání zápasů, oba teamy se zavazují k odehrání zápasu. Klan, který zajišťuje server, je povinnen dodat informace nutné k připojení na server, a to nejpozději do 10 minut po plánovaném začátku zápasu do komentářů (pokud nebyly vyplněny již v systému hledání zápasů).

1.2 Nastoupení k zápasu
-Klan musí nastoupit k zápasu v minimálním počtu k nastoupení, uvedeném v tabulce ligy. V opačném případě mu bude udělen trest. Maximální čekací doba na soupeře je 10 minut po plánovaném začátku zápasu. Pokud tým zajišťující server dodal kompletní informace k napojení na server až po plánovaném začátku zápasu, má jeho soupeř na napojení čas 10 minut od jejich dodání.
-Jakmile k zápasu nastoupíte, musíte jej dohrát v minimálním počtu hráčů uvedeném ve specifikaci ligy a to za jakýchkoli okolností (cheating, výpadek hráče a pod.).

1.3 Kontrola nastavení 32 bit
-Před začátkem zápasu jsou všichni přítomní hráči povinni udělat tzv. smokescreen, tedy screenshot ze hry s minimálně dvěma smoke granáty, tabulkou hráčů a net_graphem 1,2 nebo 3.
-Když se hráč napojí na server v průběhu hry, je takovýto screenshot povinen pořídit při nejbližší možné příležitosti. To platí i pro hráče, kteří už jeden mají. Vždy platí, že hráč musí mít tolik smokescreenů, kolikrát se napojil na server.
-Všechny smoke screenshoty, pořízené během zápasu, musí hráči dodat k zápasu do 48 hodin. Musí být v původním formátu .bmp (tak, jak je vytvořila hra) a zabalené v archivu .zip, .rar.

1.4 Nožové kolo
-Nožové kolo probíha pouze, pokud je tak uvedeno ve specifikacích ligy.
-Rozhoduje o výchozích stranách pro zápas. Hráči v tomto kole smí použít pouze nůž a souboj se musí odehrát ve stejné výškové hladině a je zakázáno ho úmyslně zdržovat např. útěkem, položením bomby apod.
-Před zahájením nožového kola se obě strany domluví na místě nožového kola a zda zahodí nebo si ponechají sekundární zbraně.
-Při porušení pravidel nožového kola jej vyhrává automaticky soupeř.
-Tým, který vyhrál nožové kolo, si vybírá první stranu.

1.5 Zahájení zápasu
-Zápas může začít, jsou-li oba týmy v minimálním počtu dle specifikace ligy.
-Obě soupeřící strany jsou povinny zkontrolovat server a jeho nastavení (zejména použitelnost příkazu "pause"). Následné reklamace nebudou brány v potaz.
-Řídící osoba je povinna před začátkem každé strany se přesvědčit, zda jsou oba týmy připraveny na hru (otázkou „ready?" apod.), oznámit plánované zahájení pomocí say („3x restart & LIVE" nebo podobnou) a právě 3x restartovat hru.

1.6 Pauzování

-Každý klan má nárok na jednu pauzu za zápas v maximální délce 5 minut, kterou lze započít jen na začátku kola ve freezetime (v AIM a AWP soutěžích 2 vteřiny po spawnu) a je nutno na ni soupeře upozornit (těsně před nebo po zapauzování) tak, aby minimálně jeden hráč soupeřova klanu toto upozornění viděl.
-Zrušit pauzu smí pouze tým, který hru zapauzoval. Odpauzovat hru lze pouze jsou-li oba týmy připraveny pokračovat ve hře (nutno ověřit otázkou „ready ?" nebo podobnou) nebo pokud vypršel čas pro pauzu. Pokud během pětiminutové pauzy nenastoupí klan v minimálním počtu hráčů nutného k dohrání zápasu, není možné dále pokračovat a bude se postupovat, jako by klan zápas nedokončil.

1.7 Pořízení dokumentace zápasu
-Ke každému zápasu je nutno dodat screenshoty stran. Ty se pořizují po jejich odehrání. Každý musí obsahovat viditelné skóre a tabulku hráčů.
-V každém zápase je poviností obou teamů pořídit status screenshot z důvodu možného pozdějšího využití.
-Povinnost pořizování screenshotů s výsledkem zápasu a status screenshotů mají oba dva týmy, dohody a nevědomost není brána ve zřetel.
-Screenshoty stran musí být k zápasu dodány do 48 hodin od začátku zápasu uvedeného na stránce zápasu.

1.8 Zadání výsledku
-Výsledek zápasu je CL/WA povinen zapsat ve webové správě do 48 hodin od času výzvy a musí být doložen screenshoty stran.


#2 IN-EYE demo a HLTV


2.1 Povinné nahrávání in-eye dema

-Hráč je povinen nahrávat od začátku zápasu (LIVE) do posledního kola, jakákoliv neúplnost dema bude hodnocena jako nedodání dema.
-Dojde-li k odpojení a opětovnému napojení hráče na server, je tento hráč povinen pokračovat v nahrávání. V tomto případě může napojený hráč nahrávat až od následujícího kola.
-Každý účastník zápasu je povinen demo uchovat minimálně 96 hodin od plánovaného začátku zápasu.

2.2 Delay HLTV (zpoždění)
-HLTV musí mít nastaveno minimální zpoždění (delay) na 90 vteřin.
-Delay HLTV na serveru zjistíte výpisem příkazu "status".
-Špatně nastavené HLTV může řídící osoba vyhodit ze zápasu.

2.3 Nahrávání HLTV
-HLTV, které klan připojí, nebo je na serveru poskytnutého klanem, musí nahrávat a demo být po zápase 96 hodin dostupné. V případě že HLTV nenahrává, musí na to být soupeř upozorněn. Doporučujeme pořídit si důkaz o upozornění.

2.4 HLTV na serverech PLAYzone.cz
-HLTV na serverech PLAYzone.cz jsou připojována automaticky a záznamy her jsou volně dostupné, proto se pravidla v bodech 2.2 a 2.3 na tyto servery nevztahují.
-Záznamy z těchto serverů naleznete v bodě 0.11 po kliknutí na příslušný server.

2.5 Identifikace HLTV
-Pro identifikaci HLTV pořizujte screenshot s dotazem na soupeře (např. "To je vaše hltv?"), jeho odpovědí a tabulkou hráčů. Tento screenshot slouží jako důkaz k žádosti o dodání HLTV dema.


#3 Hráči

3.1 STEAM ID
-Každý hráč je povinen hrát zápasy na tom STEAM ID, které má vyplněno ve svém profilu na webu PLAYzone.cz. Ve všech ostatních případech je hráč považován za hosta.

3.2 Kontrola IP adresy
-Každý hráč může být zkontrolován pomocí IP adresy, ze které hraje.
-Jako porovnání slouží log ze serveru PLAYzone.cz nebo screenshot konzole s výpisem „rcon status" nebo screenshot konzole s výpisem "pzstatus" (platí pouze pro servery PLAYzone.cz) a log na webu PLAYzone.cz.

3.3 Povolení hosta 
-V případě neúplnosti týmu před zápasem lze požádat o povolení jednoho hostujícího hráče za následujících předpokladů:

 • Kterýkoliv hráč z týmu který žádá o povolení hosta je povinnen napsat STEAM ID a odkaz na PLAYzone profil hostujícího hráče do komentáře pod zápasem před jeho samotným započetím.
 • Při jakémkoliv prohřešku bude hostující hráč potrestán měsíčním banem na veškeré soutěže pořádané portálem PLAYzone.cz.

3.4 Blok status

-Pokud má hráč status "blokovaný", nesmí se za žádných okolností účastnit ligového zápasu a nesmí být ani povolen jako host.

-V opačném případě dostanou trest oba týmy a zápas bude smazán.


#4 Server

4.1 Zabezpečení a nastavení serveru
-Server musí být zabezpečen heslem proti hráčům, kteří se neúčastní daného zápasu. -Nedoporučujeme heslo uvádět do komentářů u zápasu.
-Strana zajišťující server ručí za jeho správné nastavení (neplatí pro servery PLAYzone.cz)

4.2 Obecné nastavení serveru (CVAR)

http://www.playzone.cz/obecne-nastaveni-servru

4.3 Nastavení PLAYzone.cz serverů a jejich ovládání
Config standardního playzone.cz serveru je k dispozici ke stažení zde.

Příkazy do konzole jsou uvedeny zde.

4.4 Příkaz thetime
-Nelze-li na serveru využít amx příkaz thetime, může klan odmítnout na serveru hrát, to však musí oznámit ještě před začátkem zápasu, na pozdější protesty nebude brán zřetel.

4.5 Výpadek serveru
-Dojde-li k výpadku serveru, odehraje se zbytek zápasu na náhradním serveru, na serveru dle dohody zúčastněných stran nebo podle určení admina soutěže.
-Pokud dojde k pádu do 3. odehraného kola od začátku strany, bude se daná strana opakovat celá. Pokud dojde k pádu po této době (ve 4. kole a dále), odehrají se zbývající kola
(s „mp_startmoney 6000") a oba výsledky se sečtou.

4.6 Log ze serveru a zjištění IP adres
-Log ze serveru bude uznán jako doplňující důkaz jen v případě, že se jedná o server PLAYzone.cz. U těchto serverů je zaručen nezměněný obsah souboru se záznamem ze serveru díky tomu, že k těmto souborům mají přístup jen vybraní admini soutěží.
-O využití logu rozhoduje admin.
-Informace o IP adresách hráčů lze získat pomocí příkazu "rcon status" nebo pomocí "pzstatus" na serverech PLAYzone.cz.


#5 Zákazy

5.1 Externí software
-Je zakázáno použití jakéhokoli externího software nebo scriptu (tzv. cheatu) ovlivňujícího vlastnosti hry Counter-Strike nebo zvýhodňujícího hráče oproti soupeřům (vztahuje se i na odstranění reklam ze serveru, crosshair na awp,...).

5.2 Modely postav a zbraní, textury, GUI a sprites
-Je zakázáno mít vlastní modely/skiny postav, zbraní nebo informace na obrazovce (např. náboje, zbraně, radar apod.; toto omezení se netýká tabulky se skórem a konzole).
-Je zakázáno mít jiné, než základní textury map.
-Povolené modely hráčů jsou:

 • Originální modely hráčů z CS1.6 - stáhněte zde (Condition Zero modely, které jsou někdy i v základu steamu, nejsou povoleny)
 • No Animation Models
 • HighFPS Models v1.03 ("Ballhead")

5.3 Zakázaná sprayloga
-Je zakázano používat sprayloga, která by mohla hráče zmást (např. skiny hráčů, zbraní nebo částí mapy) nebo dát výhodu (spraylogo které ztěžuje zahlédnutí hráče stojící před ním).

5.4 Nakupování a povolené zbraně
-Je zakázáno používání a nákup shieldu - štítu. Při nechtěné koupi shieldu je hráč povinen shield neprodleně odhodit co nejblíže ke zdi, k rohu. Na finanční újmu není brán zřetel.
-Každý hráč smí koupit za jedno hrací kolo pouze 2x Flashbang, 1x Smoke grenade, 1x High Explosive (HE). Vyjímkou je pravidlo 1.3.
-Bližší informace o nakupování a povolených zbraních jsou uvedeny ve specifikaci soutěže.

5.5 Nastavení render módu
-Je zakázáno mít nastaven jiný video rendering než OpenGL (nastavení změníte po zapnutí hry v options/video/rendering).

5.6 Zakázané příkazy
developer 1 nebo 2
gl_monolight 1
gl_picmip 1,2,3
gl_max_size (minimálně 256)

5.7 Zakázané pozice na mapách
de_dust2 [1] [2] [3] [4] [5] [6](na obr. 2 nesmí na sobě stát 2 hráči; na obrázku 3 je zakázáno "poskakovat" - viz. obrazek 5 a 6.
de_nuke [1]
V ostatních případech rozhoduje individuálně admin hry.

5.8 Bugy map a hry
-Je zakázáno využívání jakýchkoliv chyb map (tichá bomba - bomba po položení není slyšet, tichý defuse, flashbugy, dívání se "pod stěnami", vyhazování se skrz strop, boostování hráčů, chození po neviditelných texturách, překlikávání mezi hráči skrze death kameru aj.).
-Mapy musí být měněny malými písmeny (např. DE_duST2, aIM_AWp je zakázáno).

V ostatních případech rozhoduje individuálně admin hry.

5.9 Pokládaní bomby
-Je zakázáno položit bombu tak, že není vidět, slyšet nebo ji nemůže zneškodnit jediné CT.

5.10 Používaní say
-Je zakázáno využívat say k věcem jiným než týkajícím se průběhu zápasu.
-Je zakázáno urážet soupeře či se chovat jakkoliv nevhodně.
-Rasistické a národnostní podněty budou trestány obzvláště tvrdě (toto pravidlo je uplatňováno i na protesty a komentáře u zápasu).


#6 Žádosti

6.1 Žádost
-PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI JE VŽDY NUTNÉ PŘIPOJIT STATUS SCREENSHOT
(Status screenshot je nutné dodat nejpozději 15-ti minut po podání žádosti).
-Jediný správný způsob podání žádosti je přes funkci "podat žádost".
-Žádosti v komentářích nejsou považovány za žádosti.
-Chybí-li u zápasu screenshoty s výsledky obou odehraných stran, žádosti o dodání dem a smoke screenů jsou neplatné.

6.2 Čas na podání žádosti
-Žádost lze podat nejpozději 12 hodin od začátku zápasu uvedeného na stránce zápasu.

6.3 Obsah žádosti
-Žádost musí obsahovat stručné sdělení co a od koho žádáte. Je-li to nutné, musí být podložena důkazem (IE demo, screenshot).

6.4 O co lze požádat
-O dodání HLTV dema, IN-EYE dema , screenshotu prokazujícího použití 32 bit (v jednom zápase můžete požádat o dodání IE dema a SG testu od maximálně 3 hráčů soupeřova týmu).

6.5 Povinnosti žádaného
-Žádaný hráč/klan je povinen do 48 hodin od podání žádosti dodat požadovaný materiál na stránku zápasu v podobě nahraného souboru na web PLAYzone.cz nebo jako externí odkaz, odkazující na dostupné umístění souboru dle následujícího bodu.
-Admin může prodloužit čas na dodání nebo uznat materiál, který byl dodán po vypršení času pro jeho dodání.

6.6 Povolené hostingy
-Nahráváte-li soubor v archivu na hosting 3. strany, je nutné zajistit nonstop přístup k tomuto souboru po dobu 14 dní.
-V případě omezení dostupnosti (v podobě platby za stáhnutí, registrace na stránce, nedostupnost v podobě nedostatku volných slotů hostingu nebo sdílené IP, nadměrné čekání než-li je soubor dostupný (max 30 vteřin) aj.) se vystavujete možnosti trestu.
- Seznam několika vhodných serverů:


#7 Protesty

7.1 Protest
-Protest je funkce, kterou můžete upozornit admina na soupeřovo počínání v rozporu s pravidly (např. nedodání IE dema, SG testu nebo nepovolený say soupeře).
-Protest lze podat nejdříve 12 hodin od plánovaného začátku zápasu uvedeného na stránce zápasu a nelze jej podat proti vlastnímu týmu.
-Chybí-li u zápasu screenshoty s výsledky obou odehraných stran, bude protest ignorován (to neplatí pro zápasy, které nebyly z důvodů popsaný v pravidlech dohrány).
-Je vhodné připojit k protestu důkazní materiál, který pomůže adminovi v řešení protestu. (IN EYE demo s vypsanými časy prohřešků, HLTV apod.).

7.2 Formulace protestu
-Do protestu je nutno jasně a jednoduše popsat problém, proti kterému protestujete.
-Do jednoho protestu lze rozepsat více problémů. Naopak, jeden problém je nutné popsat pouze v jediném protestu.
-Protest podávejte klidní a s čistou hlavou. Zmatené a nesprávně podané protesty mohou být adminem ignorovány.
-V protestu neuvádějte jaké by mělo být řešení problému (např. kontumace v náš prospěch, soupeř by měl dostat -4 body, aj.).

7.3 Důkazy
-PŘI PODÁVÁNÍ PROTESTU JE VŽDY NUTNÉ PŘIPOJIT STATUS SCREENSHOT A MÍT DODANÉ SCREENSHOTY S VÝSLEDKEM ZÁPASU. (Pokud byl zápas dohrán)

-O relevantnosti důkazů a jejich využití rozhoduje admin.

-Jako platné důkazy jsou považovány:

 • HLTV demo ze zápasu
 • IN-EYE demo libovolného hráče točené během zápasu
 • log ze serveru PLAYzone.cz
 • screenshot s tabulkou hráčů
 • screenshot z konzole s výpisem příkazu „status" nebo „rcon status" nebo "pzstatus" (PLAYzone.cz servery)

-Jako neplatné důkazy jsou považovány zejména:

 • screenshoty a logy z instant messengerů
 • screenshoty bez tabulky hráčů
 • screenshoty chatu z konzole bez vypsaného příkazu status
 • logy z jiného serveru než PLAYzone.cz


7.4 Kontrola dema cheathunterem
-V případě pocitu, že soupeř použil nepovolený software, máte možnost podat protest na zkontrolování soupeře cheathunterem.
-V protestu je NEZBYTNÉ uvést o jakého hráče se jedná, o které demo se jedná a vypsat minimálně 3 časy, o kterých si myslíte že cheating dokazují.
-Admin řešící daný zápas předá demo společně s časy cheathunterům, kteří jej zhodnotí a vydají verdikt. Jméno žádného cheathuntera nebude nikde uvedeno a protest je třeba řešit jen s adminem daného zápasu. Hráč může dodatečně požádat o přezkoumání dema.

7.5 Hostování
-Host je každý hráč, který v čase výzvy není součastí teamu, nebo hráč pravidly definován jako host.

7.6 Vykopnutí ze serveru a restart serveru během zápasu
-V případě, že dojde k restartu serveru nebo k vykopnutí některých hráčů, bude v případě neprokázání provinění ze strany jednoho z klanů nebo hráčů s nimi spojených nařízeno pokračování zápasu se startmoney 6000.
-V případě prokázání spojitosti mezi restartujícím/kickujícím a některým z klanů, bude zápas zkontumován ve prospěch soupeře.
-V případě restartu „nezvaného hosta" na serveru je důkaz log ze serveru PLAYzone.cz nebo screenshot výpisu přikazu status/rcon status/pzstatus.

7.7 Přepojení hráče
-Dojde-li k přepojení hráče během "LIVE" k soupeři nebo do spectator modu, je tento hráč povinen se okamžitě odpojit ze serveru a znovu napojit a pokračovat ve hře za svůj tým.
-Jako důkaz o přepojení soupeře slouží demo (IE nebo HLTV) nebo screenshoty s tabulkou hráčů.

7.8 Opuštění serveru
-Opustí-li klan server během "LIVE" tak, že na něm zůstane méně hráčů než je minimální počet pro dokončení zápasu, má soupeř nárok na kontumaci nedohraných kol.
- Klan, který opustí server během "LIVE", nemá nárok na vyžádání soupeřových IE dem, smoke testů a HLTV.
-Nejlepší důkaz je screenshot s tabulkou hráčů a výpisem příkazu thetime do say.

7.9 Opakování a zrušení zápasu
-Admin má právo nařídit opakování zápasu, není-li možné určit výsledek zápasu.
-Admin má právo zápas zrušit, uzná-li to jako vhodné řešení zápasu, nebo shodnou-li se na tom obě zúčastněné strany.


#8 Admini Counter-Strike

8.1 Hlavní admin
Hlavní admin má za úkol řešit stížnosti na adminy, problémy uživatelů a chod dané hry.

8.2 Admin řešící zápas

-Vše ohledně protestů (včetně posouzení cheatingu) řešte s adminem, který je uveden v hlavičce zápasu. Má o zápasu největší přehled.

8.3 Stížnost na admina
-Každý klan má právo podat stížnost na práci admina u svého zápasu. Stížnost musí být podložena objektivními důvody.
-Stížnost lze podat pouze Hlavnímu adminovi soutěže.

8.4 Komunikace s adminy
-Komunikace s jakýmkoliv adminem PLAYzone.cz musí probíhat slušným způsobem. Nebude-li tomu tak, vystavujete se nebezpečí, že Vás admin bude nadále ignorovat nebo Vám udělí trestné body.
-Adminy oslovujte přímo a k věci. Vynechejte prosím otázky typu „jsi tam" atp. Na tyto není admin povinen reagovat.
-Vyjadřujte se stručně a věcně, aby bylo snadné získat z Vašeho textu všechna potřebná fakta.

8.5 Způsoby komunikace s adminy
-Uživatelé PLAYzone.cz mají na výber jeden z následujících způsobů komunikace s adminem. Všechny mají své přednosti i nevýhody.
Soukromé zprávy - oficiální způsob komunikace. Všechny zprávy jsou dohledatelné a dá se jimi dokladovat ve sporných momentech. Všichni admini jsou povinni číst soukromé zprávy, stejně tak jako všichni uživatelé.
Instant messengery - myšleno ICQ, Jabber, ... Nejrychlejší způsob komunikace probíhající na bázi chatu dvou připojených uživatelů.
Kontaktni formulář - slouží k žádostem o změny profilu, ke stížnostem atd. Je to způsob nejpomalejší (zpráva musí projít procesem přijmutí a předání danému adminovi), zato nejvíce archivovaný. Zprávy v kontaktním formuláři se nemažou, ale ukládají.


#9 Soubory a jejich formáty

9.1 Screenshoty
-Veškeré screenshoty dodávané za účelem dokázání výsledku, identifikace hráčů nebo protestu musí být ve formátu .jpg/.jpeg.
-Všechny tyto screenshoty musí byt nahrány jednotlivě jako přílohy na stránku zápasu na webu PLAYzone.cz a je zakázáno je umisťovat do archivů (.rar, .zip, aj.).
-Screenshoty, dokazující použití 32 bit, musí být dodány ve formátu .bmp (nebo zabaleny v zip nebo rar archivu). Tyto screenshoty nesmí být nijak upravovány (např. komprese obrázku a následné uložení zpět do .bmp). Pokud není vše dodrženo, je považován screenshot za nedodaný (například dodání v jpg formátu).
-Se screenshoty nesmí být jakkoliv manipulováno. Nesmí být do nich vkládán text ani jinak upravován pomocí grafických editorů.

9.2 Dema
-HLTV i in-eye dema je zakázáno nahrávat na web ve formátu .dem .
-Nahrané dema musí být nahrány v archivech .zip nebo .rar .

 

#10 Tresty za porušení pravidel

10.1 Systém
-O udělení trestu rozhoduje admin daného zápasu na základě doložených důkazů.

10.2 Možné tresty

Blokace a bany hráčů za nedodávání IN EYE dem (Trestné body přidělovány jednotlivým hráčům)
Automatický systém vytvořen portálem PLAYzone.cz využívá trestných bodů, které se logují v profilech hráčů v záložce soutěže. Za nedodání jednoho dema obdrží hráč jeden trestný bod.

1. bod - trestné body
2. bod - 7 dní blokace na danou soutěž + trestné body
3. bod - trestné body
4. bod - 21 dní + trestné body
5. bod - 6ti měsíční ban na všechny soutěže pořádáné portálem PLAYzone.cz

Všechny blokace se vážou na aktuální sezónu a po jejím ukončení se všechny blokace smažu s vyjímkou banu.

Kontumace zápasu
-1 a více nepovolených hostů v zápase.
-Cheating (+ ban hráče).
-Za použití nepovolených příkazů (+ ban na 7 dní).
-Podvod s HLTV (delay menší než 90s nebo hráč ve spectator modu s nickem HLTV apod.).
-Prokázaný restart server nebo kick ze serveru.
-Prokázání 16 bit.
-Opuštění serveru během hry (kontumace pouze nedohraných bodů).
-Prokázaný restart po live (mimo freezetime prvního kola).
-Opakované neumožnění pauzy; Opakovaně nesprávný postup při odpauzování.
-Opakované využití bugu hry.
-Opakované přepojení hráče/hráčů k soupeři, přepojení na více než jedno kolo, nebo ovlivnění hry po přepojení (restart hry v důsledku kompletního opuštění jedné strany, střelba do hráčů).
-Opakované použití zakázané zbraně, opakované porušení pravidla 5.4.

Smazání zápasu
-Nevložení screenshotů
-Nedodání smoke screenshotu (jedná-li se o vítěznou stranu nebo zápas skončil remízou)
-Zakázané nastavení/úpravy klienta hry (jedná-li se o vítěznou stranu nebo zápas skončil remízou)
-Nedodání in-eye, pouze v případě, že není dodáno ani HLTV (jedná-li se o vítěznou stranu nebo zápas skončil remízou)
-Prokázání použití jiných, než povolených modelů hráčů nebo textur mapy.
-Oboustranná kontumace
-Špatně nastavený server (reklamace po odehrání zápasu nejsou brány v potaz - platí i pro odehrání zápasu na špatné mapě)

Trest admina
-Admin může klanu udělit vyjímečný trest až do výše 15-ti trestných bodů, případně klan vyloučit ze soutěže (to pouze po dohodě s hlavním adminem).
-Trest je udělován například při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních nebo neuposlechnutí výzvy admina.

Trestné body
(odebírány z bodového koeficientu klanů)
-50 trestných bodů za cheating
-30 trestných bodů za podvod/pokus o podvod
-20 trestných bodů za nedodání in-eye dem(a)
-15 trestných bodů za nedodání smoke screenshotu/prokázání 16 bitu
-15 hrubé urážky soupeře
-10 trestných bodů za zakázané nastavení a úpravy klienta hry
-10 trestných bodů za zbytečný protest
-10 trestných bodů za povolení hosta/blokovaného hráče
-5 trestných bodů za nedostavení se k zápasu/nedodání serveru
-5 trestných za nevhodné chování/neustálý say během zápasu
-5 trestných bodů za špatně nastavený server
-5 trestných bodů za screenshoty nesouvisející nijak se zápasem
-3 trestné body za nevložení screenshotů dokazujících odehrání zápasu
-2 trestné body za nahrání souboru na nevhodný hosting

Ztráta 3 kol
-Za použití zakázané zbraně (štítu) v 1 kole, porušení pravidla 5.4 v 1 kole
-Použití zakázané pozice
-Využití bugu hry
-Neumožnění pauzy nebo nesprávný postup při (od)pauzování
-Přepojení hráče/hráčů k soupeři nebo do spectator modu
-Při větším než maximálním povoleném počtu hráčů jednoho klanu v jeden okamžik                 


#11 Automatické operace soutěží

-Neuzavřené zápasy se všemi náležitostmi (2 screenshoty s výsledkem) se automaticky uzavírají do 3 dnů (pokud u zápasu není podán protest).
-Neodehrané plánované zápasy (není zadán výsledek) se automaticky smažou po 2 dnech.
-Nepřijatá výzva se maže automaticky druhý den.
-Definitivně uzavřený zápas je po 3 dnech od uzavření zápasu, po této době už není možné dát zpětně protest.
-Pokud klan během posledních 14ti dnů neodehrál žádný zápas, je mu změněn status na neaktivní a je přesunut do [Neaktivní klany]. Do [Aktivní klany] se dostane po odehrání a následného uzavření zápasu.