Historie umístění v turnajích

Turnaj Umístění Tým
lol-icon2.png
Kuchtina
fortnite-icon2.png
7even a Kuchta
fortnite-icon2.png
7even a Kuchta
fortnite-icon2.png
7even a Kuchta
fortnite-icon2.png
7even a Kuchta
fortnite-icon2.png
7even a Kuchta
fortnite-icon2.png
7even a Kuchta
fortnite-icon2.png
iNvolute A
fortnite-icon2.png
2
7even a Kuchta
fortnite-icon2.png
7even a Kuchta