Historie umístění v turnajích

Turnaj Umístění Tým
icon.png
16. 12. 2017
MORAVIAN-SLESIAN WOLFS