Pravidla Smashing Four

PLAYzone
 

Obecné podmínky použití pravidel Smashing Four.

Pravidla se během sezóny můžou měnit, tak je prosím sledujte pravidelněji.

PLAYzone.cz (dále jen „PZ") si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z výše uvedených pravidel a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla").

Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Berte prosím v potaz, že některá pravidla nelze aplikovat na všechny typy turnajů.

1. Průběh zápasů
2. Průběh turnaje
3. Povinnosti hráčů a omezení
4. Admini a tresty
5. Obecná ustanovení

1. Průběh zápasů

1.1. Hráči jsou povinni se dostavit k zápasu během pěti minut od začátku turnaje nebo času daného adminem. Pokud jeden z hráčů po vygenerování zápasu nekomunikuje se soupeřem na webu PLAYzone nebo ve hře, soupeř napíše adminovi v klanu nebo na webu PLAYzone a admin rozhodne o udělení či neudělení kontumační výhry.

1.2. Po odpojení ze hry hráč automaticky prohrává daný zápas.

1.3. Při remíze v zápasu následuje rematch se stejnými balíčky.

1.4 Pokud chce hráč vznést protest ohledně výsledku nebo průběhu zápasu je povinnen tak učinit maximálně 10 minut po daném incidentu. Pokud hráč tuto možnost nevyužije nebude na jeho protesty brán zřetel.

1.5 Pokud hráč zahájí první zápas ze série ztrácí možnost podání protestu uplatnitelného před zápasem, tedy nedostavení soupeře (bod 1.1). Protesty k těmto bodům vznesené v průběhu série budou zamítnuty.

1.6. Hráčům je povoleno použít jakoukoli kartu, která se nachází v době turnaje ve hře. Výjimku tvoří situace, kdy je do hry přidána nová karta méně než 48 hodin před začátkem turnaje.

1.7. V průběhu turnaje bude všem kartám automaticky nastaven level odpovídající utkání v klanu.

 

  • Common karta max level: 9
  • Rare karta max level: 7
  • Epic karta max level: 5
1.8. V průběhu turnaje je přísně zakázáno v klanu dávat requesty na karty, psát zprávy nesouvisející s turnajem nebo úmyslně spamovat. Porušení tohoto pravidla je trestáno napomenutím, při opakovaném porušení bude hrát vyloučen z turnaje a vyhozen z turnajového klanu.

2. Průběh turnaje

Po uzavření registrací budou hráči náhodně rozděleni do osmi (nebo šestnácti, dle kapacity turnaje) skupin po šesti, v případě menšího počtu hráčů budou rozděleni tak, aby v každé skupině byl stejný počet hráčů, pokud to počet hráčů umožňuje. Každá skupina zvlášť dostane do zprávy název klanu, do kterého se budou hlásit. Dbejte při přihlašování zvýšené opatrnosti, pokud se přihlásíte do špatného klanu a budete odmítnuti nemusíte se do klanu znovu dostat.

Systémem každý s každým postupně odehrají všechny své zápasy, které mohou najít v záložce "Rozpis základních skupin". Všechny zápasy ve skupině se hrají formátem BO3, tedy na dva vítěžné zápasy. Všechny tyto souboje se odehrají podle seznamu arén níže.

Po odehrání všech zápasů, se určí postupující hráč nebo hráči z každé skupiny. Počet postupujících hráčů je odvozen od počtu hráčů v turnaji a posouzení adminů turnaje. Pokud se turnaje hraje ve dvou klanech, přesunou se před playoff všichni hráči do jednoho, předem určeného klanu. Tito hráči budou nasazeni do playoff (první ze skupiny A proti prvnímu ze skupiny H, první ze skupiny B proti prvnímu ze skupiny G, atd.), kde odehrají svoje zápasy systémem BO3, tedy na dva vítězné zápasy. I v těchto soubojích je pevně určeno pořadí arén, ve kterých se hraje:

Pořadí arén

  • 1.souboj - arena 3 (Orčí tábor)
  • 2.souboj - arena 2 (Čarovný les)
  • 3.souboj - arena 1 (Městečko)

 

3. Povinnosti hráčů a omezení

3.1. Každý hráč musí mít registrováno své Game ID (Battle tag).

3.2. Každý hráč je povinen mít při zápase shodné Game ID (Battle tag) s hodnotou, kterou má uvedenou ve svém profilu.

3.3. Hráči jsou povinni být na turnaji přitomni do 00:00, poté je možné po domluvě s adminem zbývající zápasy odložit. Pokud hráč odejde před 00:00 může být diskvalifikován z turnaje.

3.4.  Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina, byť se hráči může zdát jakkoliv nesmyslné. Hráč se poté může odvolat k hlavnímu adminovi. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení z turnaje a zabanování daného hráče. (Dle rozhodnutí admina).

3.5 Pokud hráč k zápasu nenahlásí výsledek nebo úmyslně nahlásí nepravdivý výsledek bude mu udělen ban v délce deseti dnů.

4. Admini a tresty

4.1. Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo na serveru. Jeho totožnost si ověřte pomocí Game ID (Battle tagu) v profilu admina.

4.2. O udělení trestu rozhoduje admin daného turnaje na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot hry či vzájemné komunikace mezi hráči. Admin posuzuje důveryhodnost daných důkazů.

4.3. Admin může hráci udělit výjimečný trest , případně hráče vyloučit z turnaje (to pouze po dohodě s hlavním adminem). Trest je udělován např. při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních nebo neuposlechnutí výzvy admina. Admin má také právo rozhodovat o výši trestů individuálně.

4.4. Kontumace zápasu

4.4.1. Nedostavení se k odehrání série v pěti minutách po vyzvání soupeřem.

4.4.2. Nepovolené měnění balíčku v rozporu s formátem turnaje.

4.4.3. Nesportovní,hrubé chování či hrubé porušení pravidel PLAYzone (dle rozhodnutí admina turnaje)

5. Obecná ustanovení

5.1. Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban v maximální výši až 3 měsíce

5.2. Za závažná porušování pravidel může být uložen ban v maximální výši až 10 let (permanentní)

5.3. Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu. Kromě toho hráč riskuje vyloučení z turnaje.

5.4. Pokud byl hráči udělen ban na jednom z účtů PLAYzone, hráč se nesmí zúčastnit žádných turnajů pořadných PLAYzone na jakémkoliv jiném učtě. Za porušení tohoto pravidla může být hráči uložen ban v maximální výši 6 měsíců. Při opakovaném porušování tohoto pravidla budete zabanováni permanentně.

5.5. Při porušení jakéhokoliv pravidla soupeřem, je nutno toto porušení řešit s adminem turnaje a zároveň přiložit potřebné důkazy (ve většině případů screenshot). Není dovoleno zadávat jakýkoliv výsledek ovlivněný porušením pravidel bez konzultace s adminem turnaje. 

5.6. V případě, že se hráč účastní i jiného turnaje a potřebuje během turnaje na PZ použít jiný účet, je povinen o tom informovat adminy i soupeře.

5.7. Behěm turnaje hráči soutěží sami. Je zakázáno si nechávat radit při zápase od jiných hráčů.

5.8 Pokud hráč vyhraje jakoukoli peněžní částku na portálu PLAYzone.cz má povinnost odeslat vyplněný protokol o výhře nejpozději jeden kalendářní měsíc po datu konání turnaje (např. pro turnaj 15.4. je nejpozdější termín 15.5.). Pokud tak neučiní nebo odešle protokol později propadává jeho nárok na výhru, a ta mu tudíž nebude vyplacena.