Tým 666 Šestošesdesiatšesťtisícšestošestdesiatšesť satanistických Fox'Houndov

kryatic kryatic (kapitán) (vlastník)
Desshall Desshall
ViXi ViXi
Foxomeister Foxomeister
Skyex1 Skyex1
Zpět na turnaj