Přejít k hlavnímu obsahu

Podmínky užití portálu

 1. Provozovatelem serveru PLAYzone.cz, www.playzone.cz, je PLAYzone s.r.o. se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10.
 2. Pro vstup či využití určitých součástí stránek PLAYzone.cz a služeb PLAYzone.cz se vyžaduje registrace, zaregistrovat se může i takový návštěvník stránek PLAYzone.cz, který tyto stránky ani služby (zatím) nehodlá využívat.
 3. PLAYzone s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji.
 4. Účastník je povinen pro registraci sdělovat údaje pravdivě a úplně.
 5. Pro registraci se využívá formulář na přihlášení, který je vystaven na stránce s pravidly včetně pokynů k jeho vyplnění a odeslání.
 6. Poskytnutím údajů k registraci návštěvník souhlasí s tím, aby je PLAYzone s.r.o. ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., údaje zpracovávala, a to za účelem jejich dalšího využití.
 7. Uživatel registrací na portálu www.playzone.cz získává svůj vlastní profil, na kterém může zakládat další herní účty pro jednotlivce i týmy. Ovšem jak profil, tak i herní účty jsou nadále majetkem portálu www.playzone.cz a ten je při porušení pravidel, obecného porušování slušného chování či závažném podezření zneužití udělených pravomocí může uživateli odebrat, zablokovat nebo dokonce smazat.
 8. Registrací na www.playzone.cz dále uživatel dává plně na vědomí, že si je vědom toho, že se musí chovat slušně a brát zřetel na to, že se po stránkách pohybují i návštěvníci mladšího věku. Jakékoliv urážky, nadávky, rasistické chování, utlačování menšin či kybernetická šikana je výslovně zakázána. Stejně jako vkládání jakéhokoliv nevhodného materiálu. Dále uživatel bere na vědomí, že mu registrací vznikají určité pravomoci, kterých nesmí zneužívat a musí jednat v rámci fair-play a záměrně nezneužívat děr či chyb ve stanoveném systému. Jak je stanoveno už výše, při jakémkoliv zmíněném porušení mu může být jeho účet zablokován, odebrán nebo smazán.
 9. Registrace není zpoplatněna.
 10. Provozovatel nenese zodpovědnost za činnost svých uživatelů.
 11. Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při registraci uživatele PLAYzone.cz a to zaškrtnutím pole 'souhlasím se stanovenými pravidly'.
 12. Portál www.playzone.cz pořádá na svých stránkách soutěže vědomostní i herní, a to na vlastní náklady, čímž si nárokuje změnu jakýchkoliv podmínek a pravidel pro účast v nich i během jejich trvání.
 13. PLAYzone s.r.o. je oprávněna tato pravidla i jednotlivé návštěvní řády měnit, tyto změny jsou pro návštěvníky PLAYzone.cz závazné od okamžiku jejich zveřejnění.