Tipsport COOL Liga - pravidla pro CS:GO

Pravidla během sezóny mohou být aktualizována, v případě změny, budou týmy informovány, doporučujeme však jejich sledování.

V případě ligy zařazené do MČR kvalifikace (platí i pro kvalifikace do turnajů o MČR body) jsou MČR pravidla (sekce "Pravidla účasti týmu na MČR") nadřazena obecným pravidlům. 

Pokud tým zjistí porušení pravidel již během hraného zápasu, je povinen pozastavit zápas a neprodleně kontaktovat admina. Prosíme, aby nahlášení porušení pravidel nebylo odkládáno až po odehrání zápasu, čímž mohou vzniknout zbytečné komplikace. 

PLAYzone.cz (dále jen „PZ") si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z níže uvedených pravidel, a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla"). 

Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně.

 Tipsport COOL liga pravidla ve hře Counter-Strike: Global Offensive 

 1. Účast v Tipsport COOL lize (dále jen liga, platí pro 1. a 2. ligu) 

1.1          Je nutné odehrát ligu pod organizací nebo týmem, pod kterým se daná soupiska hráčů kvalifikovala. Pokud se kvalifikoval tým bez organizace, musí do termínu minimálně týden před začátkem hlavní části získat podporu stávající organizace. 

1.2          Maximální počet hráčů na soupisce během kvalifikací a následně i hlavní části je 6. Sestava tvořena 5 hráči + koučem/náhradníkem. Náhradník či kouč, tedy 6. hráč, je považován za plnohodnotného člena týmu a jako takový se může kdykoliv účastnit jakéhokoliv zápasu daného týmu. 

1.3          Slot v hlavní části Ligy je definován alespoň třemi stejnými hráči z kvalifikačního turnaje (za plnohodnotného hráče soupisky se považuje náhradník i kouč), ve kterém se daný tým kvalifikoval do hlavní části ligy, a tito hráči v něm byli zapsáni na turnajové soupisce (nebyli tedy hostem). Zmínění hráči musí reálně odehrát zápasy svého týmu v hlavní části ligy, ať už z pozice hráče sestavy či týmového kouče/náhradníka. 

1.4          Pravidlo s účastí alespoň 3 stejných hráčů platí i pro týmy, které do hlavní části dostaly přímý invite nebo si zajistili postup z předešlé sezóny.  

1.5          Hostování vhlavní části Ligy je povoleno maximálně na 2 herní dny stím, že každou mapu může hrát na soupisce pouze jeden host. 

1.6          Změna soupisky – je možná v průběhu ligy nebo v přestupových obdobích.

1.6.1       V přestupových obdobích (od odehrání posledního zápasu týmy v lize (včetně finále) do 5 dnů před prvním herním dnem další sezóny) mohou týmy měnit libovolný počet hráčů, rovněž se koncem termínu resetuje pravidlo tří kvalifikovaných hráčů pro týmy, které setrvávají v lize z předchozí sezóny.

1.6.2       Slot v lize náleží organizaci, nikoli hráčům. Pokud tým nebyl v době kvalifikace pod organizací, slot náleží kapitánovi týmu do doby, než najde organizaci.

1.6.3       V průběhu hlavní části Ligy může dojít až ke dvěma změnám hráčů soupisky za jiné hráče stím, že hostování není bráno jako změna soupisky. Zároveň musí být stále zachováno pravidlo o 3 stejných hráčích z kvalifikačního turnaje, kde se daný tým kvalifikoval do hlavní části ligy.

1.7          Pokud se tým nemůže dostavit ke svému zápasu v požadovaném složení, tak má v daném kole kontumaci.   

1.8          Hráči nemohou v jedné sezóně reprezentovat v jednom okamžiku dvě různé organizace (platí i v případě hostování).

1.8.1       Hráč, který již odehrál kvalifikaci s týmem, který v ní postoupil, nemůže znovu danou kvalifikaci odehrát (platí i pro týmy, které se do ligy dostaly přes pozvánku nebo v lize setrvávají). 

1.9          Nahlášení hosta nebo změny soupisku musí proběhnout ne později, než 24 hodin před zápasem, ve kterém má host/nový hráč nastoupit.

1.9.1       Admin může pro toto pravidlo udělit výjimku v případě závažných nepředvídatelných okolností (zranění, rodinné důvody, NE nemoc, NE zdržení na cestě z práce).

1.10        Hráči/týmy se zavazují dodržovat a respektovat stanovené Podmínky pro získání finančního obnosu v rámci finančních dotací týmům. Pravidlo se vztahuje, ale není omezeno, na: 

 • Dochvilnost hráčů, tj. příchod na určené místo v daný čas a podobně; 
 • jejich reprezentativní stav, tj. oblečení organizace pod kterou hrají;
 • respektování pokynů pořadatele/ů;
 • ochota se podílet na přípravě reportáží z akce. 

1.11        Tipsport COOL Liga vs. MČR bodování – pokud se chce tým, který je již uvedený vMČR klasifikaci účastnit Ligy, musí nést stejný název, jinak se jedná o přestup do nového týmu a hráči ztrácejí své body. Zároveň se všichni hráči na soupisce týmu v Lize musí shodovat s hráči na MČR soupisce daného týmu. MČR body z Ligy jsou následně rozděleny:  

 • Pro tým – 50% bodů zLigy připadne MČR týmu.  
 • Pro hráče – 50% bodů zLigy je rovnoměrně rozpočítáno mezi hráče, kteří jsou zapsaní na soupisce daného týmu na konci hlavní části, popřípadě finále vpřípadě postupu na finále.  
 1. Formát zápasů 
 •  Kontumace jsou ve formátu 16-0.
 • Po dvou kontumačních prohrách bude tým vyřazen z ligy.
 • V případě remízy 15-15 se hraje prodloužení do doby, než jeden z týmů vyhraje 4 ze 6 kol.
 •   V případě ligy může admin udělit týmu výjimku a přesunout termín zápasu, pokud má daný tým v programu účast na důležité offline akci. 
 1. Formát ligy 

3.1          Tipsport COOL liga je rozdělena na tři ligy.

3.2          1. a 2. liga jsou omezeny pro 8 týmů a hrají se systémem každý s každým 2x BO1.

3.3          3. liga se řídí vlastními pravidly a odehrává se na systému FACEIT.

3.4          Finále 1. ligy se účastní 4 nejlepší týmy.

3.5          5. a 6. tým z první ligy se utká se 3. a 4. týmem ze druhé ligy v baráži. 7. a 8. tým z první ligy sestupuje do druhé a nahradí je 1. a 2. tým z druhé ligy. 7. a 8. tým z druhé ligy sestupuje, mohou se však účastnit otevřených kvalifikací. 2 sloty po 7. a 8. týmu jsou zaplněny 2 sloty ze třetí ligy. 5. a 6. tým ze druhé ligy si zahrají baráž o udržení v lize se dvěma nejlepšími týmy z open kvalifikace.

3.6          O umístění v lize rozhodují:

 • Získané body týmu (3 za vítězství, 2 za vítězství v prodloužení, 1 za prohru v prodloužení, 0 za porážku).
 • V případě bodové shody celkový rozdíl vyhraných a prohraných kol.
 • V případě shody rozdílu kol rozhodují vzájemné zápasy.
 • V případě shody rozdíl vyhraných a prohraných kol ze vzájemných zápasů.
 • V případě shody poměr vyhraných a všech odehraných.
 • V případě shody rozhoduje BO1 rozstřel.

3.7          V případě vyloučení nebo odstoupení týmu z ligy budou všechny zápasy týmu v lize anulovány.

3.8          Každý hráč musí mít registrováno své STEAM ID v příslušné lize a zaslat adminům ligy svou fotografii.

 1. Povinnosti hráčů a omezení

4.1         Na zápas smí nastoupit pouze hráči, kteří nejsou blokováni (zabanováni atp.) 

4.2       Oficiální soupisky týmů vycházejí ze soupisky dodané před turnajem a vedené v MČR slotu. 

4.3      Každý hráč je povinen mít řádně vyplněné STEAM_ID s kterým následně ligu i hraje.

 1. Smurfing a hostování 

5.1          Smurfing – hráč se vydává za jiného konkrétního hráče (využívá jeho přezdívku, popř. STEAM ID) je přísně zakázáno. 

5.2          Hostování – hráč hraje pod svým STEAM ID, ovšem hraje za tým, ve kterém není veden jako hráč, je v uvedeném rozsahu povoleno. 

5.3          V případě technického nebo jiného problému může být během hry jeden hráč nahrazen jiným, pokud je tento součástí soupisky daného týmu. V případě že tomu tak není, musí být dodatečně nahlášen jako host a tato změna musí být odsouhlasená soupeři a nahlášena adminovi společně s důkazem odsouhlasení. Pokud dojde k porušení tohoto pravidla, tým může být diskvalifikován.  

 1. Dema a screenshoty 

                Upraveno v obecných pravidlech CSGO

 1. Servery 

7.1          Zápas se musí odehrát na PLAYzone serveru (Jak ovládat server naleznete zde). Porušení tohoto pravidla se může trestat vyloučením týmů z turnaje. 

7.2          Pokud dojde k výpadku serveru do 3. odehraného kola od začátku strany, bude se daná strana opakovat celá. Pokud dojde k pádu po této době (ve 4. kole a dále), bude se pokračovat od momentu před výpadkem. Odehrají se tedy zbývající kola a oba výsledky se sečtou – na finanční nesrovnalosti (pokračování na novém serveru začíná restartem s defaultními penězi) se nebude brát zřetel. V tomto případě bude použito startmoney 5000 (mp_startmoney 5000). 

7.2.1       Při aktivním PZ pluginu, bude při pádu serveru využita jeho záloha z posledního kola kde nedošlo k výpadku, resp z freezetimu daného kola (.backup roundXX). Zálohu je možné načíst jen z toho samého serveru, na kterém k výpadku došlo. V případě přesunu na jiný server se pokračuje dle pravidla 7.2 

7.3          Při výpadku hráče se hra pauzuje na konci kola, případně v době freezetime (nakupovací doba). Každý tým má právo na pauzy v celkové úhrnné době 5 minut na mapu. Je potřeba rozlišovat technickou a taktickou pauzu.

7.4          Pokud dal team A pauzu, a už je připraven, musí to oznámit teamu B, který dá pokyn k odpauzování. Až poté se hra může odpauzovat. 

7.5          Pokud tým A, který dal pauzu překročí stanovený limit 5 minut a tým B už dál nechce čekat, vyzve tým B svého soupeře k pokračování zápasu. Neuposlechnutí tohoto pravidla může vést k vyloučení z turnaje (tým, který vznáší protest musí dodat jako důkaz IE demo či screen). 

7.6          Jestliže nastanou v průběhu zápasu problémy se serverem, které hráči nedokáží sami vyřešit, zápas pozastaví (pauza) a kontaktují odpovědného admina. 

 1. Mapy 

Ligové mapy jsou následující: 

 • de_mirage 
 • de_inferno 
 • de_overpass 
 • de_train 
 • de_nuke 
 • de_dust2 
 • de_vertigo 
 • Škrtání map vždy probíhá na určeném discord severu, kde je nutné mapy vyškrtat hodinu před začátkem zápasu.
 1. Zákazy 

            Upraveno v obecných pravidlech CSGO

 1. Admini a tresty 

10.1        Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo na serveru. Jeho totožnost si ověřte pomocí Steam ID v profilu admina. 

10.2        O udělení trestu rozhoduje admin dané soutěže na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot, GOTV, in-eye demo nebo log serveru. Mezi důkazy nepatří log z TS ani jiné dokumenty, které lze snadno falšovat (screen ze serveru bez tabulky). 

10.3        Admin může týmu udělit výjimečný trest, případně tým vyloučit ze soutěže (pouze po dohodě s hlavním adminem). Trest je udělován např. při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních nebo neuposlechnutí výzvy admina. 

10.4        Zápas může být ze strany admina kontumován v případě, že dojde k následujícím suituacím:

 • Jeden a více nepovolených hostů v zápase; 
 • Smurfing (+ případné vyřazení z ligy/ban hráče);
 • Cheating (+ ban hráče);
 • Včas nenahlášené soupisky nebo změny v soupisce; 
 • Nepovolené restartování mapy/zápasu po jeho zahájení;
 • Nesportovní chování, hrubé porušení pravidel PLAYzone; 
 • Opakované pauzování zápasu mimo stanovenou dobu. 

10.5        Admin má také právo rozhodovat o výši trestů individuálně. 

10.6        Proti rozhodnutí admina se lze odvolat hlavnímu adminovi.

10.7        Za opakované porušení pravidel může být tým vyloučen z ligy.

 1. Závěrečná ustanovení 

11.1        Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban v maximální výši až 3 měsíce 

11.2        Za vědomou hru se zabanovaným hráčem může být uložen ban v maximální výši až 6 měsíců 

11.3        Za cheating či další závažná porušování pravidel může být uložen ban v maximální výši až 10 let (permanentní) 

11.4        Je třeba se na turnajích řídit pravidly fair play. Následující body zmiňují nejvážnější prohřešky vůči fair play chování, které sice nebude PLAYzone, jakkoliv tolerovat, ale protože jejich závažnost může být diametrálně odlišná, není možné tresty za jejich porušení paušalizovat. Konkrétní prohřešky tedy budou vždy individuálně prošetřeny a na základě shromážděných důkazů i míry jejich dopadu vznikne vždy specifický trest, který se může týkat buď jednotlivce či celé skupiny lidí (týmu, hráčů, managmentu). Může se jednat o kontumaci zápasu, diskvalifikaci týmu ze soutěže, ale i zabanování hráče či celého týmu. 

 • Úmyslná prohra 
 • Pokus o podplacení 
 • Fixlování se sázkami 
 • Vyhrožování 
 • Další situace, které v rámci porušení fair play mohou nastat 

11.5        PLAYzone převádí VAC bany udělené na steamu pro hru Counter Strike: Global Offensive, u kterých je zřetelně prokázáno, že VAC ban je opravdu na CS:GO a STEAM ID bylo hráčem používáno na PLAYzone. 

11.5.1    PLAYzone.cz dodržuje politiku přenášení banů za cheating z respektovaných domácích i zahraničních portálů (FACEIT, ESEA atd.), jejichž délka se v plné délce převádí. 

11.6        Za vytvoření multiúčtu může být udělen trest ve výši několika let (permanentní ban). 

11.7        Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se civilizovaných pravidel chování. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu. Kromě toho hráčův tým riskuje vyloučení z turnaje. 

11.8        Pokud byl hráči udělen ban na jednom z účtů PLAYzone, hráč se nesmí zúčastnit žádných turnajů pořádaných PLAYzone na jakémkoliv jiném učtu. Za porušení tohoto pravidla může být hráči uložen ban v maximální výši 6 měsíců. Při opakovaném porušování tohoto pravidla budete zabanováni permanentně. 

11.9        Pokud soupeř týmu svévolně opustí hru, musí tým v každém případě podat protest a doložit důkaz ve formě screenshotu či IE dema. Není dovoleno zadávat jakýkoliv výsledek. Pokud se zápas dostal do stavu, ve kterém již je možné vyhodnocení výsledků, výhra může být přiznána týmu, který v zápase zůstal. Rozhodnutí, jestli je možné zápas vyhodnotit nebo ne, je v každém případě na odpovědném adminovi. 

11.10     Coach (trenér) je při zápasu POVOLEN jestliže je v soupisce týmu, kapitán týmu k tomu však musí přizpůsobit server pomocí příkazu "sv_coaching_enabled 1". Trenér si poté pomocí příkazu "coach t" nebo "coach ct" zvolí svůj team. 

11.11     Kapitán týmu je zodpovědný za své hráče a jejich chování. Pokud kapitán zjistí, že jeho hráči jednají v rozporu s pravidly PLAYzone, je jeho povinností takové jednání nahlásit odpovědnému adminovi. Pokud tak neučiní, může být trest udělen i jemu. 

11.12     Urážlivé nebo rasistické názvy týmu jsou PŘÍSNĚ zakázány v jakémkoliv turnaji pořádaném portálem PLAYzone. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení týmu z turnaje a zároveň penalizaci kapitána týmu (záleží na adminově rozhodnutí). 

11.14     Společnost PLAYzone si vyhrazuje plné právo na streamování lig a akcí. 

11.15     Streamování hráči nebo jinými subjekty není povoleno.