Obecná pravidla Clash Royale

Obecné podmínky použití pravidel Clash Royale

Pravidla se během sezóny můžou měnit, tak je prosím sledujte pravidelněji.

PLAYzone.cz (dále jen „PZ") si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z výše uvedených pravidel a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla").

Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. 

Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Berte prosím v potaz, že některá pravidla nelze aplikovat na všechny typy turnajů.

1. Formáty turnajů

1.1 10 gemový turnaj. Pokud se chce hráč zúčastnit, musí se registrovat a patnáct minut před začátkem turnaje přijít na stránky PLAYzone a v soukromé zprávě si vyzvednout název turnaje a heslo. Celý turnaj se odehrává přes ingame turnajový systém a jeho detaily jsou specifikovány na stránce turnaje.

1.2 Finále turnajové série a týdenní playoff. Hráči se dle informací v turnajovém pavouku přidají do turnajového klanu (případně klanů), kde odehrají své zápasy. Pokud hráč zažádá o vstup do špatného klanu bude automaticky odmítnut. Hráč nesmí přijímat requesty zápasů ve kterých nehraje, v případě opakovaného porušení mu hrozí vyloučení z turnaje.

 

2. Povinnosti hráčů

 

2.1 Každý hráč musí mít vyplněné svoje herní ID na svém profilu na webu PLAYzone.cz ve správném tvaru tj. přezdívka#kód. Při nesprávném vyplnění se nebudou moci účastnit některých turnajů nebo nemusí dostat MČR body.

 

2.2. Hráči není dovoleno šířit hesla k turnajům, případně názvy turnajových klanů. Porušení tohoto pravidla se trestá banem v délce minimálně jednoho měsíce.

 

2.3. Hráči jsou povinni respektovat rozhodnutí adminů jakkoli nesmyslná se jim můžou zdát.

 

2.4. Během turnaje hráči soutěží sami. Je zakázáno si nechávat radit při zápase od jiných hráčů, půjčovat svůj účet jinému hráči nebo hrát na účtu jiného hráče. Porušení tohoto pravidla bude potrestáno banem na celou sezonu MČR.

 

2.5 Pokud hráči mají jakoukoli stížnost ohledně průběhu zápasu (nedostavení soupeře, ztráta internetového připojení, neregulerní průběh zápasu apod.) jsou povinni podat protest přes oficiální systém protestů na webu. Rozhodnutí admina ohledně vzniklého problému bude vždy zapsáno u daného protestu.

 

2.6 Pokud se jedná o turnaj v ingame klanu, má každý hráč povinnost dostavit se nejpozději 15 minut po oficiálním začátku turnaje. Následně bude klan uzavřen pro vstup a hráč nebude do turnaje vpuštěn. Pozdním příchodem hráči riskují kontumaci svého zápasu podle bodu 3.4.1. (viz níže).

3. Admini a tresty

3.1. Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo ve hře. Jeho totožnost si ověřte pomocí Game ID (Nickname) v profilu admina.

3.2. O udělení trestu rozhoduje admin daného turnaje na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot hry či vzájemné komunikace mezi hráči nebo ingame záznam hry. Admin posuzuje důvěryhodnost daných důkazů.

3.3. Admin může hráci udělit výjimečný trest , případně hráče vyloučit z turnaje (to pouze po dohodě s hlavním adminem). Trest je udělován např. při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních nebo neuposlechnutí výzvy admina. Admin má také právo rozhodovat o výši trestů individuálně.

3.4. Kontumace zápasu

3.4.1. Hráči se musí dostavit na čas začátku turnaje, na vyzvání/přijetí výzvy má hráč 10 minut. Pro další zápasy platí interval 10 minut od dohrání zápasu minulého    kola. V případě nereagujícího hráče lze kontaktovat admina a pokud ani následně nereaguje, automaticky prohrává.

3.4.2. Nepovolené měnění balíčku v rozporu s formátem turnaje, např. použití zabanované karty.

3.4.3. Nesportovní, hrubé chování či hrubé porušení pravidel PLAYzone (dle rozhodnutí admina turnaje)

3.4.4. Při opuštění hry hráč kontumačně prohrává pouze daný zápas, nikoliv sérii. Pokud dojde k odpojení během první minuty zápasu má admin na základě žádosti hráče a záznamu hry právo rozhodnout o opakování hry.

3.5. Proti rozhodnutí admina se lze odvolat k hlavnímu adminovi Clash Royale.

4. Obecná ustanovení

4.1. Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban v maximální výši až 3 měsíce

4.2. Za závažná porušování pravidel může být uložen ban v maximální výši až 10 let (permanentní)

4.3. Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu. Kromě toho hráč riskuje vyloučení z turnaje.

4.4. Pokud byl hráči udělen ban na jednom z účtů PLAYzone, hráč se nesmí zúčastnit žádných turnajů pořádaných PLAYzone na jakémkoliv jiném učtu. Za porušení tohoto pravidla může být hráči uložen ban v maximální výši 6 měsíců. Při opakovaném porušování tohoto pravidla budete zabanováni permanentně.

4.5. Při porušení jakéhokoliv pravidla soupeřem, je nutno toto porušení řešit s adminem turnaje a zároveň přiložit potřebné důkazy (ve většině případů screenshot). Není dovoleno zadávat jakýkoliv výsledek ovlivněný porušením pravidel bez konzultace s adminem turnaje. 

4.6. Během turnaje hráči soutěží sami. Je zakázáno si nechávat radit při zápase od jiných hráčů.