yyyyyyyyyyyyyyyyyyoooooo vs Bulls eSport REDv
Datum:
15.02.2016 21:00:00
Mapa:
de_mirage
yyyyyyyyyyyyyyyyyyoooooo yyyyyyyyyyyyyyyyyyoooooo 16 : 10 Bulls eSport REDv Bulls eSport REDv