Přejít k hlavnímu obsahu

Obecná pravidla Counter-Strike

Pravidla pro MČR sezónu 2024
 

Obecné podmínky použití pravidel Counter-Strike

Pravidla se během sezóny můžou měnit, tak je prosím sledujte pravidelně.

V případě ligy či turnaje zařazeného do MČR kvalifikace (platí i pro kvalifikace do turnajů o MČR body) jsou MČR pravidla nadřazena obecným pravidlům.

Pokud tým zjistí porušení pravidel již během hraného zápasu, je povinen pozastavit zápas a neprodleně kontaktovat admina. Prosíme, aby nahlášení porušení pravidel nebylo odkládáno až po odehrání zápasu, čímž mohou vzniknout zbytečné komplikace.

PLAYzone.cz (dále jen „PZ“) si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z níže uvedených pravidel a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla“).

Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Berte prosím v potaz, že některá pravidla nelze aplikovat na všechny typy turnajů.

 1. Formát zápasů
 2. Povinnosti hráčů a omezení
 3. Smurfing a hostování
 4. Dema a screenshoty
 5. Servery
 6. Mapy a veto
 7. Zákazy
 8. Nepovolené pozice
 9. Admini a tresty
 10. Obecná ustanovení
 11. Odměny
 

Obecná pravidla Counter-Strike:

1. Formát zápasů

1.1.   Zápas se hraje formou 5 na 5 hráčů. Minimální počet hráčů v každém z týmů, který je nutný k zahájení zápasu, je 5 (po domluvě s adminem lze udělit výjimku). Minimální počet hráčů, ve kterém lze zápas dohrát, je 4.

1.2.   Pokud se soupeř nedostaví na zápas do 10 minut po jeho oficiálním začátku (myšlen čas, který je napsaný u zápasu), bude zápas kontumován.

1.3.   Hraje se systémem MR12 na jednu mapu. Tzn. po 12ti kolech si týmy vymění strany. Zápas se „nedohrává“ - není nutno odehrát všech 24 kol. Každá soutěž má ovšem svůj herní systém, ten bude přesně specifikován v detailech turnaje (například BO1, BO3 atp.)

1.4.  Prodloužení je systémem MR3, tzn. že pro výhru je potřeba v jednom prodloužení vyhrát 4 kola. Každý hráče začíná jednotlivé poločasy prodloužení s $12,500 na svém kontě.

1.5.   Pokud není stanoveno jinak, zápasy v základních skupinách se také dohrávají. V některých případech však může být povolena i remíza.

1.6.   Každý zápas má jasně určen čas a datum odehrání, pokud není stanoveno adminem dané soutěže jinak.

1.6.1. Pokud je při vygenerování turnaje připraven rovnou zápas v 2. kole, hráči nečekají a začínají hrát ASAP.

2. Povinnosti hráčů a omezení

2.1.   Ve hře je vyžadován status PRIME u CS účtu, jinak se nelze připojit na naše servery.

2.2.   Každý hráč je povinen mít při oficiálním zápase shodné STEAM ID s hodnotou, kterou má uvedenou ve svém profilu.

2.3.   Pokud má uživatel zažádáno o změnu STEAM ID a to mu tedy v profilu nesouhlasí, požádá admina o udělení výjimky. V případě špatně vyplněného ID rozhoduje admin individuálně.

2.4.   Na zápas smí nastoupit pouze hráči, kteří nejsou blokováni (zabanováni atp.)

2.5.   Oficiální soupisky týmů vycházejí ze soupisky uvedené v soupisce týmu na PLAYzone.cz (MČR slotu).

2.6.   Kapitán každého týmu je povinen potvrdit svoji účast. Potvrdit účast lze v den zápasu dle pravidel soutěže. 

2.8.   Kapitán týmu má povinnost nahrávat screenshot výsledku zápasu jako důkaz na turnajovou stránku daného zápasu.

2.9.   Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina, byť se hráči může zdát jakkoliv nesmyslné. Hráč se poté může odvolat k hlavnímu adminovi. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení ze soutěže a zabanování daného hráče.

2.10.  Vytváření neopodstatnených protestů k zápasu bez udání přesného popisu nebo důkazů je také zakázano. Za otevření takovéhoto protestu může být kapitán potrestán banem až na 30 dní.

2.11.  Hráč, který již odehrál kvalifikaci s týmem, který jí vyhrál, či případně v ní postoupil nemůže znovu danou kvalifikaci odehrát.

2.12. Hráč, který již z turnaje vypadl, nemůže ve stejném turnaji nastoupit jako hráč/host jiného týmu.

3. Smurfing a hostování

3.1.   Smurfing - hráč nehraje pod svým hlavním účtem. 

3.2.   Ringer/faker - hráč se vydává za jiného konkrétního hráče. 

3.3.   Hostování - hráč hraje pod svým STEAM ID, ovšem hraje za tým, ve kterém není veden jako hráč.

3.4.   Smurfing je ZAKÁZÁN. Při podání stížnosti využije admin všech dostupných prostředků k ověření totožnosti hráčů.

3.5.   V  zápasech main eventů a kvalifikací je možné za mimořádných situací povolit hosta. Ovšem pouze v případě, že admin hosta schválí a je to předem povoleno v pravidlech.

3.6.   V případě technického nebo jiného problému může být během hry jeden hráč nahrazen jiným, pokud je tento součástí soupisky daného týmu. V případě že tomu tak není, musí být dodatečně nahlášen jako host a tato změna musí byt odsouhlasená soupeři a nahlášena adminovi společně s důkazem odsouhlasení. Pokud dojde k porušení tohoto pravidla, tým bude diskvalifikován. 

3.7.   Při 5v5 zápase je vždy povolen jeden host. Host musí být uvedený na týmové soupisce registrované do turnaje („přidat hráče do registrace“ -> kolonka „host v turnaji), případně nahlášený v komentáři pod konkrétním zápasem (odkaz na PZ profil). 

3.7.1. V případě navazující série turnaje se musí soupiska shodovat minimálně 3 stejnými hráči v každém turnaji. Změny názvu týmů je nutné nahlásit adminovi pro správné zapsání bodů. Pokud se turnaje účastníte v rámci stálého týmu na webu PZ, toto pravidlo neplatí. 

4. Dema a screenshoty

4.1.   Každý hráč je povinen nahrávat in-eye demo (do konzole: record „nazev_dema“)

4.2.   V případě 5v5 zápasů si soupeř smí vyžádat demo maximálně od tří hráčů soupeřova týmu a ti je musí poskytnout do 24 hodin od odehrání zápasu k danému zápasu (pokud není adminem stanoveno jinak). Admin si může vyžádat okamžitý upload dema hned po zápase. V případě nemožnosti (pomalý upload) nebo nedodání dema nebude hráči povoleno účastnit se navazujících zápasů v turnaji. 

4.2.1. V připadě 1v1, 2v2 a 3v3 zápasů si soupeř smí vyžádat demo od všech hráčů.

4.3.   Nenahrávání dema či úmyslné nahrání falešného dema vyústí napoprvé v ban na 14 dní, napodruhé v měsíční, potřetí budete zabanováni na 1 rok a po čtvrtém, podobném prohřešku již budete zabanováni permanentně.

4.3.1. Totéž platí i pro nefunkční nebo nekompletní demo, pokud v něm chybí více než 3 kola.

4.4.   Kapitán každého týmu má povinnost udělat screenshot finálního výsledku zápasu. Po skončení zápasu musí být screenshot uploadnut k danému zápasu.

4.5.   Každý hráč musí uchovat in-eyes demo z daného zápasu minimálně 24 hodin od data odehrání zápasu.

4.6.   Demo je nutné dodat do komentářů pod daný zápas. Uploadovat na free servery, kde lze stáhnout minimálně 14 dní. 

5. Servery

5.1.   Zápas se musí odehrát na PLAYzone serveru (Jak ovládat server naleznete zde).

5.2.   Pokud dojde k výpadku serveru, bude využita jeho záloha z posledního kola kde nedošlo k výpadku, resp z freezetimu daného kola (.backup roundXX). Zálohu je možné načíst jen z toho samého serveru, na kterém k výpadku došlo.

5.3.   Jestliže nastanou v průběhu zápasu problémy se serverem, které hráči nedokáží sami vyřešit, zápas pozastaví (.tech) a kontaktují odpovědného admina.

5.4.   Zneužití rconu (pluginu), či jiné narušení průběhu turnaje může vyústit až půlročním banem (pokud hráč jinému týmu změní během zápasu mapu, restartuje server, apod.).

6. Mapy a veto

6.1.   Mapa se určuje přímo na serveru (u streamovaných zápasů před samotným zápasem v komunikačním kanále) pomocí veta.

           6.1.1. Systém veta pro BO1 = AABBBA - B vybírá stranu

           6.1.2. Veto pro BO3 = Ban A, Ban B, Pick map A (Pick side B), Pick map B (Pick side A), Ban map A, Ban map B, Decider (knife round rozhodne o straně)

           6.1.3. Tým, který se na zápasové stránce nachází vlevo, začíná s banováním.

 • de_mirage
 • de_inferno
 • de_dust2
 • de_ancient
 • de_nuke
 • de_anubis
 • de_vertigo

7. Zákazy

7.1.   Je zakázáno jakékoliv používání externího programu, který mění vlastnosti hry, a nebo zvýhodňuje hráče oproti ostatním. To zahrnuje i úpravu v ovladačích grafiky.

7.2.   Je zakázáno používat vlastní modely hráčů / zbraní.

7.3.   Při kniferoundu může hráč využít pouze nůž.

7.4.   V jednom kole smí jeden hráč koupit maximálně 1x Smoke granát, 1x HE granát a 2x Flash granát (nebo +1 Zápalný granát místo jednoho z uvedených granátů).

7.5.   Je zakázáno využívání bugů hry. V případě porušení proběhne backup daného kola a upozornění týmu. Při opakovaném porušení bude řešeno individuálně.

7.6.   Je zakázáno používat skiny postav „Agenty“. Všichni hráči jsou povinni používat základní vzhled postav.

8. Nepovolené pozice

8.1.   Je zakázáno využívat bugů a chyb map, pokud se však hráč na pozici nedostane legální cestou (vysazením od spoluhráče).

9. Admini a tresty

9.1.   Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo na serveru. Jeho totožnost si ověřte pomocí Steam ID v profilu admina.

9.2.   O udělení trestu rozhoduje admin dané soutěže na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot, GOTV, in-eye demo nebo log serveru. Mezi důkazy nepatří log z TS ani jiné dokumenty, které lze snadno falšovat (screen ze serveru bez tabulky).

9.3.   Admin může týmu udělit výjimečný trest , případně tým vyloučit ze soutěže (to pouze po dohodě s hlavním adminem). Trest je udělován např. při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních nebo neuposlechnutí výzvy admina.

9.4.   Kontumace zápasu (může být řešeno jinak dle rozhodnutí admina)

9.4.1. Jeden a více nepovolených hostů v zápase

9.4.2. Ringer/faker (+ případné vyřazení z ligy / ban hráče)

9.4.3. Cheating (+ ban hráče)

9.4.4. Podvod s GOTV (například delay 0s)

9.4.5. Nedodání in-eye dema (+ ban hráče)

9.4.6. Nepovolené restartování mapy / zápasu po jeho zahájení

9.4.7. Nesportovní chování, hrubé porušení pravidel PLAYzone (záleží na rozhodnutí admina)

9.4.8. Využití bugu hry

9.4.9. Připojení hráče týmu A do týmu B během hry (LIVE)

9.4.10. Zneužití technické pauzy

9.5.   Admin má také právo rozhodovat o výši trestů individuálně.

9.6.   Proti rozhodnutí admina se lze odvolat k hlavnímu adminovi.

10. Obecná ustanovení

10.1.   Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban v maximální výši až 3 měsíce

10.2.   Za vědomou hru se zabanovaným hráčem může být uložen ban v maximální výši až 6 měsíců

10.3.   Za cheating či další závažná porušování pravidel může být uložen ban v maximální výši až 10 let (permanentní)

10.4.   Dále je třeba se na našich turnajích řídit pravidly fair play. Následující body zmiňují nejvážnější prohřešky vůči fair play chování, které sice nebudeme jakkoliv tolerovat, ale protože jejich závažnost může být diametrálně odlišná, není možné tresty za jejich porušení paušalizovat. Konkrétní prohřešky tedy budou vždy individuálně prošetřeny a na základě shromážděných důkazů i míry jejich míry dopadu vznikne vždy specifický trest, který se může týkat buď jednotlivce či celé skupiny lidí (týmu, hráčů, managmentu). Může se jednat o kontumaci zápasu, diskvalifikaci týmu ze soutěže, ale i zabanování hráče či celého týmu.

 • Úmyslná prohra
 • Pokus o podplacení
 • Fixlování se sázkami
 • Vyhrožování
 • Současně ale i jiné situace, které v rámci porušení fair play mohou nastat

10.5.   PLAYzone také převádí VAC bany udělené na steamu pro hru Counter Strike, u kterých je zřetelně prokázáno, že VAC ban je opravdu na CS a STEAM ID bylo hráčem používáno na PLAYzone.

10.5.1. PLAYzone.cz dodržuje politiku přenášení banů za cheating z respektovaných domácích i zahraničních portálů (Faceit, ESEA atd.), jejichž délka se v plné délce převádí.

10.6.   Za vytvoření multiúčtu může být udělen trest ve výši několika let (permanentní ban).

10.7.  Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu. Kromě toho hráčův tým riskuje vyloučení z turnaje.

10.8.  Pokud byl hráči udělen ban na jednom z účtů PLAYzone, hráč se nesmí zúčastnit žádných turnajů pořadaných PLAYzone na jakémkoliv jiném učtu. Za porušení tohoto pravidla může být hráči uložen ban v maximální výši 6 měsíců. Při opakovaném porušování tohoto pravidla budete zabanováni permanentně.

10.9.  Pokud váš soupeř svévolně opustí hru, musíte v každém případě podat protest a doložit důkaz ve formě screenshotu či IE dema. Není vám dovoleno zadávat jakýkoliv výsledek. Pokud se zápas dostal do stavu, ve kterém je již možné vyhodnocení výsledků, výhra může být přiznána týmu, který v zápase zůstal. Rozhodnutí, jestli je možné zápas vyhodnotit nebo ne, je v každém případě na odpovědném adminovi.

10.10.   Coach (trenér) je při zápasu POVOLEN jestliže je v soupisce týmu.

10.11.   Kapitán týmu je zodpovědný za své hráče a jejich chování. Pokud kapitán zjistí, že jeho hráči jednají v rozporu s pravidly PLAYzone, je jeho povinností takové jednání nahlásit odpovědnému adminovi. Pokud tak neučiní, může být trest udělen i jemu.

10.12.   Urážlivé, rasistické nebo jinak nevhodné názvy týmu jsou PŘÍSNĚ zakázány v jakémkoliv turnaji pořádaném portálem PLAYzone. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení týmu z turnaje a zároveň penalizaci kapitána týmu (záleží na adminovo rozhodnutí).

10.13.   Zápasy, které mají oficiální stream ze strany pořadatele mají hráči ZAKÁZÁNO streamovat.

10.14.   Každý tým má nárok na taktickou či technickou pauzu. V případě technické pauzy musí být tým schopný odůvodnit o jaký technický problém se jedná.

       10.14.1. Tým má právo na 3 taktické pauzy, které trvají 30s pomocí příkazu .tac

       10.14.2. Technická pauza, která se aktivuje pomocí .tech, může trvat maximálně 5 minut v kuse, pak musí dojít k unpausování.

       10.14.3. Pokud mapa dospěje do prodloužení, všechny zbývající taktické pauzy budou zrušeny a každý tým obdrží jednu taktickou pauzu, kterou může využít v této části prodloužení. Pokud mapa postoupí do dalšího prodloužení, proběhne stejný proces - všechny zbývající timeouty budou odstraněny a každý tým obdrží jeden další timeout. Taktické pauzy se v prodloužení nesčítají.

10.15.   Týmy kvalifikované do finále dané série musí do finálového turnaje nastoupit pod soupiskou, která se shoduje v nadpoloviční většině se soupiskou z kvalifikace, ze které daný tým postoupil.

10.16.   Pravidla tiebreaků pro bodovou shodu v základních skupinách

         1. Při bodové shodě 2 týmů  

 • rozhoduje výsledek vzájemného zápasu 

         2. Při bodové shodě 3 a více týmů 

 • Celkový počet nasbíraných bodů ve vzájemných zápasech týmů se shodným počtem získaných bodů 
 • Celkový rozdíl vyhraných/prohraných kol (čím vyšší tím lepší) ve všech odehraných zápasech ve skupině  
 • Celkový počet prohraných kol (čím nižší tím lepší) ve všech odehraných zápasech ve skupině 
 • Mini tabulka týmů se shodným počtem získaných bodů v základní skupině
  • Rozdíl vyhraných/prohraných kol ve vzájemných zápasech týmů se shodným počtem bodů 
  • Počet prohraných kol (méně prohraných kol je lepší) ve vzájemných zápasech týmů se shodným počtem bodů 
 • Opakování zápasů mezi týmy se shodným počtem bodů ve skupině 

 

11. Odměny

Vyplácení peněžních a fyzických výher 

11.1. Veškeré finanční výhry hráčů a týmů reprezentujících organizaci s právní existencí (tzn. s.r.o., z.s., o.s. a jiné) vypláceny výhradně přes jejich organizaci. 
11.2. Splatnost vyplácení výher v online turnajích je 60 dnů od doručení faktury pořadateli.
11.3. Splatnost vyplácení výher v offline turnajích je 60 dnů od doručení výherního protokolu pořadateli.
11.4. Podklady pro vystavení faktury z online turnajů budou organizaci dodány 1. pracovní den následujícího měsíce.
11.5. Podklady pro vystavení faktury z offline turnajů budou organizaci dodány do třech pracovních dní ode odehrání turnaje.
11.6. Fakturu je nutné vystavit nejpozději do 14. dne od obdržení podkladů, jinak výhry propadají bez možnosti odvolání. 
11.7. Pokud výherní tým bude mít v turnaji hosta, který oficiálně nepatří pod organizaci, jeho část výhry bude vyplacena organizaci, za kterou hrál. Ta je pak povinna mu jeho část výhry vyplatit.
11.8. Jestliže se prokáže, že organizace nevyplácí výhry svým hráčům, bude potrestána dle uvážení PLAYzone, a to až vyloučením ze všech turnajů a akcí pořádaných PLAYzone. 
11.9. Pokud výherní tým/hráč nemá organizaci nebo reprezentuje organizaci bez právní existence, bude mu do 3 dnů po skončení turnaje vystaven výherní protokol. Na jeho vyplnění má hráč 14 dní od zaslání, později protokol propadá bez možnosti odvolání. 
11.10. Splatnost výherních protokolů je 60 dnů od doručení vyplněného protokolu zpátky na e-mailovou adresu zaměstnance PLAYzone, který mu protokol odeslal. 
11.11. V případě, že se v soutěži hraje o hmotnou cenu a výherce je reprezentantem právní organizace (blíže definováno v bodě 1.), může být produkt doručen organizace namísto výherci, a to v případech, kdy během měsíce zástupci dané organizace vyhrají více fyzických cen. Další distribuce fyzických cen na jejich výherce je pak na straně jejich organizace.
11.12. Pokud výherce není reprezentantem organizace, bude kontaktován administrátorem soutěže s žádostí o poskytnutí kompletní adresy a telefonního čísla pro doručení hmotné ceny kurýrem. Případně je nutno sdělit, kdy se výherce na uvedené adrese nebude nacházet, aby mu cena byla doručena v konkrétním termínu.
11.13. Kompletní adresu se všemi údaji je nutné dodat do 14 dní od odehrání turnaje. V opačném případě výhra propadá bez možnosti odvolání.
11.14. Věcné výhry jsou odesílány do 60 dnů od doručení kompletní adresy pro dodání výhry. Výherce bude před doručením ceny kontaktován kurýrem a je jeho povinností, aby byl on či někdo jiný v době předání na zadaném místě nebo se s kurýrem domluvil na jiném termínu.
11.15. V případě nepřevzetí hmotné ceny z rukou kurýra, může cena buď propadnout nebo po výherce může být požadováno pokrytí nákladů na další odeslání.
11.16. Výhry vyplácené na zahraniční účty budou vypláceny v EUR podle kurzu ČNB vyhlášeném na začátku měsíce, ve kterém vznikl nárok na výhru.