Přejít k hlavnímu obsahu

League of Legends - TFT pravidla

Teamfight Tactics - pravidla

PLAYzone.cz (dále jen „PZ“) si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z níže uvedených pravidel a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla“).

Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Berte prosím v potaz, že některá pravidla nelze aplikovat na všechny typy turnajů.

Neznalost neomlouvá, čtěte tak následující řádky pozorně!

1) Hlavní pravidla

1.1 Zúčastnit se turnajů mohou pouze registrovaní uživatelé s řádně vyplněným GAME ID (in-game nickem) 

1.2 Pravidla pro konkrétní turnaj jsou nadřazena pravidlům obecným.

1.3 Každý hráč musí být po celou dobu turnaje na Discordu: https://discord.com/invite/dUn7tWp. Pokud hráč není na Discordu ztrácí právo na protest.

1.4 Nárok na odměny mají hráči, kteří odehrají sérii zápasů, ve které mohou získat odměny.

1.5 Hráč je povinen odehrát celou sérii až do konce, pokud tak neučiní je z turnaje diskvalifikován a ztrácí nárok na odměny.

1.6 Pokud se hráč nedostaví k zápasu do 15 minut (od oficiálního startu zápasu), je diskvalifikován (nevztahuje se na zápasy, jejichž zdržení bylo způsobeno protažením zápasu předešlého!).

1.7 Na každý zápas je vyhrazena hodina čistého času, admin tým se bude snažit tento harmonogram dodržet za každou cenu. Snažte se tedy každý zápas začít hrát co nejdříve a pauzu si dopřejte až po včasném odehrání zápasu. 

1.8 Hráči, kteří budou mít časový skluz (budou mimo harmonogram kvůli dlouhé hře) se musí pokusit skluz dohnat – to obnáší minimální přestávky mezi zápasy (pouze bio). Pokud se zjistí, že jakýkoliv hráč zdržuje průběh turnaje kvůli nesmyslným důvodům, tento hráč bude potrestán (nesmyslným důvodem je například venčení psa).

1.9 V každém řešení má admin hlavní slovo.

1.10 Pokud hráč podá protest před hrou a začne hrát, tak se protest nepočítá.

2) Hra

2.1 Turnaje se hrají přes Normal Game

PLAY – TEAMFIGHT TACTICS – NORMAL GAME

Doporučujeme předcházet komplikacím pomocí uzavřené lobby (MAKE PARTY INVITE ONLY – vpravo nahoře v lobby)

2.2 Hru zakládá hráč napsaný jako první ve skupině, pokud hru nezaloží, musí tak učinit kterýkoli jiný hráč ve skupině.

2.3 Pokud se nedostaví všech 8 hráčů, budou skupině přiděleni náhradníci adminem turnaje.

2.4 Pokud ani s náhradníky není ve skupině 8 hráčů hra startuje s náhodnými lidmi, kteří nejsou bráni jako účastníci turnaje. (Příklad: Pokud náhodný člověk vyhraje hru a účastník turnaje skončí na 2. místě, získá účastník turnaje bodové ohodnocení za 1. místo.)

2.5 Není možné, aby náhodného hráče nahradil hráč pozvaný (kamarád, vyřazený účastník turnaje, admin). Hráč, který takto někoho pozval proti pravidlům muže být dle uvážení admina trestán za podvod.

2.6 Ve hře mohou být využívané všechny známé bugy, pokud nejsou výslovně zakázány v popisu turnaje nebo neexistuje precedens z oficiálního turnaje pořádaného společností Riot Games, Inc. 

2.7 Hráč je povinen hrát turnaj sám za sebe dle svých nejlepších schopností, pokud dojde k objektivnímu porušení tohoto pravidla (prodej všech champů, nepoužití itemů do konce hry, domluva wintradingu v herním chatu, surrender apod.) je hráč diskvalifikován a jeho chování může být vyhodnoceno jako podvod.

2.8 Na konci hry musí 1 ze 2 nejlépe umístěných hráčů turnaje ve hře poslat na Discord screenshot z post-game lobby, pokud tak neučiní, hráči se neshodnou na finálním umístění a nejsou schopni jinak jednoznačně prokázat výsledek zápasu (např. VOD streamu) oba dva tito hráči nedostanou ze hry body.

2.9 V případě že dojde k uplatnění předchozího pravidla v celém jeho znění, budou o screenshot požádáni všichni ostatní hráči a body dostanu všichni jejichž umístění bylo prokázáno, pořizovat screenshot je tedy doporučeno všem hráčům nehledě na umístění.

2.10 Výjimkou z předchozích 2 pravidel je případ, kdy ve hře zbude poslední hráč turnaje, který nezašle screenshot a náhodní hráči a 2. nejlépe umístěný hráč turnaje screenshot zašle. V takovém případě nejlépe umístěný hráč nedostane 0 bodů, ale počet bodů, který by mu náležel, umístil-li by se přesně o 1 místo lépe než 2. nejlépe umístěný hráč.

2.11 V případě bodové rovnosti se bere jako tiebreaker nejlepší umístění v dané sérii, dále 2. nejlepší umístění atd.

2.12 Pokud se nedá rozhodnout ani pomocí předchozího pravidla budu rozhodnuto podle umístění v 1. hře.

2.13 Každý hráč musí napsat svoje game id do skupiny ve které hraje.

3) Tresty

3.1 Flame/nadávky před, po nebo mimo hru jsou trestány podle uvážení admina.

3.2 Flame/nadávky ve hře jsou trestány podle uvážení admina. Každý hráč má možnost si ve hře mutnout nadávajícího hráče.

3.3 Pokud má hráč nevhodné jméno nebo klubové jméno (rasistické, sexistické či xenofobní povahy apod.) je diskvalifikován. Podle posouzení admina může tento přestupek být vyhodnocen jako závažný případ porušení pravidel.

3.4 V závažných případech (rasově motivované útoky, opakované silné osobní urážky aj.), může admin po doložení důkazů (screenshotů), udělit hráči ban na turnaje, kontumaci zápasu nebo odebrání MČR bodů.

3.5 Jakýkoli pokus o podvod je považován za obzvlášť závažné porušení pravidel a bude trestán delším banem a okamžitou kontumací z turnaje.

3.6 Úmyslné zdržování zápasu (odmítání odstartovat hru). - Podle uvážení admina.

3.7 Nedostavení se k zápasu – diskvalifikace z turnaje

4) Vyplácení peněžních a fyzických výher 

4. Počínaje od 1. dubna 2020 jsou veškeré finanční výhry hráčů a týmů reprezentujících organizaci s právní existencí (tzn. s.r.o., z.s., o.s. a jiné) vypláceny výhradně přes jejich organizaci. 
4.1. Splatnost vyplácení výher v online turnajích je 30 dnů od doručení faktury pořadateli.
4.2. Splatnost vyplácení výher v offline turnajích je 60 dnů od doručení výherního protokolu pořadateli.
4.3. Podklady pro vystavení faktury z online turnajů budou organizaci dodány 1. pracovní den následujícího měsíce.
4.4. Podklady pro vystavení faktury z offline turnajů budou organizaci dodány do třech pracovních dní ode odehrání turnaje.
4.5. Fakturu je nutné vystavit nejpozději do 14. dne od obdržení podkladů, jinak výhry propadají bez možnosti odvolání. 
4.6. Výhry vyplácené na zahraniční účty budou vypláceny v EUR podle kurzu ČNB vyhlášeném na začátku měsíce, ve kterém vznikl nárok na výhru.

4.7. Pokud výherní tým bude mít v turnaji hosta, který oficiálně nepatří pod organizaci, jeho část výhry bude vyplacena organizaci, za kterou hrál. Ta je pak povinna mu jeho část výhry vyplatit. 

4.8. Jestliže se prokáže, že organizace nevyplácí výhry svým hráčům, bude potrestána dle uvážení PLAYzone, a to až vyloučením ze všech turnajů a akcí pořádaných PLAYzone. 
4.8.1. MČR body získané hráči/týmy dané organizace v takovém případě mohou propadnout ve prospěch hráčů, kteří je pod jménem organizace získali. 

4.9. Pokud výherní tým/hráč nemá organizaci nebo reprezentuje organizaci bez právní existence, bude mu do 3 dnů po skončení turnaje vystaven výherní protokol. Na jeho vyplnění má hráč 14 dní od zaslání, později protokol propadá bez možnosti odvolání. 
4.10. Splatnost výherních protokolů je 60 dnů od doručení vyplněného protokolu zpátky na e-mailovou adresu zaměstnance PLAYzone, který mu protokol odeslal. 


4.11. V případě, že se v soutěži hraje o hmotnou cenu a výherce je reprezentantem právní organizace (blíže definováno v bodě 1.), může být produkt doručen organizace namísto výherci, a to v případech, kdy během měsíce zástupci dané organizace vyhrají více fyzických cen. Další distribuce fyzických cen na jejich výherce je pak na straně jejich organizace. Postihy za nepředání ceny jsou aplikovatelné z bodů 4.7. a 4.8.
4.12. Pokud výherce není reprezentantem organizace, bude kontaktován administrátorem soutěže s žádostí o poskytnutí kompletní adresy a telefonního čísla pro doručení ceny kurýrem. Případně je nutno sdělit, kdy se výherce na uvedené adrese nebude nacházet, aby mu cena byla doručena v konkrétním termínu.

4.13. Kompletní adresu se všemi údaji je nutné dodat do 14 dní od odehrání turnaje. V opačném případě výhra propadá bez možnosti odvolání.

4.14. Věcné výhry jsou odesílány do 30 dnů od doručení kompletní adresy pro dodání výhry. Výherce bude před doručením ceny kontaktován kurýrem a je jeho povinností, aby byl on či někdo jiný v době předání na zadaném místě nebo se s kurýrem domluvil na jiném termínu.
4.15. V případě nepřevzetí hmotné ceny z rukou kurýra, může cena buď propadnout nebo po výherce může být požadováno pokrytí nákladů na další odeslání.