Přejít k hlavnímu obsahu

Obecná pravidla Brawl Stars

Obecné podmínky použití pravidel Brawl Stars

Pravidla se během sezóny můžou měnit, tak je prosím sledujte pravidelně.

V případě ligy či turnaje zařazeného do MČSR kvalifikace (platí i pro kvalifikace do turnajů o MČSR body) jsou MČSR pravidla nadřazena obecným pravidlům.

Pokud tým zjistí porušení pravidel, je povinen neprodleně kontaktovat admina. Prosíme, aby nahlášení porušení pravidel nebylo zbytečně odkládáno, čímž mohou vzniknout zbytečné komplikace.

PLAYzone.cz (dále jen „PZ“) si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z níže uvedených pravidel a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla“).

Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Berte prosím v potaz, že některá pravidla nelze aplikovat na všechny typy turnajů.

 

1. Pravidla turnaje

 • 1.1. PLAYzone si vyhrazuje právo na změnu přezdívky hráče nebo názvu týmu, pokud je vulgární, urážlivá či příliš podobná jiné přezdívce. 
 • 1.2. Hráč je povinen využívat aktuální verzi hry. Jeho povinností je mít hru aktualizovanou před začátkem turnaje.
 • 1.3. Všichni hráči jsou povinni hrát na telefonech či tabletech, používání emulátorů na PC je přísně zakázáno.
 • 1.4. Pro účast v turnaji je kromě registrace potřeba provést check-in, což musí udělat kapitán týmu. Čas ve kterém je nutno check-in provést je vždy uveden na stránce konkrétního turnaje.
 • 1.5. Hráči jsou povinni se dostavit k zápasu během 15 minut. Pokud jeden z hráčů po vygenerování zápasu nekomunikuje se soupeřem na oficiálním Discordu, soupeř napíše pod daný zápas nebo adminovi na Discordu, že odeslal pozvánku a po 15 minutách získává freewin.
 • 1.6. Pokud chce hráč vznést protest ohledně výsledku nebo průběhu zápasu je povinen tak učinit maximálně 10 minut po daném incidentu. Pokud hráč tuto možnost nevyužije nebude na jeho protesty brán zřetel. 
 • 1.7. Pokud má tým na soupisce čtyři hráče, je povoleno, aby se tito hráči střídali mezi jednotlivými herními módy i mezi jednotlivými koly turnaje.
 • 1.8. Pokud tým postoupí z kvalifikací do finálového turnaje, pak se ostatních kvalifikací nemohou účastnit ani jako hosti v jiném týmu, ani jako hráči na jiných účtech.

2. Formát turnajů

 • 2.1. Turnaje se odehrávají systémem uvedeným v profilu turnaje, stejně tak zde hráči naleznou i pořadí herních režimů.
 • 2.2. Před začátkem každého turnaje bude na stránce turnaje vylosováno, co za mapy se bude hrát pro jednotlivé režimy v každém kole playoff, proto je potřeba sledovat hlavní stránku turnaje (tři pro každý mód).
 • 2.3. V případě remízy se opakuje daná hra se stejným nastavením. Hráči mohou při opakování zápasu zvolit jiné brawlery.
 • 2.4. Rozlosování hráčů v playoff se odvíjí od průběžného pořadí, v případě jednorázových turnajů je rozlosování náhodné. V případě postupu ze skupin/swissu do playoff je seeding klíč A1 vs. D2, B1 vs. C2, C1 vs. B2, D1 vs. A2 (nebo obdobně)
 • 2.5. Tým je složen ze tří hrajících hráčů a jednoho náhradníka. V průběhu turnaje může být v případě potřeby jeden z hráčů vyměněn za náhradníka, pokud je zapsaný na soupisce pro turnaj.

3. Pravidla zápasů

 • 3.1. Hráči můžou používat libovolného brawlera, stejný brawler může být použit pro oba týmy i vícekrát v jednom týmu pokud není v pravidlech daného turnaje řečeno jinak.
  • 3.1.1 V duelech platí, že hráč si může v rámci tří picků picknout každého brawlera pouze jednou!
 • 3.2. Hru vytváří tým, který je nahoře v záložce „Playoff“, respektive vlevo v záložce „Všechny zápasy“
 • 3.3. Každý hráč zodpovídá za své internetové připojení, v případě problémů tým dohraje hru 2v3.
 • 3.4. Pokud se soupeřící tým nedostaví do 15 minut, tým získává freewin.
 • 3.5. Týmy jsou povinné zadat výsledky na webu do turnajového systému. Musí zároveň přiložit screenshot dokládající jejich výhru a to pro každou vyhranou mapu v rámci dané série. Výsledky mohou být vytvořeny i z battle logu. 
 • 3.6. Stream zápasů Nightcupu je povolen s 5 minutovým zpožděním.
 • 3.7 Pokud je na webu rozlosován zápas dalšího kola před jeho začátkem (čas v rozpisu zápasů) mají hráči povinnost začít neprodleně hrát. 

4. Povinnosti hráčů a omezení

 • 4.1. Každý hráč musí mít registrováno své Game ID ve tvaru Přezdívka#kód (př. skeri93#XJE125P).
 • 4.2. Každý hráč je povinen mít při zápase shodné Game ID (Battle tag) s hodnotou, kterou má uvedenou ve svém profilu.
 • 4.3. Hráč má povinnost u jednotlivých zápasů nahrávat screenshoty k vítězným zápasům.
 • 4.4. Úmyslné zadávání špatného výsledku může vyústit v ban ve výši 7 dnů.
 • 4.5. Hráči jsou povinni být na turnaji přítomni do 00:00, poté je možné po domluvě s adminem zbývající zápasy odložit. Pokud hráč odejde před 00:00 může být diskvalifikován z turnaje.
 • 4.6. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina, byť se hráči může zdát jakkoliv nesmyslné. Hráč se poté může odvolat k hlavnímu adminovi. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení z turnaje a zabanování daného hráče. (Dle rozhodnutí admina).
 • 4.7. Komunikace s adminem probíhá výhradně na Discord serveru, na který se připojíte tímto odkazem: https://discord.gg/eTuEXGS. Hráči mají povinnost být přítomní na tomto serveru po celou dobu jejich působení v turnaji.
 • 4.8. Pokud PLAYzone zajišťuje oficiální přenos z turnaje, je hráčům a jejich týmům striktně zakázáno veřejně streamovat průběh turnaje mimo oficiální stream. Porušení tohoto pravidla může vyústit v ban na celou sezonu pro danou organizaci.

5. Admini a tresty

 • 5.1. Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo na serveru. Jeho totožnost si ověřte pomocí Game ID v profilu admina.
 • 5.2. O udělení trestu rozhoduje admin daného turnaje na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot hry či vzájemné komunikace mezi hráči. Admin posuzuje důvěryhodnost daných důkazů.
 • 5.3. Admin může hráči udělit výjimečný trest , případně hráče vyloučit z turnaje (to pouze po dohodě s hlavním adminem). Trest je udělován např. při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních nebo neuposlechnutí výzvy admina. Admin má také právo rozhodovat o výši trestů individuálně.
 • 5.4.  Kontumace zápasu
  • 5.4.1. Nedostavení se k odehrání série v 15 minutách po vyzvání soupeřem.
  • 5.4.2. Nesportovní,hrubé chování či hrubé porušení pravidel PLAYzone (dle rozhodnutí admina turnaje).
  • 5.4.3. Při opuštění hry a následného nepřipojení během časové limitu 1 minuty, tým kontumačně prohrává pouze daný zápas, nikoliv sérii.
    
 • 5.5. Proti rozhodnutí admina se lze odvolat k hlavnímu adminovi Brawl Stars..

6. Obecná ustanovení

 • 6.1. Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban v maximální výši až 3 měsíce
 • 6.2. Za závažná porušování pravidel může být uložen ban v maximální výši až 10 let (permanentní)
 • 6.3. Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu. Kromě toho hráč riskuje vyloučení z turnaje.
 • 6.4. Pokud byl hráči udělen ban na jednom z účtů PLAYzone, hráč se nesmí zúčastnit žádných turnajů pořadaných PLAYzone na jakémkoliv jiném učtě. Za porušení tohoto pravidla může být hráči uložen ban v maximální výši 6 měsíců. Při opakovaném porušování tohoto pravidla budete zabanováni permanentně.
 • 6.5. Při porušení jakéhokoliv pravidla soupeřem, je nutno toto porušení řešit s adminem turnaje a zároveň přiložit potřebné důkazy (ve většině případů screenshot). Není dovoleno zadávat jakýkoliv výsledek ovlivněný porušením pravidel bez konzultace s adminem turnaje. 
 • 6.6. V případě, že se hráč účastní i jiného turnaje a potřebuje během turnaje na PZ použít jiný účet, je povinen o tom informovat adminy i soupeře.
 • 6.7. Během turnaje hráči soutěží sami. Je zakázáno si nechávat radit při zápase od jiných hráčů.

7. Odměny

Vyplácení peněžních a fyzických výher 

 • 7.1. Veškeré finanční výhry hráčů a týmů reprezentujících organizaci s právní existencí (tzn. s.r.o., z.s., o.s. a jiné) vypláceny výhradně přes jejich organizaci. 
 • 7.2. Splatnost vyplácení výher v online turnajích je 60 dnů od doručení faktury pořadateli.
 • 7.3. Splatnost vyplácení výher v offline turnajích je 60 dnů od doručení výherního protokolu pořadateli.
 • 7.4. Podklady pro vystavení faktury z online turnajů budou organizaci dodány 1. pracovní den následujícího měsíce.
 • 7.5. Podklady pro vystavení faktury z offline turnajů budou organizaci dodány do třech pracovních dní ode odehrání turnaje.
 • 7.6. Fakturu je nutné vystavit nejpozději do 14. dne od obdržení podkladů, jinak výhry propadají bez možnosti odvolání. 
 • 7.7. Pokud výherní tým bude mít v turnaji hosta, který oficiálně nepatří pod organizaci, jeho část výhry bude vyplacena organizaci, za kterou hrál. Ta je pak povinna mu jeho část výhry vyplatit.
 • 7.8. Jestliže se prokáže, že organizace nevyplácí výhry svým hráčům, bude potrestána dle uvážení PLAYzone, a to až vyloučením ze všech turnajů a akcí pořádaných PLAYzone. 
 • 7.9. Pokud výherní tým/hráč nemá organizaci nebo reprezentuje organizaci bez právní existence, bude mu do 3 dnů po skončení turnaje vystaven výherní protokol. Na jeho vyplnění má hráč 14 dní od zaslání, později protokol propadá bez možnosti odvolání. 
 • 7.10. Splatnost výherních protokolů je 60 dnů od doručení vyplněného protokolu zpátky na e-mailovou adresu zaměstnance PLAYzone, který mu protokol odeslal. 
 • 7.11. V případě, že se v soutěži hraje o hmotnou cenu a výherce je reprezentantem právní organizace (blíže definováno v bodě 1.), může být produkt doručen organizace namísto výherci, a to v případech, kdy během měsíce zástupci dané organizace vyhrají více fyzických cen. Další distribuce fyzických cen na jejich výherce je pak na straně jejich organizace.
 • 7.12. Pokud výherce není reprezentantem organizace, bude kontaktován administrátorem soutěže s žádostí o poskytnutí kompletní adresy a telefonního čísla pro doručení hmotné ceny kurýrem. Případně je nutno sdělit, kdy se výherce na uvedené adrese nebude nacházet, aby mu cena byla doručena v konkrétním termínu.
 • 7.13. Kompletní adresu se všemi údaji je nutné dodat do 14 dní od odehrání turnaje. V opačném případě výhra propadá bez možnosti odvolání.
 • 7.14. Věcné výhry jsou odesílány do 60 dnů od doručení kompletní adresy pro dodání výhry. Výherce bude před doručením ceny kontaktován kurýrem a je jeho povinností, aby byl on či někdo jiný v době předání na zadaném místě nebo se s kurýrem domluvil na jiném termínu.
 • 7.15. V případě nepřevzetí hmotné ceny z rukou kurýra, může cena buď propadnout nebo po výherce může být požadováno pokrytí nákladů na další odeslání.
 • 7.16. Výhry vyplácené na zahraniční účty budou vypláceny v EUR podle kurzu ČNB vyhlášeném na začátku měsíce, ve kterém vznikl nárok na výhru.