PivečkoSidáme vs 666 Šestošesdesiatšesťtisícšestošestdesiatšesť satanistických Fox'Houndov
Datum:
08.12.2015 19:00:00
Mapa:
de_inferno
PivečkoSidáme PivečkoSidáme 16 : 14 666 Šestošesdesiatšesťtisícšestošestdesiatšesť satanistických Fox'Houndov 666 Šestošesdesiatšesťtisícšestošestdesiatšesť satanistických Fox'Houndov