Historie umístění v turnajích

Turnaj Umístění Tým
apex-icon2.png
2
Inside Games
apex-icon2.png
Inside Games
apex-icon2.png
Inside Games
apex-icon2.png
Inside Games
apex-icon2.png
1
Inside Games
apex-icon2.png
1
Inside Games