Obecná pravidla PUBG

Obecné podmínky použití pravidel PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

Pravidla se během sezóny můžou měnit, tak je prosím sledujte pravidelněji. PLAYzone.cz (dále jen „PZ") si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z níže uvedených pravidel a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla").

Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Berte prosím v potaz, že některá pravidla nelze aplikovat na všechny typy turnajů.

1. Formát zápasů
2. Povinnosti hráčů a omezení
3. Smurfing a hostování
4. Týmy
5. Screenshoty
6. Server
7. Mapy
8. Zákazy
9. Nepovolené pozice
10. Admini a tresty
11. Obecná ustanovení

Obecná pravidla PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

1. Formát zápasů

 • 1.1. Zápasy se hrají ve formátech SOLO, DUO nebo SQUAD.
 • 1.2. Pokud se týmy nedostaví na zápas do 10 minut po jeho oficiálním začátku, bude zápas spuštěn bez nich.

2. Povinnosti hráčů a omezení

 • 2.1. Každý hráč musí mít vyplněné své PUBG GAME ID.
 • 2.2. Na zápas smí nastoupit pouze hráči, kteří nejsou blokováni (zabanováni atp.).
 • 2.3. Každý hráč je povinen mít při oficiálním zápase shodné PUBG GAME ID s hodnotou, kterou má uvedenou ve svém profilu.
 • 2.4. Pokud má uživatel zažádáno o změnu PUBG GAME ID a to mu tedy v profilu nesouhlasí, požádá admina o udělení výjimky. V případě špatně vyplněného ID rozhoduje admin individuálně.
 • 2.5. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina, byť se hráči může zdát jakkoliv nesmyslné. Hráč se poté může odvolat k hlavnímu adminovi. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení ze soutěže a zabanování daného hráče. (záleží na adminovi jak dlouhý trest udělí)
 • 2.6. Hráči jsou povinni používat nejnovější verzi hry. Veškeré aktualizace musí být staženy před začátkem turnaje.
 • 2.7. Pokud není určeno jinak, kapitáni a členové týmu musí být po celou dobu konání turnaje přítomni na Discordu uvedeném ve článku s ostatními informacemi o turnaji. Je tak určeno z důvodu rychlejšího a efektivnějšího řešení problémů. Nepřítomnost může být brána jako porušení pravidel PZ. (záleží na adminovi)
 • 2.8. Týmy musí ve hře použít sloty odpovídající číslu, které tým získal při rozřazování v tabulkách. Tj. pokud má v tabulce tým XYZ číslo 5. bude ve hře ve slotu 5!

3. Smurfing a hostování

 • 3.1. Smurfing - hráč se vydává za jiného konkrétního hráče (využívá jeho přezdívku popř. PUBG GAME ID).
 • 3.2. Hostování - hráč hraje pod svým PUBG GAME ID, ovšem hraje za tým, ve kterém není veden jako hráč.
 • 3.3. Jak smurfing, tak hostování je ZAKÁZÁNO. Při podání stížnosti využije admin všech dostupných prostředků k ověření totožnosti hráčů.
 • 3.4. Pokud je hráč na soupisce, ale nemá potvrzenou účast a i přes to se chce zapojit do průběhu turnaje, resp. ligy, je potřeba toto oznámit adminovi soutěže a potvrdit účast daného hráče. V opačném případě bude i tento hráč považován za hosta.

4. Týmy

 • 4.1. Pokud se jména dvou či více týmů příliš podobají, PZ si vyhrazuje právo na změnu těchto jmén.
 • 4.2. Počet hráčů v rosteru musí splňovat minimální požadovaný počet hráčů v závislosti na formátu. Ve formátu SOLO 1 hráč, na DUO musí být 2 a ve formátu SQUAD jsou to hráči 4.
 • 4.3. Pokud se nedostaví duař či člen squadu, týmu nejsou započítávány body.

5. Screenshoty

 • 5.1. Každý hráč je povinen pořídit screenshot na konci zápasu, kde bude jasně vidět umístění týmu a počet killů. Tyto screenshoty si mohou (ale nemusí) admini turnaje vyžádat pro doložení informací či v případě jiných problémů.

6. Server

 • 6.1. Jestliže nastanou v průběhu zápasu problémy se serverem, které hráči nedokáží sami vyřešit, kontaktují odpovědného admina.

7. Mapy

 • 7.1. Mapu určuje rozpis zápasů daného kola, nelze ji změnit.
 • 7.2. Mapy jsou následující: Erangel, Miramar.

8. Zákazy

 • 8.1. Je zakázáno jakékoliv používání externích programů, které mění vlastnosti hry a nebo zvýhodňuje hráče oproti ostatním. To zahrnuje (ale není omezeno na) Reshade, SweetFX, VibranceGUI či úpravu v ovladačích grafiky.
 • 8.2. Je zakázáno používat vlastní modely hráčů či zbraní.
 • 8.3. Je zakázáno využívání bugů hry.
 • 8.4. Je zakázáno použití dvou akcí na jednom tlačítku, například v nastavení hry nastavit dvě akce na klávesu W.

9. Nepovolené pozice

 • 9.1. Je zakázáno využívat bugů a chyb map, pokud se však hráč na pozici nedostane legální cestou.

10. Admini a tresty

 • 10.1. Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo na serveru.
 • 10.2. O udělení trestu rozhoduje admin dané soutěže na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot nebo replay. Mezi důkazy nepatří log z TeamSpeaku či jiných komunikačních prostředků ani jiné dokumenty, které lze snadno falšovat.
 • 10.3. Admin může týmu udělit výjimečný trest , případně tým vyloučit ze soutěže (to pouze po dohodě s hlavním adminem). Trest je udělován např. při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních nebo neuposlechnutí výzvy admina.
 • 10.4. Diskvalifikace (může být řešeno jinak dle rozhodnutí admina).
  • 10.4.1. Jeden a více nepovolených hostů v zápase.
  • 10.4.2. Smurfing (+ případné vyřazení z ligy / ban hráče).
  • 10.4.3. Cheating (+ ban hráče).
  • 10.4.4. Jasně prokazatelná spolupráce s jiným týmem.
  • 10.4.5. Nesportovní chování, hrubé porušení pravidel PZ (záleží na rozhodnutí admina).
 • 10.5. Trest odečtení bodů (může být řešeno jinak dle rozhodnutí admina).
  • 10.5.1. Využití bugu hry (zde může nastat i kontumace případně ban hráče).
  • 10.5.2. Úmyslné připojování hráče do jiného týmu v lobby.
 • 10.6. Admin má také právo rozhodovat o výši trestů individuálně.
 • 10.7. Proti rozhodnutí admina se lze odvolat k hlavnímu adminovi PUBG.

11. Obecná ustanovení

 • 11.1. Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban v maximální výši až 3 měsíce.
 • 11.2. Za vědomou hru se zabanovaným hráčem může být uložen ban v maximální výši až 6 měsíců.
 • 11.3. Za cheating či další závažná porušování pravidel může být uložen ban v maximální výši až 10 let (permanentní).
 • 11.4. PLAYzone.cz také převádí bany udělené na Steamu pro hru PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, u kterých je zřetelně prokázáno, že ban je opravdu na PUBG GAME ID, které bylo hráčem používáno na PZ.
  • 11.4.1. PLAYzone.cz dodržuje politiku přenášení banů za cheating z respektovaných domácích i zahraničních portálů, jejichž délka se v plné délce převádí.
 • 11.5. Za vytvoření multiúčtu může být udělen trest ve výši několika let (permanentní ban).
 • 11.6. Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu. Kromě toho hráčův tým riskuje vyloučení z turnaje.
 • 11.7. Pokud byl hráči udělen ban na jednom z PZ účtů, hráč se nesmí zúčastnit žádných turnajů pořadných PZ na jakémkoliv jiném učtě. Za porušení tohoto pravidla může být hráči uložen ban v maximální výši 6 měsíců. Při opakovaném porušování tohoto pravidla bude hráč zabanován permanentně.
 • 11.8. Kapitán týmu je zodpovědný za své hráče a jejich chování. Pokud kapitán zjistí, že jeho hráči jednají v rozporu s pravidly PLAYzone, je jeho poviností takové jednání nahlásit odpovědnému adminovi. Pokud tak neučiní, může být trest udělen i jemu.
 • 11.9. Urážlivé, rasistické či jinak hanlivé názvy týmu jsou PŘÍSNĚ zakázány v jakémkoliv turnaji pořádaném portálem PLAYzone.cz. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení týmu z turnaje a zároveň penalizaci kapitána týmu (záleží na adminově rozhodnutí).
 • 11.10. Pokud má některý z hráčů špatné nastavení hry (nepovolené příkazy v configu, scripty aj.), může být tým z turnaje vyloučit (záleží na adminově rozhodnutí). 
 • 11.11. Hráči si zodpovídají za jejich technické problémy (hardware/internet). Zápasy nebudou odloženy a budou odehrány bez hráčů/týmů s problémy.
 • 11.12. Hráči mohou dle libosti vysílat na platformy Twitch.tv, YouTube Gaming či jiné ale s povinností minimálního delaye (zpoždění) 5 minut.