Historie umístění v turnajích

Turnaj Umístění Tým
icon.png
icon.png
No1Korea
icon.png
icon.png
Nope Double Top
icon.png
Nope Double Top
icon.png
Nope Double Top
icon.png
Nope Double Top
icon.png
Nope Double Top
icon.png
We > They
icon.png
msdarkjump