Tým Universe.AC

UNIVERSE HYPER UNIVERSE HYPER (kapitán) (vlastník)
Rosyyy Rosyyy
shagyx shagyx
marcusek marcusek
Jokerisko Jokerisko
ImpruF ImpruF
Zpět na turnaj