Zápasy v kolech

Datum Zápas
Pavouk
1. kolo
18.05. 2013 18:00
TwAyLaYt MrTe Te MuCiNkAaAm PiCzO TwAyLaYt MrTe Te MuCiNkAaAm PiCzO
[0:1]
zbierame bodiky zbierame bodiky
18.05. 2013 18:00
bezva skyr bezva skyr
[0:1]
nedostizna mandarinka nedostizna mandarinka
2. kolo
18.05. 2013 19:00
nedostizna mandarinka nedostizna mandarinka
[0:1]
zbierame bodiky zbierame bodiky
Zápas o třetí místo
18.05. 2013 19:00
bezva skyr bezva skyr
[0:0]
TwAyLaYt MrTe Te MuCiNkAaAm PiCzO TwAyLaYt MrTe Te MuCiNkAaAm PiCzO