Historie umístění v turnajích

Turnaj Umístění Tým
apex-icon2.png
INAE Animus
fortnite-icon2.png
INAE Animus
fortnite-icon2.png
INAE Animus
fortnite-icon2.png
INAE Animus
fortnite-icon2.png
INAE Animus