Obecná pravidla Fortnite

1.     Obecné podmínky použití pravidel Fortnite

1.1. PLAYzone.cz (dále jen „PZ") si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z níže uvedených pravidel, a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla").

1.2. Administrátor (dále jen „admin") každého turnaje, který tato pravidla převzal, má právo na změnu, nebo úpravu kteréhokoliv pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky z pravidel.

1.3. Tyto pravidla jsou závazná pro všechny hráče účastnící se turnaje. Jejich neznalost neomlouvá.

2.     Obecná pravidla Fortnite

2.1. Formát zápasů

2.1.1. Soupeři spárovaní v bracketu vstoupí do hry jako Squad (pro 2v2 turnaje), nebo jako Duo (pro 1v1 turnaje).

2.1.2. Všichni hráči jsou povinni dostavit se na zápas (do lobby hry) maximálně do patnácti minut od oficiálního začátku hry. V případě pozdního příchodu jednoho, nebo více členů týmu kontumačně vítězí oponent.

2.1.3. Pro turnaje 2v2 platí, že hru nelze odehrát v menším počtu hráčů než 2. Existují výjimky po konzultaci s adminem turnaje.

2.2. Povinnosti a práva hráčů

2.2.1. Každý hráč musí mít vyplněné své Fortnite GAME ID v profilu PZ. Do GAME ID vyplňte jen nick z Fortnite (nevyplňujte Epic account ID).

2.2.2. Na zápas smí nastoupit pouze hráči, kteří nejsou blokováni (zabanovaní atp.).

2.2.3. Každý hráč je povinen mít při oficiálním zápase shodné Fortnite GAME ID s hodnotou, kterou má uvedenou ve svém profilu.

2.2.4. Pokud má uživatel zažádáno o změnu Fortnite GAME ID, a to mu tudíž v profilu nesouhlasí, požádá admina o udělení výjimky. V případě špatně vyplněného ID rozhoduje admin individuálně. O výjimku lze zažádat před začátkem turnaje na oficiálním Discordu turnaje.

2.2.5. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina a to v každém případě. Hráč má možnost odvolat se proti rozhodnutí admina k hlavnímu adminovi.

2.2.6. Hráči jsou povinni používat nejnovější verzi hry. Veškeré aktualizace musí být staženy před začátkem turnaje.

2.2.7. Pokud není určeno jinak, kapitáni a členové týmu musí být po celou dobu konání turnaje přítomni na Discordu uvedeném v popisu turnaje, a to z důvodu rychlého řešení problémů a stížností.

2.2.8. Hráči jsou povinni, ponechávat si replaye z každé hry, kterou odehrají v turnaji. Tyto replaye jsou na požádání admina povinni doložit.

2.2.9. Hráči jsou povinni vytvořit screenshot neprodleně po své smrti a tyto screenshoty nahrát na web PLAYzone při zadávání skóre zápasu. Na screenshotu musí být vidět počet dosažených killů ve hře.

2.3. Smurfing a hostování

2.3.1. Smurfing – hráč se vydává za jiného konkrétního hráče (využívá jeho přezdívku, popř. Fortnite GAME ID).

2.3.2. Hostování – hráč hraje pod svým Fortnite GAME ID, ovšem hraje za tým, ve kterém není veden jako hráč.

2.3.3. Oba případy popsané v bodech 2.3.1. a 2.3.2. jsou zakázány.

2.3.4. Pokud je hráč na soupisce týmu, ale nemá potvrzenou účast v turnaji, bude považován za hosta.

2.4. Týmy

2.4.1. Název týmu nesmí být vulgární, nebo jiným způsobem porušovat dobré mravy a pravidla PLAYzone. V případě porušení tohoto pravidla si PLAYzone vyhrazuje právo na změnu názvu takového týmu. Při hrubém porušení tohoto pravidla bude potrestán kapitán týmu dle uvážení admina.

2.4.2. V případě, že se budou názvy dvou, nebo více týmů příliš podobat, vyhrazuje si PZ právo na změnu názvu takových týmů. O podobnosti rozhoduje admin turnaje.

2.5. Zákazy

2.5.1. Je zakázáno jakékoliv používání externích programů, které mění vlastnosti hry, a nebo zvýhodňuje hráče oproti ostatním.

2.5.2. Je zakázáno používat vlastní modely hráčů či zbraní.

2.5.3. Je zakázáno využívání bugů hry.

2.5.4. Je zakázáno použití dvou akcí na jednom tlačítku, například v nastavení hry nastavit dvě akce na klávesu W.

2.5.5. Je zakázáno využívat bugů a chyb map.

2.6. Griefing

2.6.1. Týmy vstupují do hry jako spoluhráči a mohou tedy ovlivňovat své stavby zbraněmi, nebo editováním. Úmyslné úpravy a ničení staveb za účelem poškození, nebo znevýhodnění druhého týmu je zakázáno.

2.6.2. Stejně tak je zakázáno úmyslně ničit terén a vygenerované stavby za účelem poškození, nebo znevýhodnění druhého týmu.

2.6.3. Stealování killů je povoleno.

2.6.4. O trestu za porušení tohoto pravidla rozhoduje admin.

2.7. Streamování

2.7.1. Streamování na libovolné platformy je povoleno.

2.8. Vyhodnocení výsledku zápasu

2.8.1. O výhře, či prohře v zápase rozhoduje součet dosažených killů všech členů týmu. Pokud budou mít oba týmy shodně killů, hraje se další, rozhodující hra.

2.8.2. Dosažený počet killů dokládá každý hráč screenshotem pořízeným po své smrti.

2.8.3. Na vyžádání musí být každý hráč schopen doložit replay ze zápasu.

2.9. Admini a tresty

2.9.1. O udělení trestu rozhoduje admin dané soutěže na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot nebo replay. Mezi důkazy nepatří log z TeamSpeaku či jiných komunikačních prostředků, ani jiné dokumenty, které lze snadno falšovat.

2.9.2. Po dohodě s hlavním adminem může admin týmu udělit výjimečný trest, případně tým vyloučit ze soutěže. Trest je udělován např. při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních, nebo neuposlechnutí výzvy admina.

2.9.3. Admin má právo rozhodovat o výši trestů individuálně.

2.9.4. Proti rozhodnutí admina se lze odvolat k hlavnímu adminovi.

3.     Obecná ustanovení

3.1.1.Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban v maximální výši až 3 měsíce.

3.1.2. Za vědomou hru se zabanovaným hráčem může být uložen ban v maximální výši až 6 měsíců.

3.1.3. Za cheating či další závažná porušování pravidel může být uložen ban v maximální výši až 10 let (permanentní).

3.1.4. PLAYzone.cz dodržuje politiku přenášení banů za cheating z respektovaných domácích i zahraničních portálů, jejichž délka se plně převádí.

3.1.5. Za vytvoření multiúčtu může být udělen trest ve výši několika let (permanentní ban).

3.1.6. Pokud byl hráči udělen ban na jednom z PZ účtů, nesmí se zúčastnit žádných turnajů pořádaných PZ na jakémkoliv jiném účtu. Za porušení tohoto pravidla může být hráči uložen ban v maximální výši 6 měsíců. Při opakovaném porušování tohoto pravidla bude hráč zabanován permanentně.

3.1.7. Kapitán týmu je zodpovědný za své hráče a jejich chování. Pokud kapitán zjistí, že jeho hráči jednají v rozporu s pravidly PLAYzone, je jeho povinností takové jednání nahlásit odpovědnému adminovi. Pokud tak neučiní, může být trest udělen i jemu.

3.1.8. Urážlivé, rasistické či jinak hanlivé názvy týmu jsou přísně zakázány v jakémkoliv turnaji pořádaném portálem PLAYzone.cz. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení týmu z turnaje a zároveň penalizaci kapitána týmu.

3.1.9. Pokud má některý z hráčů špatné nastavení hry (nepovolené příkazy v configu, scripty, aj.), může být tým z turnaje vyloučen.

3.1.10. Hráči zodpovídají za své technické problémy (hardware/internet). Zápasy nebudou odloženy a budou odehrány bez hráčů, nebo týmů s takovými problémy. 

3.1.11. Turnajů ve Fortnite se v současné době mohou zúčastnit pouze hráči z České Republiky nebo Slovenské republiky pokud se jedná o hostování.