Tým 100 kg Srandy

DENT DENT (kapitán) (vlastník)
Shoutyx Shoutyx
Filixos Filixos
Polyy Polyy
eVo204 eVo204
kwer1 kwer1
Zpět na turnaj