Tým SperMIX

Sperthix Sperthix (kapitán) (vlastník)
Jokerisko Jokerisko
Oliwurf Oliwurf
w8max w8max
Sperthix_2 Sperthix_2
Zpět na turnaj