Historie umístění v turnajích

Turnaj Umístění Tým
apex-icon2.png
Grunex.comClub99+
pubg-icon4_0.png
club99+
pubg-icon4_0.png
club99+
pubg-icon4_0.png
pubg-icon4_0.png
club99+