Historie umístění v turnajích

Turnaj Umístění Tým
apex-icon2.png
Penguins
apex-icon2.png
Penguins
fortnite-icon2.png
fortnite-icon2.png
family friendly
apex-icon2.png
Penguins
fortnite-icon2.png
family friendly
fortnite-icon2.png
family friendly
fortnite-icon2.png
family friendly