Další týden EU FPL byl opět úspěšný pro Frozena, který za 5. místo ukořistil 400 dolarů.