Historie umístění v turnajích

Turnaj Umístění Tým
apex-icon2.png
1
VAX
apex-icon2.png
VAX
apex-icon2.png
VAX
apex-icon2.png
VAX