Obecná pravidla Team Fortress 2

Obecná pravidla Team Fortress 2

playzone_logo

www.playzone.cz

Obecné podmínky použití pravidel Team Fortress 2 (dále jen „TF2")

PLAYzone.cz (dále jen „PZ") si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z výše uvedených pravidel a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla").

Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně.

Obecná pravidla Team Fortress 2

1. Formát zápasů

1.1. Zápas se hraje formou 6 na 6 hráčů. Minimální počet hráčů v každém z týmů, který je nutný k zahájení zápasu je 5.   

1.2. Při hře se používají následující classlimity: mediclimit 1, demomanlimit 1, heavylimit 1 a classlimit 2 (platí pro všechny ostatní classy)
   
1.3. Pokud se soupeř nedostaví na zápas do 15 minut po jeho oficiálním začátku, bude zápas kontumován ve prospěch soupeře.
   
1.4. Hrají se 2 mapy po 30 minutách nebo pětibodový rozdíl (mp_windifference 5). Remíza na mapě i celková remíza (1:1) je možná.
   
1.5. Předchozí pravidlo neplatí pro play-off, kde se hraje systémem BO3 (při remíze na mapě se hraje "goldencap").
   
1.6. Každý zápas má jasně určené datum odehrání, pokud se týmy dohodnou, mohou odehrát zápas v jiném termínu. Musí to ovšem před zápasem oznámit adminovi soutěže, aby nedošlo ke kolizi termínů s jinými zápasy.

2. Povinnosti hráčů a omezení

2.1. Každý hráč musí mít registrováno své SteamID v příslušné lize.

2.2. Oficiální soupisky týmů vycházejí ze soupisky uvedené v profilu týmu na PZ.

2.3. Každý hráč je povinen mít při oficiálním zápase shodné SteamID s hodnotou, kterou má uvedenou ve svém profilu.

2.4. Pokud má uživatel zažádáno o změnu SteamID a to mu tedy nesouhlasí, požádá admina o udělení výjimky.

3. Smurfing a hostování

3.1. Smurfing - hráč se vydává za jiného konkrétního hráče (využívá jeho nick popř. SteamID)

3.2. Hostování - hráč hraje pod svým SteamID, ovšem hraje za tým, ve kterém není veden jako hráč

3.3. Jak smurfing, tak hostování je ZAKÁZÁNO. Při podání stížnosti využije admin všech dostupných prostředků k ověření totožnosti hráčů.

3.4. I v ligových zápasech je možné za mimořádných situací povolit hostování. Ovšem pouze v případě, že druhý tým souhlasí. Tento souhlas je nutno napsat PŘED zápasem do komentářů u příslušného zápasu.

3.5. Maximální počet povolených hostů je 2.

4. Dema s screenshoty

4.1. Každý hráč je povinen nahrávat in-eye demo (do konzole: record „nazev_dema"). Toto demo musí uchovávat minimálně 14 dní od data zápasu a na žádost ho do 48 hodin poskytnout adminovi soutěže.

4.2. Soupeř si smí vyžádat demo maximálně od tří hráčů soupeřova týmu a ti je musí poskytnout do 48 hodin po odehrání zápasu. Žádost o dema lze podat do 30 minut po ukončení zápasu přes tlačítko "Podat žádost", které naleznete v detailu zápasu.

4.3. Zástupce každého týmu v průběhu zápasu udělá screenshoty výsledku obou map + status/rcon status screenshot („status" do konzole). Po skončení zápasu musí být veškeré screenshoty uploadnuty k danému zápasu.

4.4. Při odehrání zápasu mimo oficiální PLAYzone servery, které jsou určeny pro odehrání zápasu, je nutné k zápasu dodat tzv. "rcon status" ("rcon status " do konzole, musíte být přihlášeni pod rconem).

5. Servery

5.1. Na serveru musí být použita poslední verze PLAYzone TF2 configu. (Ke stažení zde)

5.2. Při výpadku hráče se hra pauzuje na začátku nového kola (pokud se týmy nedohodnou jinak). Každý tým má právo na pauzy v celkové úhrnné době 10 minut.

5.3. Pokud dal team A pauzu, a už je připraven, musí to oznámit teamu B, který dá pokyn k odpauzování.

6. Mapy a specifická pravidla pro jednotlivé mapy

6.1. PL mapy a mapa cp_dustbowl se hrají na 2 kola s neomezeným timelimitem. Tzn. každý tým jednou útočí a jednou brání.

6.2. Mapy cp_gravelpit a cp_gorge se hrají na 4 kola (2x útok/2x obrana) systémem ABBA (tým který v prvním polovině zápasu začíná útokem, v polovině druhé začíná obranou).

6.3. Pokud se týmy nedohodnou, kdo bude první útočit, rozhodne se v Heavy "melee roundu" (bez unlocků).

6.4. Na mapě cp_well je na začátku kola (setup time) zakázáno skákat na soupeřovu polovinu mapy do doby, než bude zbývat 5 sekund do otevření bran (skok na vlak je povolen).

6.5. Na mapě cp_well je zajázano využívat se Scoutem lampu k přeskočení na vlak.

7. Limity na zbraně

Povoleny jsou pouze základní zbraně. Všechny onstatní ulocky, kromě níže uvedených, jsou zakázány.

Povolene zbraně:

  • Ubersaw
  • Kritzkrieg 
  • Blutsauger

Pouhé reskiny zbraní (tzn. parametry zbraní jsou stejné, liší se pouze vzhledem) jsou povoleny.

8. Cheaty a Scripty

8.1. Je zakázano využívat jakýchkoliv bugů hry.

8.2. Je zakázáno jakékoliv používání externího programu, který mění vlastnosti hry, a nebo zvýhodňuje hráče oproti ostatním. Hráči, u kterých je prokázáno používání cheatů, budou potrestáni.

8.3. Používání následujících scriptů je zakázáno: Scout Double-Jump-Script

8.4. Pokud máte jakékoliv nejasnosti ohledně zakázaných/povolených scriptů, kontaktujte admina, který vám u vašeho konkrétního sriptu řekne, za je povolený či ne. Obecně platí pravidlo: vše čeho se dá docílit bez použití scriptů je povoleno.

9. Admini a tresty

9.1.   Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo na serveru. Jeho totožnost si ověřte pomocí SteamID v profilu admina.

9.2.   O udělení trestu rozhoduje admin dané soutěže na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot, SourceTV, in-eye demo nebo log serveru. Mezi důkazy nepatří log z ICQ ani jiné dokumenty, které lze snadno falšovat (screen ze serveru bez tabulky).

9.3.   Admin může klanu udělit výjimečný trest, případně klan vyloučit ze soutěže (to pouze po dohodě s hlavním adminem). Trest je udělován např. při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních nebo neuposlechnutí výzvy admina.

9.4.   Kontumace zápasu

   9.4.1. Jeden a více nepovolených hostů v zápase

   9.4.2. Smurfing (+případné vyřazení z ligy / ban hráče)

   9.4.3. Cheating (+ban hráče)

   9.4.4. Podvod se SourceTV (například delay 0s)

   9.4.5. Nepovolené restartování mapy / zápasu po jeho zahájení

9.5.   Proti rozhodnutí admina se lze odvolat k hlavnímu adminovi Team Fortress 2.

Poslední aktualizace: 2.11.2011