PAKA vs Virtue-team
Datum:
06.11.2010 20:00:00
Mapa:
mp_crash
PAKA PAKA 13 : 1 Virtue-team Virtue-team