IRL fotbal pravidla

PLAYzone

Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Berte prosím v potaz, že některá pravidla nelze aplikovat na všechny typy turnajů.

1. Průběh zápasů
2. Formáty turnaje
3. Povinnosti hráčů a omezení
4. Admini a tresty
5. Obecná ustanovení

1. Průběh zápasů

1.1 Doba zápasu je 1x10 minut bez prodloužení nebo penaltového rozstřelu. V zápasech playoff je doba zápasu 2x10 minut se dvouminutovou poločasovou přestávkou.

1.2 Pokud dojde v zápase playoff k remíze následuje penaltový rozstřel na tři série. Pokud je po úvodních třech sériích výsledek stále nerozhodný přidává se jedna série dokud jeden z týmů nezvítězí.

1.3 Pokud je hráč v zápase vyloučen má povinnost opustit hrací plochu a již nemůže zasáhnout do daného zápasu. 

2. Formát turnaje

2.1 Týmy jsou náhodně rozlosovány do stejně velkých skupin (pokud to počet týmů umožňuje), kde odehrají své zápasy v pořadí daném v rozpisu zápasů. 

2.2 Nejepší dva týmy z každé skupiny postupují do playoff, kde se utká první ze skupiny A s druhým ze skupiny B a obráceně. Vítězové odehrají následně finále, poražení zápas o třetí místo.

2.3 V případě bodové shody týmů rozhoduje nejprve rozdíl ve skóre (5-2 je lepší než 5-4), následně počet vstřelených branek (6-4 je lepší než 4-2) a nakonec vzájemný zápas obou týmů. V případě shody ve všech třech bodech týmy odehrají zápas na 1x10 minut, který rozhodne o vítězi (pokud není určen v hrací době rozhoduje penaltový rozstřel, viz bod 1.2)

3. Povinnosti hráčů/týmů a omezení

3.1 Hráči musí k zápasu nastoupit v týmovém stejnokroji (dres, trikot, mikina). Trenky, boty nebo štulpny nemusí být unifikované v rámci jednoho týmu.

3.2 Pokud jsou dresy týmů stejné barvy nebo se nedají rozlišit je náhodně vybraný tým povinen odehrát zápas v rozlišovacích dresech.

3.3 Hráčům je přísně zakázáno nastoupit v obuvi s plastovými či kovovými kolíky. Pokud hráč v takovéto obuvi nastoupí bude vykázán ze hřiště a nebude vpuštěn zpět do hry dokud svou obuv nezmění. Stejně tak je zakázáno nastoupit v obuvi s kovovou špičkou nebo obuvi zakázané v provozním řádu hřiště.

3.4 Hráč musí přijmout rozhodnutí rozhodčího, jakkoli nesmyslné se mu může zdát.

4. Admini a tresty

4.1 Každý zápas řídí minimálně jeden, předem určený rozhodčí vybraný z týmu, který se zápasu neúčastní nebo pořadatelem předem určený rozhodčí.

4.2 Rozhodčí řídí zápas nestranně, bez ohledu na svou týmovou příslušnost, vývoj turnaje nebo osobní zaujetí vůči ostatních hráčům.

4.3 V případě závažného porušení předchozího bodu si pořadatel vyhrazuje právo v průběhu zápasu zvolit jiného rozhodčího, který zápas dokončí.

5. Obecná ustanovení

5.1. Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban v maximální výši až 3 měsíce

5.2. Za závažná porušování pravidel může být uložen ban v maximální výši až 10 let (permanentní)

5.3. Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu. Kromě toho hráč riskuje vyloučení z turnaje.