Dev7l si vystřílel osmou pozici v týdenní FPL a odnáší si tak 200$.