Obecná pravidla Call of Duty 4

Obecná pravidla Call of Duty 4

playzone_logo

www.playzone.cz

Obecné podmínky použití pravidel Call of Duty 4 (dále jen „CoD4")

Playzone.cz (dále jen „PZ") si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z výše uvedených pravidel a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla").

Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně.

Pokud máte jakékoliv připomínky, informujte nás na emailu mika (zavináč) playzone (tečka) cz, Vaše připomínky jsou pro nás inspirací.

Obecná pravidla Call of Duty 4 - Náš banlist

1. Formát zápasů

1.1.   Zápas se hraje formou 5 na 5 hráčů. Minimální počet hráčů v každém z týmů, který je nutný k zahájení zápasu, je 4. Minimální počet hráčů ve kterém lze zápas dohrát je 3.

1.2.   Pokud se soupeř nedostaví na zápas do 15 minut po jeho oficiálním začátku, bude zápas smazán a opozdilcům uděleny trestné body. V případě ligy nebo playoff bude zápas kontumován ve prospěch týmu, který se dostavil.

1.3.   Hraje se systémem mr12 (/rcon promod_mode match_mr 12) na jednu mapu. Tzn. po 12ti kolech si týmy vymění strany. Zápas se „dohrává" - je nutno odehrát všech 24 kol.

1.4.   Předchozí pravidlo neplatí pro zápasy playoff, zde je k ukončení zápasu potřeba pouze dosažení 13. bodu.

1.5.   V základních skupinách je možná remíza (12-12). V případě playoff se prodlužuje (mr3, promod_mode match_mr 3)

1.6.   Každý zápas má jasně určeno datum a čas odehrání, pokud se týmy dohodnou, mohou odehrát zápas v jiném termínu. Musí to ovšem před zápasem oznámit adminovi soutěže, aby nedošlo ke kolizi termínů s jinými zápasy.

1.7.   Admin udělí klanu výjimku, pokud má tým v programu účast na důležité offline akci.

2. Povinnosti hráčů a omezení

2.1.   Každý hráč musí mít registrován svuj GUID ID v příslušné lize.

2.2.   Na zápas smí nastoupit pouze hráči, kteří nejsou blokováni.

2.3.   Oficiální soupisky týmů vycházejí ze soupisky uvedené v profilu týmu na PZ.

2.4.   Každý hráč je povinen mít při oficiálním zápase shodné GAME ID (guid id) s hodnotou, kterou má uvedenou ve svém profilu.

2.6.   Pokud má uživatel zažádáno o změnu GUID ID a to mu tedy nesouhlasí, požádá admina o udělení výjimky. V případě špatně vyplněného ID rozhoduje admin individuálně.

3. Smurfing a hostování

3.1.   Smurfing - hráč se vydává za jiného konkrétního hráče (využívá jeho přezdívku popř. STEAM ID)

3.2.   Hostování - hráč hraje pod svým GUID ID, ovšem hraje za tým, ve kterém není veden jako hráč.

3.3.   Jak smurfing, tak hostování je ZAKÁZÁNO. Při podání stížnosti využije admin všech dostupných prostředků k ověření totožnosti hráčů.

3.4.   I v ligových zápasech je možné za mimořádných situací povolit jednoho hosta. Ovšem pouze v případě, že admin i druhý tým předem souhlasí.

4. Dema s screenshoty

4.1.   Každý hráč je povinen nahrávat in-eye demo (do konzole: record „nazev_dema"), pokud hráč nedodá demo v čase stanovené adminem tak admin učiní kroky v podobě zákazu hrani na playzone po dobu jednoho měsice. Při opakovaném nedodaní dema se doba prodlouží.

4.2.   Každý hráč musí mít funkční a spuštěný PunkBuster Anticheat

4.3.   Soupeř si smí vyžádat demo maximálně od tří hráčů soupeřova týmu a ti je musí poskytnout do 24hodin po odehrání zápasu (pokud není adminem stanoveno jinak). Žádost o dema uveďte v případě clanbase zápasu do zádosti o dema, v případě turnaje můžete podat žádost hodinu od plánovaného začátku zápasu. V případě, že formulář již nebude po dohrání aktivní, kontaktujte administrátora turnaje.

4.4.   Zástupce každého týmu v průběhu zápasu udělá screenshoty výsledku obou stran.       Po skončení zápasu musí být veškeré screenshoty uploadnuty k danému zápasu. Pokud týmy hrají na vlastním serveru, kapitán domácího týmu musí udělat i rcon status screenshot (do konzole "rcon status).

4.5.   Každý hráč musí uchovat in-eyes demo z daného zápasu minimálně 14 dní od data odehrání.

5. Servery

5.1.   Hraje se na stanovených PLAYzone serverech nebo na vyhovujících týmových serverech. Pokud dojde k výpadku serveru, odehraje se zbytek zápasu na náhradním serveru dle dohody zúčastněných stran. Pokud dojde k pádu do 3. odehraného kola od začátku strany, bude se daná strana opakovat celá. Pokud dojde k pádu po této době (ve 4. kole a dále), bude se pokračovat, odehrají se tedy zbývající kola a oba výsledky se sečtou.

5.2.   Na serveru musí být nejaktuálnější verze Punkbusteru a také GV stream.

5.3.   Každý tým má právo na 2 pauzy za každou stranu jen 5min.

5.4.   Pokud dal team A pauzu, a už je připraven, musí to oznámit teamu B, který dá pokyn k odpauzování.

 

6. Mapy

Mapu určuje rozpis zápasů daného kola, nelze ji změnit. O tom, kdo začíná za jakou stranu, rozhoduje knife round. Vítěz si volí stranu. Na obou mapách se odehrají nože a jejich vítěz si urči stranu.

Ligové mapy jsou následující:

•    mp_backlot
•    mp_strike
•    mp_citystreets
•    mp_crash
•    mp_crossfire

7. Zákazy

7.1.   Je zakázáno jakékoliv používání externího programu, který mění vlastnosti hry, a nebo zvýhodňuje hráče oproti ostatním. (uprava gfx, macro, atd..)

7.2.   Je zakázáno používat vlastní modely hráčů / zbraní

7.3.   Při kniferoundu jsou ZAKÁZÁNY flashe, smoky, granáty, zbraně a pokládaní bomby.

7.4.  Při zápase muže psát jen Clan Leader, SPAM chatu je zakázán pokud bude spam pokračovat i po napomenutí budou následovat tresty v podobě zákazu hraní až na 3 měsice.

8. Nepovolené pozice

Je zakázáno využívat bugů a chyb map.

9. Admini a tresty

9.1.   Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo na serveru. Jeho totožnost si ověřte pomocí GUID ID v profilu admina.

9.2.   O udělení trestu rozhoduje admin dané soutěže na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot, in-eye demo nebo log serveru. Mezi důkazy nepatří log z ICQ ani jiné dokumenty, které lze snadno falšovat (screen ze serveru bez tabulky).

9.3.   Admin může klanu udělit výjimečný trest až do výše 15-ti trestných bodů, případně klan vyloučit ze soutěže (to pouze po dohodě s hlavním adminem). Trest je udělován např. při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních nebo neuposlechnutí výzvy admina.

9.4.   Kontumace zápasu (může být řešeno jinak dle rozhodnutí admina)

9.4.1. Jeden a více nepovolených hostů v zápase

9.4.2. Smurfing (+ případné vyřazení z ligy / ban hráče)

9.4.3. Cheating (+ ban hráče)

9.4.4. Nedodání in-eye dema (+ban hráče podle rozhodnutí admina)

9.4.5. Nepovolené restartování mapy / zápasu po jeho zahájení

9.5.   Trestné Body (mohou se lišit podle rozhodnutí admina)

9.5.1. -50 trestných bodů za cheating

9.5.2. -20 trestných bodů za nedodání in-eye dema

9.5.3. -15 trestných bodů za podvod se screeny

9.5.4. -2 trestné body za neoprávněný say

9.5.5. -5 trestných bodů za nedostavení se k zápasu

9.5.6. -5 trestných bodů za nevhodné chování

9.5.7. -5 trestných bodů za screenshoty nesouvisející nijak se zápasem

9.5.8. -3 trestné body za nedodržení postupu při pauzování

9.6. Trest odečtení tří kol (může být řešeno jinak dle rozhodnutí admina)

9.6.1. Využití bugu hry (zde může nastat i kontumace případně ban hráče)

9.7.   Proti rozhodnutí admina se lze odvolat k hlavnímu adminovi Call of Duty 4.

10. Obecná ustanovení

10.1.   Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban v maximální výši až 3 měsíce

10.2.    Za vědomou hru se zabanovaným hráčem může být uložen ban v maximální výši až 6 měsíců

10.3.   Za cheating či další závažná porušování pravidel může být uložen ban v maximální výši až 10 let (permanentní)

 

Administrátoři

Administrátoři jsou k dispozici na IRC kanálu #playzone.cod4

 

Veškerá komunikace s adminem turnaje probíhá pouze přes IRC #playzone.cod4 a soukromé zprávy na Playzone.

IRC na   PLAYzone.cz