Přejít k hlavnímu obsahu

League of Legends - pravidla


League of Legends - pravidla

Vyhrazujeme si právo na změnu pravidel v průběhu kteréhokoliv turnaje!

Zúčastnit se turnajů mohou pouze registrovaní uživatelé s řádně vyplněným GAME ID (in-game nickem) 

Doporučujeme všem kapitánům, aby po dobu trváni turnaje byli na discordu.

Neznalost pravidel NEOMLOUVÁ

Věnujte tedy následujícím řádkům svou pozornost.
1) Hlavní pravidla

1.1 Nárok na odměny mají hráči kteří odehrají zápas ve kterém mohou získat odměny.

1.2 Sestavu nelze měnit během pickování nebo banování.

1.3 Pokud se tým nedostaví k zápasu do 15 minut (od oficiálního startu zápasu), je kontumačně poražen (nevztahuje se na zápasy, jejichž zdržení bylo způsobeno protažením zápasu předešlého!). Pro týmy hrající v současnou dobu Hitpoint Masters ligu může být udělena vyjímka.

1.3.1 Hráči a týmy povinni začít co nejdříve po přidělení soupeře, pokud admin neuvede jinak, zbytečná zdržování může vést ke kontumaci

1.4  Týmy mají ve hře možnost pauzy 15 minut na vyřešení technických problémů, pokud do té doby tým nebude kompletní, tak hru musí spustit a hrát. Následné zdržování hry pauzováním hry je trestáno kontumací zápasu. Pokud tým přesáhne 15 minut druhý tým ho musí upozornit a poté hru odpauzovat.

1.5 Tým je povinen říct důvod pauzy před pauznutím hry nebo ihned po zastavení hry. Pokud tak neučiní následuje trest podle uvážení admina.

1.6 Na každý zápas je vyhrazena hodina čistého času, admin tým se bude snažit tento harmonogram dodržet za každou cenu. Snažte se tedy každý zápas začít hrát co nejdříve a pauzu si dopřejte až po včasném odehrání zápasu. 

1.7 Tým, který bude mít časový skluz (bude mimo harmonogram kvůli dlouhé hře) se musí pokusit skluz dohnat – to obnáší minimální přestávky mezi zápasy (pouze bio). Pokud se zjistí, že jakýkoliv hráč nebo tým zdržuje průběh turnaje kvůli nesmyslným důvodům, tento hráč nebo tým bude potrestán (nesmyslným důvodem je například venčení psa).

1.8 Pokud má někdo z hráčů technické problémy, je povinností kapitána tohoto hráče nahradit hostem, případně hrát zápas ve čtyřech. Víme, že technické problémy jsou nepříjemné a nedají se předpokládat, je to ale pouze problém tohoto hráče a neměl by ovlivnit hladký průběh turnaje.

1.9 V každém řešení má admin hlavní slovo.

1.10 Pokud tým i po upozornění bude mít více jak 2 špatné game id tak bude kontumován.

1.11 Pokud mají oba teamy v 1. kole FREE WIN, nastupují proti sobě ihned a platí pro ně stejná pravidla jako pro hráče v prvním kole.

1.12 Pokud tým podá protest před hrou a začne hrát, tak se protest nepočítá.

1.13 Pokud váš tým nikdo nepozval do hry, tak musíte založit hru vy a pozvat protivníky.

1.14 Pokud má tým úmyslně dlouhý název týmu/propaguje jinou hru/sprostý název, tak bude kontumován.

1.15 Hráč, který má špatné game id se automaticky počítá jako host.

1.16 Pokud se zjistí, že nějaký tým schválně zdržuje průběh turnaje, hrozí mu velmi vysoké tresty. Pokud víte, že vašemu spoluhráči vyhořel počítač a ten den již určitě nebude schopen hrát, sežeňte si velmi rychle hosta nebo hrajte ve čtyřech.

1.17 Pravidla Playzone jsou ve vybraných případech podřízena ERL Rulebooku a Riot Guidelines.

2) Banování/Pickování

2.1 Dle Tournament Draft Mode

Turnaje se hrají přes Custom game

(PLAY – CUSTOM GAME – CREATE GAME)
Mode: Tournament Draft Mode
Jméno hry: PZ TEAM1 vs. TEAM2
Heslo: pz


2.2 First Pick
Team, který je uvedený v detailu zápasu na levé straně, zakládá hru a volí si stranu.


2.3 Placeholder

Placeholder je povolen. Musí být včas oznámen soupeři. Maximální počet Placeholderu jsou 2 picky.

3) Screenshoty a zadávání výsledků

3. Vítězný tým nahrává screenshot s konečným výsledkem k zápasu v pavoukovi a to bezprostředně po skončení zápasu. Pokud screen na webu nebude, týmu může být udělena kontumační prohra.

Velmi laicky řečeno – po každém zápase se oba kapitáni okamžitě podívají na web PLAYzone.cz a uvedou tam výsledek a uploadnou screenshot z konce zápasu. Naučte se to dělat automaticky, tato operace zabere necelou minutu a je naprosto esenciální.

4) Remake

4.1 V případě, že některému hráči padne hra před pátou minutou a zároveň firstbloodem nebo v picku, má jeho tým právo na remake hry, remake hry se musí udělat okamžitě a hráč, kterému to spadlo má 10 minut na to, aby se dostavil zpátky, případně může být nahrazen hostem. Zůstávají stejné picky, stejné bany.

Doporučujeme si při káždé pickban fázi dělat screenshoty, kvůli doložení důkazu ohledně picku a banu.


5) Tresty

5.1 Flame/nadávky/nesportovní chování před, po nebo mimo hru jsou trestány podle uvážení admina .

5.2 Flame/nadávky/nesportovní chování ve hře jsou trestány podle uvážení admina. Každý tým má možnost si ve hře mutnout nadávajícího hráče.

5.3 V závažných případech (rasově motivované útoky, opakované silné osobní urážky aj.), může admin po doložení důkazů (screenshotů), udělit hráči/týmu ban na turnaje, kontumaci zápasu nebo odebrání MČR bodů.

5.4 Úmyslné zdržování zápasu (opakovaně špatný pick, odmítání odstartovat hru, přerušování pauzy). - Podle uvážení admina.

5.5 Nedostavení se k zápasu. - Kontumace zápasu

 

Vyplácení peněžních a fyzických výher 

1. Počínaje od 1. dubna 2020 jsou veškeré finanční výhry hráčů a týmů reprezentujících organizaci s právní existencí (tzn. s.r.o., z.s., o.s. a jiné) vypláceny výhradně přes jejich organizaci. 
1.1. Splatnost vyplácení výher v online turnajích je 30 dnů od doručení faktury pořadateli.
1.2. Splatnost vyplácení výher v offline turnajích je 60 dnů od doručení výherního protokolu pořadateli.
1.3. Podklady pro vystavení faktury z online turnajů budou organizaci dodány 1. pracovní den následujícího měsíce.
1.4. Podklady pro vystavení faktury z offline turnajů budou organizaci dodány do třech pracovních dní ode odehrání turnaje.
1.5. Fakturu je nutné vystavit nejpozději do 14. dne od obdržení podkladů, jinak výhry propadají bez možnosti odvolání. 
1.6. Výhry vyplácené na zahraniční účty budou vypláceny v EUR podle kurzu ČNB vyhlášeném na začátku měsíce, ve kterém vznikl nárok na výhru.

2. Pokud výherní tým bude mít v turnaji hosta, který oficiálně nepatří pod organizaci, jeho část výhry bude vyplacena organizaci, za kterou hrál. Ta je pak povinna mu jeho část výhry vyplatit. 

3. Jestliže se prokáže, že organizace nevyplácí výhry svým hráčům, bude potrestána dle uvážení PLAYzone, a to až vyloučením ze všech turnajů a akcí pořádaných PLAYzone. 
3.1. MČR body získané hráči/týmy dané organizace v takovém případě mohou propadnout ve prospěch hráčů, kteří je pod jménem organizace získali. 

4. Pokud výherní tým/hráč nemá organizaci nebo reprezentuje organizaci bez právní existence, bude mu do 3 dnů po skončení turnaje vystaven výherní protokol. Na jeho vyplnění má hráč 14 dní od zaslání, později protokol propadá bez možnosti odvolání. 
4.1. Splatnost výherních protokolů je 60 dnů od doručení vyplněného protokolu zpátky na e-mailovou adresu zaměstnance PLAYzone, který mu protokol odeslal. 


5. V případě, že se v soutěži hraje o hmotnou cenu a výherce je reprezentantem právní organizace (blíže definováno v bodě 1.), může být produkt doručen organizace namísto výherci, a to v případech, kdy během měsíce zástupci dané organizace vyhrají více fyzických cen. Další distribuce fyzických cen na jejich výherce je pak na straně jejich organizace. Postihy za nepředání ceny jsou aplikovatelné z bodů 3. a 3.1.
5.1. Pokud výherce není reprezentantem organizace, bude kontaktován administrátorem soutěže s žádostí o poskytnutí kompletní adresy a telefonního čísla pro doručení ceny kurýrem. Případně je nutno sdělit, kdy se výherce na uvedené adrese nebude nacházet, aby mu cena byla doručena v konkrétním termínu.

5.2. Kompletní adresu se všemi údaji je nutné dodat do 14 dní od odehrání turnaje. V opačném případě výhra propadá bez možnosti odvolání.

5.3. Věcné výhry jsou odesílány do 30 dnů od doručení kompletní adresy pro dodání výhry. Výherce bude před doručením ceny kontaktován kurýrem a je jeho povinností, aby byl on či někdo jiný v době předání na zadaném místě nebo se s kurýrem domluvil na jiném termínu.
5.4. V případě nepřevzetí hmotné ceny z rukou kurýra, může cena buď propadnout nebo po výherce může být požadováno pokrytí nákladů na další odeslání.