Tým KSCM

WorstKomPot91 WorstKomPot91 (kapitán) (vlastník)
lukina200 lukina200
MrSany018 MrSany018
EpicplayerCZ EpicplayerCZ
Eragon018 Eragon018
Zpět na turnaj