League of Legends - TFT pravidla

TEAMFIGHT TACTICS - PRAVIDLA

 

VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA ZMĚNU PRAVIDEL V PRŮBĚHU KTERÉHOKOLIV TURNAJE!

 

NEZNALOST PRAVIDEL NEOMLOUVÁ

 

VĚNUJTE TEDY NÁSLEDUJÍCÍM ŘÁDKŮM SVOU POZORNOST

1) Hlavní pravidla

1.1 Zúčastnit se turnajů mohou pouze registrovaní uživatelé s řádně vyplněným GAME ID (in-game nickem) 

1.2 Pravidla pro konkrétní turnaj jsou nadřazena pravidlům obecným.

1.3 Každý hráč musí být po celou dobu turnaje na Discordu: https://discordapp.com/invite/b4gzjQn. Pokud hráč není na Discordu ztrácí právo na protest.

1.4 Nárok na odměny mají hráči, kteří odehrají sérii zápasů, ve které mohou získat odměny.

1.5 Hráč je povinen odehrát celou sérii až do konce, pokud tak neučiní je z turnaje diskvalifikován a ztrácí nárok na odměny.

1.6 Pokud se hráč nedostaví k zápasu do 15 minut (od oficiálního startu zápasu), je diskvalifikován (nevztahuje se na zápasy, jejichž zdržení bylo způsobeno protažením zápasu předešlého!).

1.7 Na každý zápas je vyhrazena hodina čistého času, admin tým se bude snažit tento harmonogram dodržet za každou cenu. Snažte se tedy každý zápas začít hrát co nejdříve a pauzu si dopřejte až po včasném odehrání zápasu. 

1.8 Hráči, kteří budou mít časový skluz (budou mimo harmonogram kvůli dlouhé hře) se musí pokusit skluz dohnat – to obnáší minimální přestávky mezi zápasy (pouze bio). Pokud se zjistí, že jakýkoliv hráč zdržuje průběh turnaje kvůli nesmyslným důvodům, tento hráč bude potrestán (nesmyslným důvodem je například venčení psa).

1.9 V každém řešení má admin hlavní slovo.

1.10 Pokud hráč podá protest před hrou začne hrát, tak se protest nepočítá.

 

2) Hra

2.1 Turnaje se hrají přes Normal Game

PLAY – TEAMFIGHT TACTICS – NORMAL GAME

Doporučujeme předcházet komplikacím pomocí uzavřené lobby (MAKE PARTY INVITE ONLY – vpravo nahoře v lobby)

2.2 Hru zakládá hráč napsaný jako první ve skupině, pokud hru nezaloží, musí tak učinit kterýkoli jiný hráč ve skupině.

2.3 Pokud se nedostaví všech 8 hráčů, budou skupině přiděleni náhradníci adminem turnaje.

2.4 Pokud ani s náhradníky není ve skupině 8 hráčů hra startuje s náhodnými lidmi, kteří se pro účely bodování počítají jako účastníci turnaje.

2.5 Není možné, aby náhodného hráče nahradil hráč pozvaný (kamarád, vyřazený účastník turnaje, admin). Hráč, který takto někoho pozval proti pravidlům muže být dle uvážení admina trestán za podvod.

2.6 Ve hře mohou být využívané všechny známé bugy, pokud nejsou výslovně zakázány v popisu turnaje nebo neexistuje precedens z oficiálního turnaje pořádaného společností Riot Games, Inc. 

2.7 Hráč je povinen hrát turnaj sám za sebe dle svých nejlepších schopností, pokud dojde k objektivnímu porušení tohoto pravidla (prodej všech champů, nepoužití itemů do konce hry, domluva wintradingu v herním chatu, surrender apod.) je hráč diskvalifikován a jeho chování může být vyhodnoceno jako podvod.

2.8 Na konci hry musí 1 ze 2 nejlépe umístěných hráčů turnaje ve hře poslat na Discord screenshot z post-game lobby, pokud tak neučiní, hráči se neshodnou na finálním umístění a nejsou schopni jinak jednoznačně prokázat výsledek zápasu (např. VOD streamu) oba dva tito hráči nedostanou ze hry body.

2.9 V případě že dojde k uplatnění předchozího pravidla v celém jeho znění, budou o screenshot požádáni všichni ostatní hráči a body dostanu všichni jejichž umístění bylo prokázáno, pořizovat screenshot je tedy doporučeno všem hráčům nehledě na umístění.

2.10 Výjimkou z předchozích 2 pravidel je případ, kdy ve hře zbude poslední hráč turnaje, který nezašle screenshot a náhodní hráči a 2. nejlépe umístěný hráč turnaje screenshot zašle. V takovém případě nejlépe umístěný hráč nedostane 0 bodů, ale počet bodů, který by mu náležel, umístil-li by se přesně o 1 místo lépe než 2. nejlépe umístěný hráč.

2.11 V případě bodové rovnosti se bere jako tiebreaker nejlepší umístění v dané sérii, dále 2. nejlepší umístění atd.

2.12 Pokud se nedá rozhodnout ani pomocí předchozího pravidla budu rozhodnuto podle umístění v 1. hře.

2.13 Každý hráč musí napsat svoje game id do skupiny ve které hraje.

 

3) Tresty

3.1 Flame/nadávky před, po nebo mimo hru jsou trestány podle uvážení admina.

3.2 Flame/nadávky ve hře jsou trestány podle uvážení admina. Každý hráč má možnost si ve hře mutnout nadávajícího hráče.

3.3 Pokud má hráč nevhodné jméno nebo klubové jméno (rasistické, sexistické či xenofobní povahy apod.) je diskvalifikován. Podle posouzení admina může tento přestupek být vyhodnocen jako závažný případ porušení pravidel.

3.4 V závažných případech (rasově motivované útoky, opakované silné osobní urážky aj.), může admin po doložení důkazů (screenshotů), udělit hráči ban na turnaje, kontumaci zápasu nebo odebrání MČR bodů.

3.5 Jakýkoli pokus o podvod je považován za obzvlášť závažné porušení pravidel a bude trestán delším banem a okamžitou kontumací z turnaje.

3.6 Úmyslné zdržování zápasu (odmítání odstartovat hru). - Podle uvážení admina.

3.7 Nedostavení se k zápasu – diskvalifikace z turnaje