Historie umístění v turnajích

Turnaj Umístění Tým
csgo-icon4.png
BiG-EvOluTioN
csgo-icon4.png
BiG EvOluTioN
csgo-icon4.png
BiG EvOluTioN