Obecná pravidla Brawl Stars

Obecné podmínky použití pravidel Brawl Stars

Pravidla se během sezóny můžou měnit, tak je prosím sledujte pravidelněji. PLAYzone.cz (dále jen „PZ") si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z níže uvedených pravidel a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla").

Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Berte prosím v potaz, že některá pravidla nelze aplikovat na všechny typy turnajů.

Vyplácení peněžních a fyzických výher 

 • 1. Počínaje od 1. dubna 2020 jsou veškeré finanční výhry hráčů a týmů reprezentujících organizaci s právní existencí (tzn. s.r.o., z.s., o.s. a jiné) vypláceny výhradně přes jejich organizaci. 
 • 1.1. Splatnost vyplácení výher v online turnajích je 30 dnů od doručení faktury pořadateli.
 • 1.2. Splatnost vyplácení výher v offline turnajích je 60 dnů od doručení výherního protokolu pořadateli.
 • 1.3. Podklady pro vystavení faktury z online turnajů budou organizaci dodány 1. pracovní den následujícího měsíce.
 • 1.4. Podklady pro vystavení faktury z offline turnajů budou organizaci dodány do třech pracovních dní ode odehrání turnaje.
 • 1.5. Fakturu je nutné vystavit nejpozději do 14. dne od obdržení podkladů, jinak výhry propadají bez možnosti odvolání. 

 

1. Pravidla turnaje

 • 1.1. PLAYzone si vyhrazuje právo na změnu přezdívky hráče nebo názvu týmu, pokud je vulgární, urážlivá či příliš podobná jiné přezdívce. 
 • 1.2. Hráč je povinen využívat aktuální verzi hry. Jeho povinností je mít hru aktualizovanou před začátkem turnaje.
 • 1.3. Všichni hráči jsou povinni hrát na telefonech či tabletech, používání emulátorů na PC je přísně zakázáno.
 • 1.4. Pro účast v turnaji je kromě registrace potřeba provést check-in, což musí udělat kapitán týmu. Čas ve kterém je nutno check-in provést je vždy uveden na stránce konkrétního turnaje.
 • 1.5. Hráči jsou povinni se dostavit k zápasu během 15 minut. Pokud jeden z hráčů po vygenerování zápasu nekomunikuje se soupeřem na oficiálním Discordu, soupeř napíše pod daný zápas nebo adminovi na Discordu, že odeslal pozvánku a po 15 minutách získává freewin.
 • 1.6. Pokud chce hráč vznést protest ohledně výsledku nebo průběhu zápasu je povinen tak učinit maximálně 10 minut po daném incidentu. Pokud hráč tuto možnost nevyužije nebude na jeho protesty brán zřetel. 
 • 1.7. Pokud má tým na soupisce čtyři hráče je povoleno, aby se tito hráči střídali mezi jednotlivými herními módy i mezi jednotlivými koly turnaje.

2. Formát turnajů

 • 2.1. Turnaje se odehrávají systémem 3v3 BO5, tj. na 3 vítězné zápasy. Jednotlivé hry mají určené herní režimy podle tohoto pořadí: 
  1. Gem grab 2. Heist 3. Brawl Ball 4. Bounty 5. Siege.
 • 2.2. Před začátkem každého turnaje bude na stránce turnaje vylosováno, co za mapy se bude hrát pro jednotlivé režimy v každém kole playoff, proto je potřeba sledovat hlavní stránku turnaje (tři pro každý mód).
 • 2.3. V případě remízy se opakuje daná hra se stejným nastavením. Hráči mohou při opakování zápasu zvolit jiné brawlery.
 • 2.4. Rozlosování hráčů v playoff je náhodné. V případě postupu ze skupin/swissu do playoff je seeding klíč 1-16, 2-15 atd. 
 • 2.5. Tým je složen ze tří hrajících hráčů a jednoho náhradníka. V průběhu turnaje může být v případě potřeby jeden z hráčů vyměněn za náhradníka, pokud je zapsaný na soupisce pro turnaj.

3. Pravidla zápasů

 • 3.1. Hráči můžou používat libovolného brawlera, stejný brawler může být použit pro oba týmy i vícekrát v jednom týmu pokud není v pravidlech daného turnaje řečeno jinak.
 • 3.2. Hru vytváří tým, který je nahoře v záložce "Playoff", respektive vlevo v záložce "Všechny zápasy"
 • 3.3. Každý hráč zodpovídá za své internetové připojení, v případě problémů tým dohraje hru 2v3.
 • 3.4. Pokud se soupeřící tým nedostaví do 15 minut, tým získává freewin.
 • 3.5. Týmy jsou povinné zadat výsledky na webu do turnajového systému. Musí zároveň přiložit screenshot dokládající jejich výhru a to pro každou vyhranou mapu v rámci dané série. Výsledky mohou být vytvořeny i z battle logu. 
 • 3.6. Stream zápasů Nightcupu je povolen s 5 minutovým zpožděním.
 • 3.7 Pokud je na webu rozlosován zápas dalšího kola před jeho začátkem (čas v rozpisu zápasů) mají hráči povinnost začít neprodleně hrát. 

4. Povinnosti hráčů a omezení

 • 4.1. Každý hráč musí mít registrováno své Game ID ve tvaru Přezdívka#kód (př. skeri93#XJE125P).
 • 4.2. Každý hráč je povinen mít při zápase shodné Game ID (Battle tag) s hodnotou, kterou má uvedenou ve svém profilu.
 • 4.3. Hráč má povinnost u jednotlivých zápasů nahrávat screenshoty k vítězným zápasům.
 • 4.4. Úmyslné zadávání špatného výsledku může vyústit v ban ve výši 7 dnů.
 • 4.5. Hráči jsou povinni být na turnaji přítomni do 00:00, poté je možné po domluvě s adminem zbývající zápasy odložit. Pokud hráč odejde před 00:00 může být diskvalifikován z turnaje.
 • 4.6. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina, byť se hráči může zdát jakkoliv nesmyslné. Hráč se poté může odvolat k hlavnímu adminovi. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení z turnaje a zabanování daného hráče. (Dle rozhodnutí admina).
 • 4.7. Komunikace s adminem probíhá výhradně na Discord serveru, na který se připojíte tímto odkazem: https://discord.gg/eTuEXGS. Hráči mají povinnost být přítomní na tomto serveru po celou dobu jejich působení v turnaji.
 • 4.8. Pokud PLAYzone zajišťuje oficiální přenos z turnaje, je hráčům a jejich týmům striktně zakázáno veřejně streamovat průběh turnaje mimo oficiální stream. Porušení tohoto pravidla může vyústit v ban na celou sezonu pro danou organizaci.

5. Admini a tresty

 • 5.1. Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo na serveru. Jeho totožnost si ověřte pomocí Game ID v profilu admina.
 • 5.2. O udělení trestu rozhoduje admin daného turnaje na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot hry či vzájemné komunikace mezi hráči. Admin posuzuje důvěryhodnost daných důkazů.
 • 5.3. Admin může hráči udělit výjimečný trest , případně hráče vyloučit z turnaje (to pouze po dohodě s hlavním adminem). Trest je udělován např. při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních nebo neuposlechnutí výzvy admina. Admin má také právo rozhodovat o výši trestů individuálně.
 • 5.4.  Kontumace zápasu
  • 5.4.1. Nedostavení se k odehrání série v 15 minutách po vyzvání soupeřem.
  • 5.4.2. Nesportovní,hrubé chování či hrubé porušení pravidel PLAYzone (dle rozhodnutí admina turnaje).
  • 5.4.3. Při opuštění hry a následného nepřipojení během časové limitu 1 minuty, tým kontumačně prohrává pouze daný zápas, nikoliv sérii.
    
 • 5.5. Proti rozhodnutí admina se lze odvolat k hlavnímu adminovi Brawl Stars..

6. Obecná ustanovení

 • 6.1. Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban v maximální výši až 3 měsíce
 • 6.2. Za závažná porušování pravidel může být uložen ban v maximální výši až 10 let (permanentní)
 • 6.3. Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu. Kromě toho hráč riskuje vyloučení z turnaje.
 • 6.4. Pokud byl hráči udělen ban na jednom z účtů PLAYzone, hráč se nesmí zúčastnit žádných turnajů pořadaných PLAYzone na jakémkoliv jiném učtě. Za porušení tohoto pravidla může být hráči uložen ban v maximální výši 6 měsíců. Při opakovaném porušování tohoto pravidla budete zabanováni permanentně.
 • 6.5. Při porušení jakéhokoliv pravidla soupeřem, je nutno toto porušení řešit s adminem turnaje a zároveň přiložit potřebné důkazy (ve většině případů screenshot). Není dovoleno zadávat jakýkoliv výsledek ovlivněný porušením pravidel bez konzultace s adminem turnaje. 
 • 6.6. V případě, že se hráč účastní i jiného turnaje a potřebuje během turnaje na PZ použít jiný účet, je povinen o tom informovat adminy i soupeře.
 • 6.7. Během turnaje hráči soutěží sami. Je zakázáno si nechávat radit při zápase od jiných hráčů.

7. Pravidla týmů pro účast v MČR kvalifikaci a na MČR

 • 1. MČR slot je definován Trvalým týmem na www.PLAYzone.cz, s daným názvem, kapitánem a členy.
 • 2. Tým je v rámci MČR slotu tvořen skupinou uživatelů stránky www.PLAYzone.cz za účelem účasti v týmových soutěžích zařazených do MČR klasifikace.
 • 3. Vlastníkem každého MČR slotu je organizace. Majitel organizace se nemůže dle libosti měnit za účelem získání MČR slotu, který v takové situaci propadá. Pokud se do kvalifikačního cyklu zapojí tým bez organizace, jako majitel se počítá hráč, který tým založil a nelze jej dle libosti měnit. V případě přestupu celého týmu pod organizaci musí být tato operace předem nahlášena a schválena admin týmem. Jedna organizace může vlastnit jen jeden MČR slot v Brawl Stars. Toto pravidlo platí pro celou sezonu MČR 2020, tedy i pro týdenní Nightcupy, kde též může pod hlavičkou dané organizace nastoupit právě jeden tým.
 • 4. Všechny získané body v turnaji patří jednotlivým hráčům týmu i zaštiťující organizaci. 50 % bodů se rozdělí mezi hráče registrované do turnaje, zbylých 50 % patří organizaci.
  • a. Přestupy hráčů s dělením bodů 50/50 mezi organizacemi jsou povoleny do 2.8.2020 23:59.
  • b. Přestupy jsou povoleny i po tomto termínu (do uzavření soupisek na Last Call turnaj). V tomto případě ovšem zůstává 100 % bodů organizaci, hráč si neodnáší žádné body.
  • c. Vzhledem k situaci na nově vznikající scéně je do 7.6.2020 23:59 udělena výjimka pro přestupy všech hráčů. Do tohoto termínu mohou hráči volně přestupovat mezi týmy a odnáší si s sebou všechny body, tedy si nedělí body s organizací.
 • 5. Za člena týmu se považuje hráč, který za něj nastoupí v turnaji zařazeném do MČR. Žádný hráč nemůže být součástí dvou týmů ve stejné hře najednou a pokud nastoupí v jiném, než jehož je součástí, automaticky se jedná o přestup, při kterém se aplikuje výše popsaná přestupová politika přerozdělování bodů.
 • 6. Pokud tým využije hráče, který není členem žádného jiného MČR týmu, má právo adminovi turnaje před jeho začátkem nahlásit, že jedná pouze o hostování. V takovém případě procentuální podíl bodů určený tomuto hráči propadá. Využití hráče z jiného MČR slotu je striktně zakázáno a bude potrestáno diskvalifikací týmu z turnaje. Tato diskvalifikace může být aplikováni zpětně po odehrání turnaje, v takovém případě tým i hráči ztrácí veškeré body získané pro daný turnaj. Pokud tým chce pro turnaj použít hráče ze soupisky jiného týmu musí proběhnout hráčský přestup podle pravidel popsaných výše.
 • 7. Hráč se při přestupových obdobích může stát „volným hráčem“, kdy opustí MČR slot a odnáší si s sebou všechny své hráčské body. Jako volný hráč se ale musí do ukončení posledního přestupového období k nějakému MČR slotu přiřadit, jinak o všechny své hráčské body nenávratně přichází.
 • 8. Když je hráč z týmu s MČR slotem vyhozen či ten tým sám opustí, je stále členem MČR slotu do doby, než se zúčastní turnaje jako součást jiného MČR slotu nebo si o přestup zažádá v rámci přestupového období.
 • 9. V případě zániku organizace, jejího přechodu do neaktivity nebo ukončení podpory určitého titulu musí být změna činnosti oficiálně potvrzena jejím vedením. V takovém případě se kompletní sestava odpoutá od slotu organizace a hráči si odnášejí všechny své hráčské body, plus se mezi aktuální členy týmu rozpočítá 50 procent bodů organizace. Organizace se pak již nesmí do aktuálního ročníku MČR PC zapojit v dané hře a její zbylé body propadají.
 • 10. Kromě hráčů české a slovenské národnosti nebo těch, kteří na těchto územích mají svá trvalé bydliště, je v turnajích možné využít i zahraniční hráče v méně než polovičním poměru (tedy maximálně 1). Pro zahraniční hráče platí stejná bodová pravidla jako pro hráče z České a Slovenské republiky. Stále však platí zákaz využití jednorázových zahraničních hostů, kteří jsou mimo MČR soupisku.
 • 11. Sestava nahlášená na Last Call turnaj je považována za finální a tým musí v totožném složení odehrát i finále MČR 2020.
 • 12. Pokud tým nebude schopný nastoupit k Last Call turnaji, bude nahrazen dalším týmem dle celkového pořadí za celý rok, který ještě není na Last Call turnaj kvalifikovaný.
 • 13. Na Last Call turnaji a na finále MČR nemohou jednu organizaci nebo značku reprezentovat dva týmy ve stejné hře. Stejně tak nemohou dva týmy ve stejné hře mít stejného majitele, ačkoliv pod jiným názvem.
 • 14. Pravidla účasti týmu na MČR jsou platná ode dne 1. 3. 2020. V případě jakýchkoliv otázek se neváhejte obrátit na kontaktní osobu drahos@playzone.cz či hlavního administrátora skerik@playzone.cz