Přejít k hlavnímu obsahu

League of Legends - TFT pravidla

Teamfight Tactics - pravidla

PLAYzone.cz (dále jen „PZ“) si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z níže uvedených pravidel a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla“).

V případě ligy či turnaje zařazeného do MČSR kvalifikace (platí i pro kvalifikace do turnajů o MČSR body) jsou MČSR pravidla nadřazena obecným pravidlům.

Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Berte prosím v potaz, že některá pravidla nelze aplikovat na všechny typy turnajů.

Neznalost neomlouvá, čtěte tak následující řádky pozorně!

Hlavní pravidla

 1. Zúčastnit se turnajů mohou pouze řádně registrování uživatelé s řádně vyplněným GAME ID (in-game nickem např. šváb#EUNE), kdo nemá správné a aktuální GAME ID, může být z turnaje vyřazen.
 2. Pravidla pro konkrétní turnaj jsou nadřazena pravidlům obecným.
 3. Každý hráč musí po celou dobu turnaje být přítomen na discordu: https://discord.com/invite/dUn7tWp pokud hráč není na discordu, pak ztrácí právo na protest
 4. Nárok na odměny mají pouze hráči, kteří odehrají celou sérii zápasů.
 5. Hráč je povinen odehrát celou sérii od TOP 32 až do konce, pokud tak neučiní je z turnaje diskvalifikován, navíc může následovat trest. Výjimka může nastat při mimořádně naléhavých událostech (požár, zranění apod.)
 6. Pokud se hráč nedostaví k zápasu do 15 minut (od oficiálního startu zápasu), je diskvalifikován (nevztahuje se na zápasy, jejichž zdržení bylo způsobeno protažením zápasu předešlého.
 7.  Na každý zápas je vyhrazeno 40 minut čistého času, admin tým se bude snažit tento harmonogram dodržet za každou cenu. Snažte se tedy každý zápas začít hrát co nejdříve a pauzu si dopřejte až po včasném odehrání zápasu. 
 8. Hráči, kteří budou mít časový skluz (budou mimo harmonogram kvůli dlouhé hře) se musí pokusit skluz dohnat – to obnáší minimální přestávky mezi zápasy (pouze bio). Pokud se zjistí, že jakýkoliv hráč zdržuje průběh turnaje kvůli nesmyslným důvodům, tento hráč bude potrestán (nesmyslným důvodem je například venčení psa).
 9. V každém řešení má admin hlavní slovo.
 10. Pokud hráč podá protest před hrou a začne hrát, tak se protest nepočítá 

  Hra

 11. Turnaje se hrají přes Normal Game -> PLAY -> TEAMFIGHT TACTICS -> NORMAL GAME - Doporučujeme předcházet komplikacím pomocí uzavřené lobby (MAKE INVITE ONLY - vpravo nahoře v lobby)
 12. Pokud se nedostaví všech 8 hráčů, budou skupině přiděleni náhradníci  adminem turnaje. Pokud ani s náhradníky není ve skupině 8 hráčů, hra startuje s náhodnými lidmi, kteří jsou bráni jako účastníci turnaje. (Příklad: Pokud náhodný člověk vyhraje hru a účastník turnaje skončí na 2. místě - získá účastník turnaje bodové ohodnocení za 2. místo).
 13. Není možné, aby náhodného hráče nahradil hráč pozvaný (kamarád, vyřazený účastník, admin). Hráč, který takto někoho pozval proti pravidlům může být dle uvážení admina trestán za podvod.
 14. Ve hře mohou být využívané všechny známé bugy, pokud nejsou výslovně zakázány v popisu turnaje nebo neexustuje precedens z oficiálního turnaje pořádaného společnosti Riot Games, Inc.
 15. Hráč je povinen hrát turnaj sám za sebe dle svých nejlepších schopností, pokud dojde k objektivnímu porušení tohoto pravidla (prodej všech champů, nepoužití itemů do konce hry, domluva wintradingu v herním chatu, surrender apod.) je hráč diskvalifikován a jeho chování může být vyhodnoceno jako podvod.
 16. Na konci hry musí 1 ze 2 nejlépe umístěných hráčů turnaje ve hře poslat na Discord screenshot z post-game lobby, pokud tak neučiní, hráči se neshodnou na finálním umístění a nejsou schopni jinak jednoznačně prokázat výsledek zápasu (např. VOD streamu) oba dva tito hráči nedostanou ze hry body.
 17. V případě že dojde k uplatnění předchozího pravidla v celém jeho znění, budou o screenshot požádáni všichni ostatní hráči a body dostanu všichni jejichž umístění bylo prokázáno, pořizovat screenshot je tedy doporučeno všem hráčům nehledě na umístění.
 18. Výjimkou z předchozích 2 pravidel je případ, kdy ve hře zbude poslední hráč turnaje, který nezašle screenshot a náhodní hráči a 2. nejlépe umístěný hráč turnaje screenshot zašle. V takovém případě nejlépe umístěný hráč nedostane 0 bodů, ale počet bodů, který by mu náležel, umístil-li by se přesně o 1 místo lépe než 2. nejlépe umístěný hráč.
 19. V případě bodové rovnosti je tiebreaker následující:
  1. Počet vítězství (TOP 1) během daného turnaje
  2. Počet druhých míst během daného turnaje
  3. Počet třetích míst během daného turnaje
  4. Tento proces pokračuje až do počtu sedmých míst během daného turnaje.
  5. Pokud tento postup nedokáže určit lepšího hráče, pak je umístění hráče určeno na základě poslední odehrané hry, předposlední odehrané hry atd. ....
  6. Hod mincí - určuje admin (při shodě vícerohráčů rozhoduje náhodný generátor čísel)

Tresty

 1. Flame/nadávky před, po nebo mimo hru jsou trestány podle uvážení admina.
 2. Flame/nadávky ve hře jsou trestány podle uvážení admina. Každý hráč má možnost si ve hře mutnout nadávajícího hráče.
 3.  Pokud má hráč nevhodné jméno nebo klubové jméno (rasistické, sexistické či xenofobní povahy apod.) je diskvalifikován. Podle posouzení admina může tento přestupek být vyhodnocen jako závažný případ porušení pravidel.
 4. V závažných případech (rasově motivované útoky, opakované silné osobní urážky aj.), může admin po doložení důkazů (screenshotů), udělit hráči ban na turnaje, kontumaci zápasu nebo odebrání MČR bodů.
 5. Jakýkoli pokus o podvod je považován za obzvlášť závažné porušení pravidel a bude trestán delším banem a okamžitou kontumací z turnaje.
 6. Úmyslné zdržování zápasu (odmítání odstartovat hru). - Podle uvážení admina.
 7. Nedostavení se k zápasu – diskvalifikace z turnaje

Vyplacení peněžních a fyzických výher

 1. Počínaje od 1. dubna 2020 jsou veškeré finanční výhry hráčů a týmů reprezentujících organizaci s právní existencí (tzn. s.r.o., z.s., o.s. a jiné) vypláceny výhradně přes jejich organizaci. 
 2. Splatnost vyplácení výher v online turnajích je 30 dnů od doručení faktury pořadateli.
 3. Splatnost vyplácení výher v offline turnajích je 60 dnů od doručení výherního protokolu pořadateli.
 4. Podklady pro vystavení faktury z online turnajů budou organizaci dodány 1. pracovní den následujícího měsíce.
 5. Podklady pro vystavení faktury z offline turnajů budou organizaci dodány do třech pracovních dní ode odehrání turnaje.
 6. Fakturu je nutné vystavit nejpozději do 14. dne od obdržení podkladů, jinak výhry propadají bez možnosti odvolání. 
 7. Výhry vyplácené na zahraniční účty budou vypláceny v EUR podle kurzu ČNB vyhlášeném na začátku měsíce, ve kterém vznikl nárok na výhru.
 8. Jestliže se prokáže, že organizace nevyplácí výhry svým hráčům, bude potrestána dle uvážení PLAYzone, a to až vyloučením ze všech turnajů a akcí pořádaných PLAYzone. 
 9. Pokud výherní tým/hráč nemá organizaci nebo reprezentuje organizaci bez právní existence, bude mu do 3 dnů po skončení turnaje vystaven výherní protokol. Na jeho vyplnění má hráč 14 dní od zaslání, později protokol propadá bez možnosti odvolání. 
 10. Splatnost výherních protokolů je 60 dnů od doručení vyplněného protokolu zpátky na e-mailovou adresu zaměstnance PLAYzone, který mu protokol odeslal. 
 11. V případě, že se v soutěži hraje o hmotnou cenu a výherce je reprezentantem právní organizace (blíže definováno v bodě 1.), může být produkt doručen organizace namísto výherci, a to v případech, kdy během měsíce zástupci dané organizace vyhrají více fyzických cen. Další distribuce fyzických cen na jejich výherce je pak na straně jejich organizace. Postihy za nepředání ceny jsou aplikovatelné z předchozích bodů
 12. Pokud výherce není reprezentantem organizace, bude kontaktován administrátorem soutěže s žádostí o poskytnutí kompletní adresy a telefonního čísla pro doručení ceny kurýrem. Případně je nutno sdělit, kdy se výherce na uvedené adrese nebude nacházet, aby mu cena byla doručena v konkrétním termínu.
 13. Kompletní adresu se všemi údaji je nutné dodat do 14 dní od odehrání turnaje. V opačném případě výhra propadá bez možnosti odvolání.
 14. Věcné výhry jsou odesílány do 30 dnů od doručení kompletní adresy pro dodání výhry. Výherce bude před doručením ceny kontaktován kurýrem a je jeho povinností, aby byl on či někdo jiný v době předání na zadaném místě nebo se s kurýrem domluvil na jiném termínu.
 15. V případě nepřevzetí hmotné ceny z rukou kurýra, může cena buď propadnout nebo po výherce může být požadováno pokrytí nákladů na další odeslání.