Historie umístění v turnajích

Turnaj Umístění Tým
MUSTAFAS
Nulová šance
nekuřáci
cfm1
SEVER
riSing-esports
riSing-esports
22. 02. 2010
44
30. 01. 2010
DiCKMACHiNES
29. 01. 2010
DiCKMACHiNES