MMAsters E-League

MMAsters E-League - PRAVIDLA

Aktualizováno 22.02.2021

I. ÚVOD

Pořadatelem MMAsters E-League a jejích soutěžních částí (kvalifikace online, finále online, superfinále) je společnost MMAsters League s.r.o., se sídlem Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 08360758.

Pro účast v turnaji je nutné mít: konzoli PlayStation 4, hru UFC4 a aktivovaný účet PlayStation Plus, který umožňuje hraní online.

II. FORMÁT A FÁZE MMAsters E-League

MMAsters E-League se skládá z těchto herních fází:

1. KVALIFIKACE ONLINE (3 kola)
2. FINÁLE ONLINE (16 nejlepších hráčů)
3. SUPER-FINÁLE ve studiu, streamováno a komentováno (8 nejlepších hráčů)
4. EXTRA-ROUND celkový vítěz vs. Patrik Kincl / David Dvořák

1. KVALIFIKACE ONLINE

Uskuteční se 3 kola online kvalifikace v termínech 8.12., 10.12. a 11.12.2020

Systém: KVALIFIKACE ONLINE probíhá vyřazovacím způsobem ve formátu klasického pavouka (nasazení losováno náhodně systémem) na dva vítězné zápasy (double elimination). 

Hráč umístěný v pavouku výše zakládá hru, zve soupeře a zvolí váhovou kategorii. (povoleny jsou všechny mužské kategorie)

Mód a nastavení hry:

ONLINE MODES → INVITE
MMA
VENUE: libovolné (bez KUMITE)
CREATED FIGHTERS: CAF Not Allowed
CLOCK SPEED: Real-time
NO. OF ROUNDS: 5 Rounds

GRAPPLE ASSIST: Legacy (v nastavení hry)

Hráči v kvalifikačních turnajích sbírají body do celkového žebříčku dle následujícího klíče:

1. místo: 65 bodů
2. místo: 35 bodů
3. místo: 25 bodů
4. místo: 20 bodů
5. - 8. místo: 10 bodů
9. - 16. místo: 5 bodů
17. - 32. místo 2 body

Hráč se smí zúčastnit více kvalifikací, body se sčítají, cílem je ze všech kvalifikací nasbírat co nejvíce bodů.

2. FINÁLE ONLINE

FINÁLE ONLINE se odehraje 15.12. a zúčastní se jej nejlepších 16 hráčů KVALIFIKACE ONLINE (s nejvyšším sečteným bodovým ziskem ze všech kvalifikačních kol)

Hráč umístěný v pavouku výše zakládá hru, zve soupeře a zvolí váhovou kategorii. (povoleny jsou všechny mužské kategorie)

Mód a nastavení hry:

ONLINE MODES → INVITE
MMA
VENUE: libovolné (bez KUMITE)
CREATED FIGHTERS: CAF Not Allowed
CLOCK SPEED: Real-time
NO. OF ROUNDS: 5 Rounds

GRAPPLE ASSIST: Legacy (v nastavení hry)

Los FINÁLE ONLINE je určen dle následujícího klíče: 
1. nejlepší hráč online kvalifikace vs. 16. nejlepší hráč online kvalifikace (A)
2. nejlepší hráč online kvalifikace vs. 15. nejlepší hráč online kvalifikace (B)
3. nejlepší hráč online kvalifikace vs. 14. nejlepší hráč online kvalifikace (C) 
4. nejlepší hráč online kvalifikace vs. 13. nejlepší hráč online kvalifikace (D)
5. nejlepší hráč online kvalifikace vs. 12. nejlepší hráč online kvalifikace (E)
6. nejlepší hráč online kvalifikace vs. 11. nejlepší hráč online kvalifikace (F)
7. nejlepší hráč online kvalifikace vs. 10. nejlepší hráč online kvalifikace (G)
8. nejlepší hráč online kvalifikace vs. 9. nejlepší hráč online kvalifikace (H)

Hraje se na dva vítězné zápasy (double elimination). 

3. SUPER-FINÁLE

SUPER-FINÁLE se odehraje v sobotu 27. února 2021 ve studiu MMAsters League na adrese Nákupní centrum OAZA Kladno, Arménská 3277, 272 01 Kladno.

Zúčastní se ho 8 vítězů z FINÁLE ONLINE, hraje se na dva vítězné zápasy (double elimination).

Los je určen dle následujícího klíče:

BEST 8
vítěz (A) vs. vítěz (E)
vítěz (B) vs. vítěz (F)
vítěz (C) vs. vítěz (G)
vítěz (D) vs. vítěz (H)

BEST 4
vítěz (A-E) vs. vítěz (C-G)
vítěz (B-F) vs. vítěz (D-H)

BEST 2
vítěz (A-E) - (C-G) vs. vítěz (B-F) - (D-H)

Všechna utkání SUPER-FINÁLE jsou hrána a streamována ze studia MMAsters League na adrese Nákupní centrum OAZA Kladno, Arménská 3277, 272 01 Kladno prostřednictvím kanálů MMAsters League na sociálních sítích s POV všech účastníků SUPER-FINÁLE za dodržení platných hygienických nařízení MZČR a Vlády ČR.

4. EXTRA-ROUND

Vítěz MMAsters E-League vs. David Dvořák / Patrik Kincl 

III. OBECNÁ PRAVIDLA

1. Registrace

Pro přihlášení na turnaj je potřeba být registrován na portálu www.playzone.cz.
V turnaji je vyžadováno vyplněné vaše PSN ID na PLAYzone webu ve svém profilu.

2. Komunikace s adminem

Veškerá komunikace s adminem probíhá prostřednictvím komunikačního kanálu Discord.
Připojit se můžete zde.
Při probíhající herní fázi turnaje je každý hráč povinný být ONLINE na komunikačním kanále Discord a komunikovat s adminem v případě potřeby.

3. Potvrzení účasti

Hráči online kvalifikace jsou povinni potvrdit účast v panelu turnaje na portálu PLAYzone.cz nejpozději 15 minut před začátkem kvalifikace online.  

4. Nastavení hry

Hráči si musí soupeře přidat do přátel na PS4 (PSN ID naleznete v profilu hráče na webu PLAYzone). Hráč musí mít správně vyplněné své PSN ID.
Hru zakládá (a soupeře zve) vždy hráč napsaný v pavouku výše.
Obě strany kontrolují nastavení lobby, spuštěním zápasu obě strany s nastavením souhlasí a není možné se později k chybnému nastavení odvolávat.

5. Zadávání výsledků

Hráč je povinen si po konci zápasu zaznamenat screenshot obrazovky s výsledkem.
Screenshot odešle na Discord kanál adminovi turnaje.
Po dohrání hry má každý hráč 10 minut na odeslání výsledků, příp. podání stížnosti či protestu.

6. Problém se spojením

V případě problémů se spojením v kvalifikaci online a finále online, kdy oba hráči prokážou, že mají správný NAT type (1 nebo 2) a stabilní internetové připojení, rozhodne o vítězi admin, příp. los. 
Důrazně doporučujeme požít připojení konzole kabelem LAN!

7. Povinnosti hráčů 

Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat průběh turnaje nebo porušovat jeho pravidla. V takovém případě může být hráč pořadatelem vyloučen z turnaje.Pokud se hráč nedostaví do 20 minut po oficiálním začátku zápasu, je kontumačně poražen. Pro potvrzení kontumace musí být doložen screenshot s časem. Veškeré důkazy se nahrávají přímo k patřičnému zápasu do komentářů. 
Hráči nesmí hrát s použitím externích aplikací nebo hardwaru, který zasahuje do hry. Rovněž nesmí používat skripty, které jakkoliv mění nastavení hry, hráčů či vykreslování.
Zúčastněný hráč nesmí mít ban na PLAYzone.cz.Admin má právo rozhodovat o výši trestů individuálně. 

8. Závěrečná ustanovení  

Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban v maximální výši až 3 měsíce.
Dále je třeba se na turnajích PLAYzone řídit pravidly fair play. Následující body zmiňují nejvážnější prohřešky vůči fair play chování, které sice nebudeme, jakkoliv tolerovat, ale protože jejich závažnost může být diametrálně odlišná, není možné tresty za jejich porušení paušalizovat. Konkrétní prohřešky tedy budou vždy řešit individuálně a na základě shromážděných důkazů i míry jejich dopadu vznikne vždy specifický trest. Může se jednat o kontumaci utkání, diskvalifikaci z celé soutěže, ale i zabanování hráče. Patří sem mimo jiné: 

  • Úmyslná prohra  
  • Pokus o podplacení  
  • Vyhrožování  
  • Současně ale i jiné situace, které v rámci porušení fair play mohou nastat 

Pořadatel MMAsters E-League si vyhrazuje právo akci zkrátit, přerušit, odvolat či změnit její pravidla a harmonogram, a to bez udání důvodu. Změna pravidel nezakládá nárok účastníka náhradu jeho nákladů vynaložených účastí na akci.

IV. CENY

Každý účastník SUPER-FINÁLE získává:

  • dárkový balíček produktů od prestižní značky oblečení PitBull West Coast 
  • dvě vstupenky s roční platností na galavečer bojových sportů MMAsters League
  • tričko a čepici MMAsters League

1. cena 

2. cena

3. cena


Organizátor je oprávněn upravit termín, podmínky i místo konání všech jednotlivých části MMAsters E-League, v takovém případě bude neprodleně všechny účastníky o změnách informovat.


Tento turnaj není podporován ani sponzorován Electronic Arts Inc.